Bologna

Üniversitemiz öğretim programlarının Bologna Süreci kapsamında güncellenmesine yönelik birinci aşama çalışmalara 2012 yılında başlanmıştır. İkinci aşama çalışmalar, Eylül 2012 - Haziran 2013 tarihleri arasında yürütülmüş ve Üniversitemizdeki tüm programlar (önlisans, lisans ve lisansüstü programlar) güncellenerek, değişiklikler 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulamaya konulmuştur.

Bölümümüz Lisans, Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında 2015 yılı başında kapsamlı bir değişikliğe gidilmiş ve ilgili değişikliklerin 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren uygulanması Üniversite Senatomuzun 20.05.2015 tarih ve 2015-209 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

Bölümümüz Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programları'nın Bologna Bilgileri için lütfen Üniversitemiz Ders Kataloğu/AKTS Bilgi Paketi'ni inceleyiniz.

SBKY Lisans
Siyaset Bilimi Yüksek Lisans
Siyaset Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans
Kamu Yönetimi Yüksek Lisans
Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans
Siyaset Bilimi Doktora
Kamu Yönetimi Doktora

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr