LİSANS | 27 Şubat 2019 tarihli BEB 650 dersi muafiyet sınavı A3 ve D8 dersliklerinde yapılacaktır (18:00-19:00 saatleri arasında).

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr