KAY345 Ticaret Hukuku dersinin ara sınav (vize) mazeret sınavı 21 Aralık 2020 Pazartesi günü 12:00'de yapılacaktır. | Make-Up midterm exam for KAY345 Commercial Law will be held on Monday, 21st of December, 2020 at 12:00.

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr