Koordinatörlükler

Prof. Dr. Kemal Öktem
Tanıtım Koordinatörü

Prof. Dr. Mehmet Devrim Aydın
Fakülte Bologna Koordinatörü

Doç. Dr. Aysu Kes-Erkul
İletişim Koordinatörü
ÖYP Koordinatörü​

Doç. Dr. Elif Erişen
Yandal ve Çift Anadal Koordinatörü
Oryantasyon Koordinatörü​

Araş.Gör. Eser Ergönül
Yan Dal Koordinatör Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Ahu Sumbas
Kariyer Koordinatörü
Bologna Koordinatörü
Uluslararası Eğitim ve İşbirliği Koordinatörü​

Doç. Dr. Metin Yüksel
Mevlana Koordinatörü
Etkinlik Koordinatörü
Erasmus ve Erasmus Staj Koordinatörü

Araş.Gör. Bayram Koca
Erasmus Koordinatör Yardımcısı
Staj Sorumlusu

Araş.Gör. Hayrettin Furkan Livan
Erasmus Koordinatör Yardımcısı (Giden Öğrenci Sorumlusu)

Araş.Gör. Özgür Yiğit
Erasmus Koordinatör Yardımcısı (Gelen Öğrenci Sorumlusu)

Dr. Ayşegül Saylam 
Risk Koordinatörü

Araş. Gör. Candaş Ayan
Ders Programı Koordinatörü

Araş.Gör. Barış Mutluay
Af Öğrencileri Koordinatörü

Araş.Gör. Aras Okuyucu
Yatay/Dikey Geçiş ve İntibak
Koordinatörü

Araş.Gör. Erdem Güven
Web Koordinatörü

Araş.Gör. Merve Akdemir
Farabi Koordinatörü
Engelli Öğrenciler Koordinatörü

 

 

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr