Üç Ders Sınavları: Mezuniyetine en fazla üç dersi kalan öğrenciler için TKD 103 Türk Dili I dersinin sınavı 24 Şubat 2020 Pazartesi günü 13.30-14.30 arasında, TKD 104 Türk Dili II derslerinin sınavı 24 Şubat 2020 Pazartesi günü 14.30-15.30 arasında yapılacaktır. Sınavlar TÖMER dersliklerinde yapılacaktır.

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr