Mezuniyet Koşulları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans, Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarından mezun olabilmek için aranan şartlar şunlardır:
 

Lisans

a) Programda mezuniyet için öngörülen 240 AKTS’nin (165 Yerel Kredi) tamamlanması

b) Mezuniyete esas ağırlıklı not ortalamasının; 4.00 üzerinden, en az 2.00 düzeyinde bulunması
 

Yüksek Lisans

a) Programda mezuniyet için öngörülen 60 AKTS’nin (24 Yerel Kredi) tamamlanması

b) Yüksek Lisans Tezinin başarıyla savunulması
 

Tezsiz Yüksek Lisans

a) Programda mezuniyet için öngörülen 90 AKTS'nin (33 Yerel Kredi) tamamlanması
 

Doktora

a) Programda Derece Gereklilikleri arasında gösterilen 90 AKTS'nin (30 Yerel Kredi) tamamlanması

b) Doktora Yeterlilik Sınavında başarılı olunması

c) Doktora tezinin başarıyla savunulması

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr