Articles

The articles published by our department staff in the last 5 years are listed below. The page is still being updated.

2021(12) 2020(16) 2019(15) 2018(13) 2017(19)

 

2021

(1) A Study of Typology Determination for Turkish Local Governments After The Local Government Reform in Europe

ANKARA AVRUPA CALISMALARI DERGISI-ANKARA REVIEW OF EUROPEAN STUDIES, vol.20, no.1, pp.255-292, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

SADİOĞLU U. , Cifci Y.


(2) KAMU YÖNETİMİNDE ELEKTRONİK VATANDAŞ KATILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER EKSENİNDE TÜRK KAMU YÖNETİMİ İÇİN BİR ORTAK YAPIM PORTAL ÖNERİSİ: MİLLETİNKARARİ.GOV.TR 

KAYTEK DERGİSİ, no.1, pp.81-101, 2021 (National Refereed University Journal)

Saylam A.


(3) Emergence & development of behavioral public policy units in government: the case of Turkey

ASIA PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Kusseven A., YILDIZ M.


(4) How to Increase the Internationalization Capacity of Science & Technology Park Firms: Some Lessons for The Managers

SOSYOEKONOMI, vol.29, no.47, pp.43-58, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Imer S. T. , ÖKTEM M. K. , Kaskati O. T.


(5) Efficiently Operating Technoparks: A Step Towards Turkey's Development

SOSYOEKONOMI, vol.29, no.48, pp.407-426, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Imer S. T. , ÖKTEM M. K. , Kaskati O. T.


(6) Iranian literature after the Islamic revolution: production and circulation in Iran and the world

Middle Eastern Studies, vol.0, no.0, pp.1-4, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

Yüksel M.


(7) Kamu Yönetiminde Bir E-Katılım Modeli Olarak Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Destekli Kitle Kaynak Kullanımı

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.39, no.2, pp.271-287, 2021 (National Refereed University Journal)

Saylam A.


(8) Dimağın Şahsiyeti ya da Leyla'yı Öldürmek: Rebia Tevfik Başokçu Otobiyografisi Üzerine

Toplumsal Tarih, no.333, pp.60-68, 2021 (National Refereed University Journal)

Dede K.


(9) Review of "Women and work: Feminism, labor, and social reproduction"

GENDER WORK AND ORGANIZATION, vol.28, no.4, pp.1714-1717, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

ARSLAN A.


(10) THE COMPETENCY MOVEMENT IN PUBLIC HOSPITALS: ANALYSING THE COMPETENCIES OF HOSPITAL EXECUTIVE MANAGERS

TRANSYLVANIAN REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES, pp.22-43, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

Barsbay M. C. , ÖKTEM M. K.


(11) The substantive representation of women parliamentarians of the AKP: the case of maternity leave and part-time work

POLITICS GROUPS AND IDENTITIES, vol.1, pp.1-9, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

Sumbas A. , Dinçer P.


(12) Kamu Personel Sisteminde Değişim Tartışmalarına Bir Katkı: ?5-S Reform Çerçevesi?

Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.11-34, 2021 (National Refereed University Journal)

Acar M.


2020

(1) Erken Cumhuriyet Döneminde Camiler ve Laiklik

Toplum ve Bilim, no.154, pp.131-141, 2020 (National Refereed University Journal)

Yüksel M.


(2) Big data maturity models for the public sector: a review of state and organizational level models

TRANSFORMING GOVERNMENT- PEOPLE PROCESS AND POLICY, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

OKUYUCU A. , YAVUZ N.


(3) ATATÜRK DÖNEMİ 1929 DÜNYA EKONOMİK BUNALIMI YILLARINDA İKTİSAT VEKÂLETİ (21.01.1928- 31.12.1938)* MINISTRY OF ECONOMY DURING GREAT DEPRESSION IN THE PERIOD OF ATATÜRK (21.01.1928- 31.12.1938)

Yasama Dergisi, no.41, pp.237-273, 2020 (National Refereed University Journal)

Saylam A.


(4) The Reflections of Post-Fordism on Public Administration

SOSYOEKONOMI, vol.28, no.45, pp.327-352, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

SADİOĞLU U. , Altay S.


(5) "Eski" ve "Yeni Türkiye Arasında Özal Nostaljisi

Moment Dergi, vol.7, no.1, pp.5-25, 2020 (National Refereed University Journal)

Dede K. , Çoruk E.


(6) Qualitative analysis to determine decision-makers' attitudes towards e-government services in a De-Facto state

JOURNAL OF INFORMATION COMMUNICATION & ETHICS IN SOCIETY, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Kaya T., Sagsan M., Medeni T., Medeni T., YILDIZ M.


(7) Regional Development Agencies in Turkey on the Scope of Governance and Local Elites: An Evaluation after 10-years-experience

Lex Localis-Journal of Local Self-Government, vol.18, no.2, pp.371-394, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

Sadioğlu U. , Dede K. , Göçoğlu V.


(8) The Circassians of Turkey: War, Violence and Nationalism from the Ottomans to Atatu?rk

Middle Eastern Studies, vol.56, no.4, pp.680-682, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

Yüksel M.


(9) Relations of production and social reproduction, the state and the everyday: women's labour in Turkey

REVIEW OF INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

ARSLAN A.


(10) TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE MERKEZİ DÜZEYDE E-KATILIM: BAKANLIKLARIN WEB SİTELERİ ÜZERİNDEN BİR ARAŞTIRMA

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.41, pp.23-37, 2020 (National Refereed University Journal)

Saylam A.


(11) Citizen Attitudes Towards E-Government Services: Comparison of Northern and Southern Nicosia Municipalities

INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE DIGITAL AGE, vol.7, no.1, pp.17-32, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Kaya T., Sagsan M., YILDIZ M. , Medeni T., Medeni T.


(12) Review of "Making the Woman Worker: Precarious Labor and the Fight for Global Standards, 1919-2019"

INTERNATIONAL FEMINIST JOURNAL OF POLITICS, vol.22, no.5, pp.801-803, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

ARSLAN A.


(13) Party (de)institutionalization in times of political uncertainty: The case of the Justice and Development Party in Turkey

PARTY POLITICS, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

YARDIMCI GEYİKÇİ Ş. , Yavuzyilmaz H.


(14) Ruler Visibility and Popular Belonging in the Ottoman Empire, 1808?1908

Middle Eastern Studies, vol.56, no.2, pp.329-331, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

Yüksel M.


(15) Gendered local politics: the barriers to women's representation in Turkey

DEMOCRATIZATION, vol.27, no.4, pp.570-587, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

Sumbas A.


(16) The potential for dialogical transversal politics and coalitional solidarities in the contemporary women's movement in Turkey

WOMENS STUDIES INTERNATIONAL FORUM, vol.80, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

DİNÇER P.


2019

(1) The Turkish presidential elections of 24 June 2018

MEDITERRANEAN POLITICS, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Esen B., YARDIMCI GEYİKÇİ Ş.


(2) Siyaset Perspektifinden Toplumsal Hareketleri Anlamak: İspanya?da 15M Hareketi Örneği

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.3, pp.683-705, 2019 (National Refereed University Journal)

YARDIMCI GEYİKÇİ Ş.


(3) Kimlik ve Farklılık Kavramlarının Diyalog Temelli Çapraz Politika Üzerinden Yeniden Değerlendirilmesi

Opus-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.17, pp.1762-1785, 2019 (National Refereed University Journal)

Dinçer P.


(4) Oral Poets in Conflict: Âşık Veysel and Dengbêj Reso on the Rope

Journal Of Folklore Research, vol.56, pp.71-103, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Yüksel M.


(5) CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATINDAKİ YENİDEN YAPILANMA YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ YAKLAŞIMI İLE NE KADAR ÖRTÜŞMEKTEDİR

Yasama Dergisi, vol.40, pp.11-32, 2019 (National Refereed University Journal)

Saylam A.


(6) Iranian Students in Turkey, 1944-1950

Archiv Orientalni, vol.87, pp.241-266, 2019 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Yüksel M.


(7) Yaşam Boyu Öğrenme ve Akıllı Kentler

Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi, vol.1, no.1, pp.43-61, 2019 (National Refereed University Journal)

SADİOĞLU U. , DİNÇ B.


(8) Women's rights organizations and Turkish state in the post-2011 era: ideological disengagement versus conservative alignment

TURKISH STUDIES, vol.20, no.5, pp.728-753, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Koyuncu B. , Ozman A.


(9) An Alternative Account of the Populist Backlash in the United States: A Perspective from Turkey

PS-POLITICAL SCIENCE & POLITICS, vol.52, no.3, pp.445-450, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Esen B., YARDIMCI GEYİKÇİ Ş.


(10) Women's empowerment on a local level in Turkey: the case of violence against women

TURKISH STUDIES, vol.20, no.2, pp.249-272, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Sumbas A. , Koyuncu B.


(11) Feminist Araştırmada İçeriden ve/veya Dışarıdan Olmak: Akademi ve Aktivizm Arasında Bir Köprü Olarak Düşünümsellik

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.4, pp.3728-3745, 2019 (National Refereed University Journal)

Dinçer P.


(12) KURUMSAL KURAM EKSENİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDEKİ BAKANLIKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.22, pp.129-148, 2019 (National Refereed University Journal)

Saylam A.


(13) Modernleşme Teorisini Yeniden Düşünmek: Ekonomik Kalkınma ve Demokrasi İlişkisine Eleştirel Bir Bakış

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.18, pp.2996-3022, 2019 (National Refereed University Journal)

YARDIMCI GEYİKÇİ Ş. , Cil U.


(14) From top to down or central to local: Transformation of the neighborhood units as a policy tool of presidential system in Turkey

Lex Localis, vol.17, no.3, pp.561-590, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

SADİOĞLU U. , ERGÖNÜL E.


(15) Analysing the dilemma between part-time employment and growth in Turkey from a gender perspective

DYNAMICS OF GROWTH IN EMERGING ECONOMIES: THE CASE OF TURKEY, vol.183, pp.197-215, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Aydin D. G. , Sumbas A.


2018

(1) Toplumsal Cinsiyet Politikası olarak Ebeveyn İzni

Hacettepe Universitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.167-194, 2018 (National Refereed University Journal)

SUMBAS A.


(2) Tarihsel Perspektiften Geleceğe, Yerel Yönetimler Bağlamında Rus Kamu Yönetiminde Güncel Reformların Analizi

Memleket Siyaset Yönetim, vol.13, pp.59-74, 2018 (National Refereed University Journal)

SADİOĞLU U. , ERDİNÇLER R. E.


(3) Complex Thinking as a Result of Incongruent Information Exposure

AMERICAN POLITICS RESEARCH, vol.46, no.2, pp.217-245, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

Erisen C., Redlawsk D. P. , ERİŞEN E.


(4) Barışçıllaştırma (Pasifikasyon) Üzerine Kuramsal ve Siyasal bir Tartışma

Ayrıntı Dergi, no.27, pp.35-59, 2018 (National Refereed University Journal)

Güven E.


(5) How Happy to Call Oneself a Turk: Provincial Newspapers and the Negotiation of a Muslim National Identity

British Journal Of Middle Eastern Studies, vol.45, pp.112-114, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

Yüksel M.


(6) The Examination of Private Security Companies from the Viewpoint of Defense Policies

AMME IDARESI DERGISI, vol.51, no.3, pp.27-59, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

YILDIZ M. , Ekmekcioglu A.


(7) Sosyal Belediyecilik Bağlamında Türkiye?xxde Büyükşehir Belediyelerinin Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Faaliyetleri

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, vol.27, no.3, pp.1-27, 2018 (National Refereed University Journal)

SEÇKİNER BİNGÖL E., ÖMÜRGÖNÜLŞEN U.


(8) Etkin Bir Yerel Paydaş Olma Yolunda Kadın Meclislerinin Karşılaştığı Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.32, pp.65-81, 2018 (National Refereed University Journal)

SUMBAS A. , ÖMÜRGÖNÜLŞEN U.


(9) Self-concept orientation and organizational identification: a mediated relationship

JOURNAL OF MANAGERIAL PSYCHOLOGY, vol.33, pp.358-371, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

GUO C., Miller J. K. , Woodard M. S. , Miller D. J. , Silvernail K. D. , AYDIN M. D. , et al.


(10) Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Politikası olarak Ebeveyn İzni

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.167-194, 2018 (National Refereed University Journal)

SUMBAS A.


(11) İl Özel İdaresi Personel Rejimi Üzerine Tarihsel Bir İnceleme: 1913-1980

Memleket Siyaset Yönetim, vol.13, no.30, pp.33-70, 2018 (National Refereed University Journal)

Güven E.


(12) Dijital Kütüphanelerin Üniversitelerin Akademik Performansına Etkisi: Kamu Yönetimi Disiplini Bağlamında Bir İnceleme

YASAMA Dergisi, pp.93-120, 2018 (National Refereed University Journal)

GÖÇOĞLU V., BABAOĞLU C. , ÖKTEM M. K.


(13) Can The Institutional Theory Of Organizations Be Useful To Understand And Explain E-Government Applications?

SIYASAL-JOURNAL OF POLITICAL SCIENCES, vol.27, no.1, pp.7-22, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

YILDIZ M. , LEBLEBİCİ D. N.


2017

(1) GÜNÜMÜZ TÜRKÇÜLÜĞÜNÜN İSLAMLA İMTİHANI:TÜRK-İSLAM SENTEZİ VE AYDINLAR OCAĞI

Hacettepe Üniversitesi Türkiyet Araştırmaları Dergisi, vol.26, pp.119-139, 2017 (National Refereed University Journal)

ÇAĞLAR A. , ULUÇAKAR M.


(2) Virtual Antisemitism in Turkey

Patterns Of Prejudice, vol.51, no.2, pp.217-219, 2017 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Yüksel M.


(3) Erken Cumhuriyet Döneminde Ulus İnşası ve Tarihî Romanlar: Savaşçı, Medeni ve Millî Kahraman

Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, pp.91-112, 2017 (National Refereed University Journal)

DEDE K.


(4) A Forgotten Moment in Turkish Intellectual History: 24 Hours and Mediha Berkes

JOURNAL OF BALKAN AND NEAR EASTERN STUDIES, vol.19, no.3, pp.259-275, 2017 (Journal Indexed in SSCI)

KAYNAR M. K. , Ak G.


(5) Kurumsal Kuram ve Kurumsal Girişimci

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.94-106, 2017 (National Refereed University Journal)

SAYLAM A. , LEBLEBİCİ D. N.


(6) Türkiye?de Vatandaş Katılımı: Milli Eğitim Bakanlığı Örneği

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, pp.123-144, 2017 (National Refereed University Journal)

UÇAR KOCAOĞLU B., SAYLAM A.


(7) Yeni Büyükşehir Belediyesi Modelinde Belde Belediyelerinin Sonu: Değirmendere Örneği

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.35, pp.95-119, 2017 (National Refereed University Journal)

SADİOĞLU U. , DEDE K. , YÜCEYILMAZ A. A.


(8) A Critique on the Epistemological Relevance of John Locke's Political Liberalism: Narrowing the Gapwith Empiricism

Turkish Public Administration Annual, vol.41, pp.1-21, 2017 (National Refereed University Journal)

Güven E.


(9) Adalet Ağaoğlu?nun Ölmeye Yatmak Romanı Üzerinden Türk Modernleşmesinin Kadın İmgesinin Eleştirisi

Mülkiye, vol.41, pp.3-29, 2017 (National Refereed University Journal)

SUMBAS A.


(10) Review of "Surveillance, Transparency, and Democracy?Public Administration in the Information Age?"

Journal of Public Affairs Education, vol.23, pp.767-769, 2017 (Journal Indexed in ESCI)

Acar M.


(11) An Analysis of Two Different Models of Civil-Military Relations: The Case of Turkey

ULUSLARARASI ILISKILER-INTERNATIONAL RELATIONS, vol.14, no.55, pp.41-57, 2017 (Journal Indexed in SSCI)

ULUÇAKAR M., ÇAĞLAR A.


(12) Paracaesural Activity: Culture in Contemporary Political Philosophy

2017 Annual Meeting and International Conference of the Consortium for Research in Political Theory, ?Political Theory and Cultural Studies: Other Voices and New Perspectives?, pp.14, 2017 (National Refereed University Journal)

YALÇINER R.


(13) Türkiye?de Kamu Politikaları Öğretiminde Kurumsallaşma Çabaları

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.72, pp.669-688, 2017 (National Refereed University Journal)

YILDIZ M. , BABAOĞLU C. , KARAKUŞ E. N.


(14) Seeking refuge in a superordinate group: Non-EU immigration heritage and European identification

EUROPEAN UNION POLITICS, vol.18, no.1, pp.26-50, 2017 (Journal Indexed in SSCI)

ERİŞEN E.


(15) Two understandings of law: Hayek vs. Schmitt in the context of Turkey

TURKISH STUDIES, vol.18, no.3, pp.556-576, 2017 (Journal Indexed in SSCI)

ŞAHİN B.


(16) Yönetsel Sürecin Bir Fonksiyonu Olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Siyasal Bilimler Dergisi, vol.5, pp.83-112, 2017 (National Refereed University Journal)

ÖKTEM M. K. , SADİOĞLU U. , TURGUT N.


(17) Erken Türkiye Cumhuriyeti Döneminde İktisadi BağımsızlığıSağlama Misyonuyla Ticaret Vekâleti (05.03.1924- 21.01.1928)

AKDENİZ İİBF DERGİSİ, vol.36, pp.19-46, 2017 (National Refereed University Journal)

SAYLAM A.


(18) Siyasi Partilerin Kamu Yönetimi Reformu Üzerine Politikaları: 2015 Yılı Milletvekili Genel Seçimleri Örneği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.368-384, 2017 (National Refereed University Journal)

SADİOĞLU U.


(19) Neoliberal Reproduction of Public Space and (?New?)Middle Class Spatiality: The Case of Tepe Prime

İdealkent, vol.8, no.21, pp.338-375, 2017 (National Refereed University Journal)

Güven E.