Af

Lisans ve Lisansüstü Programlarda Af'la ilgili sorularınız için lütfen SBKY Program Koordinatörlüğü'ne ulaşınız.

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr