Proceedings

The proceedings published by our department staff in the last 5 years are listed below. The page is still being updated.

2020(3) 2019(19) 2018(23) 2017(31)

 

2020

(1) ?Deconstructing Nationalism: An Organological Interpretation?

26th World Congress of Political Science, ?New Nationalisms in an Open World?, Lisbon, 25-29 July., Lisbon, Portekiz, 25 - 29 Temmuz 2020

YALÇINER R.


(2) ?In-between Bios and Zoe: Aristotelean Hylomorphism and the Political?

78th Annual Conference of the Midwestern Political Science Association, Chicago, April 16-20., Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 20 Nisan 2020

YALÇINER R.


(3) ?Democracy the Manifold: Post-deconstructionist Subversions Beyond Lefort, Abensour, and Derrida?

78th Annual Conference of the Midwestern Political Science Association, Chicago, April 16-20., Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 20 Nisan 2020

YALÇINER R.


2019

(1) Yerel Yönetim ve Kadın Temsili Üzerine Bir İnceleme: 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri Örneği

II. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 8 - 09 Mart 2019, vol.1, pp.565-591

ÖKTEM M. K. , SADİOĞLU U.


(2) Aile ve İş Yaşamının Uzlaştırılmasında Farklı Yaklaşımlar: Eşitlik, Farklılık ve Dönüşüm

II. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 08 Mart 2019, pp.7

SUMBAS A.


(3) Protest Movements and Electoral Politics: Southern Europe in Comparative Perspective

American Political Science Association Annual Meeting, 29 Ağustos - 01 Eylül 2019

YARDIMCI GEYİKÇİ Ş.


(4) ?Hermeneutics of Becoming-with: Circuits in a Trans-cultural Discursive Space?

The International Conference of Cultural Geopolitics, Rabat, Rabat, Malta, 5 - 07 Aralık 2019

YALÇINER R.


(5) The Hate and Love Affair Between Liberalism and Democracy at the Age of Populism

Midwest Political Science Association Annual Congress, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 07 Nisan 2019

Şahin B.


(6) Can ?Women? Still be a Unifying Category? The Case of the Contemporary Women?s Movement in Turkey

Third International Conference on Gender Studies, Leeds, İngiltere, 27 Ocak 2019

Dinçer P.


(7) 6360 Sayılı Kanun ile Birlikte il Özel İdarelerinin ve Köylerin Geleceği: Afyonkarahisar Belediyesi Örneği

17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu: Kamu Yönetiminde Yapısal ve İşlevsel Dönüşüm, Karaman, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, pp.813-834

Dökmecioğlu M., SADİOĞLU U.


(8) different approaches on the reconciliation of famliy and work life: Equality, Difference and Transformation

II. International Women and Law Conference, Ankara, Türkiye, 8 - 09 Mart 2019

SUMBAS A.


(9) ?A Post-deconstructive Theory of the Saeculum: Towards a Non-Standard Critique of the Theologico-Political?

?Extremism, Globalization and the Post-Grand Narratives Era?, International Workshop of the First Rabat Spring School for the Social Sciences, Université Mohammed V de Rabat, Rabat, Malta, 22 - 23 Nisan 2019

YALÇINER R.


(10) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş ve Devlet-Siyaset Anlayışının Değişimi: Kuramsal Bir Deneme

17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu: Kamu Yönetiminde Yapısal ve İşlevsel Dönüşüm, Karaman, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, pp.331-353

SADİOĞLU U. , Ezin E.


(11) The Limitations of Identity Politics in the Women?s Movement in Turkey and Transversal Politics as an Alternative Approach

14th Conference of the European Sociological Association, Manchester, İngiltere, 20 - 23 Ağustos 2019

Dinçer P.


(12) Functional Autonomy of Municipalities in the Provision Public Services in Turkey and Cameroon: A Comparative Assessment

17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu: Kamu Yönetiminde Yapısal ve İşlevsel Dönüşüm, Karaman, Türkiye, 24 Ekim - 26 Aralık 2019, pp.881-894

EBOLO E. B. , ÖKTEM M. K. , SADİOĞLU U.


(13) Siyaset Biliminde Epistemoloji ve Ontoloji Tartışmaları

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi , Ankara, Türkiye, 11 Aralık 2019

Akbulut Ö. Ö.


(14) Women in a Modern House in the 1930s and 1950s in Turkey: The Advertisements of ?Hayat? and ?Yedigün? Magazines

7th International Conference on Gender Studies: Gender, Space, Place Culture., 10 - 12 Ekim 2019

Kaçmazlar B., SUMBAS A.


(15) Eskişehir?in Endüstriyel Mirası Fabrikalar Bölgesinin Kent Kimliği Üzerindeki Etkileri

4. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2019, pp.11-32

YÜRÜK E., SADİOĞLU U.


(16) An Alternative Way of Boosting Women?s Participation in Urban Governance: The Women Councils in Turkey

European Conference on Politics and Gender, Amsterdam, Hollanda, 03 Temmuz 2019, pp.28-29

SUMBAS A.


(17) Wallerstein'in Ardından

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve Toplumsal Araştırmalar Topluluğu, Ankara, Türkiye, 09 Ekim 2019

Akbulut Ö. Ö.


(18) An alternative way of boosting women?xxs participation in urban governance: The women councils in Turkey.

European Conference on Politics and Gender, Amsterdam, Hollanda, 3 - 06 Temmuz 2019

SUMBAS A.


(19) Identity, Difference and Dialogue: Examples of Successful Coalitions Among Divergent Women?s Groups in Turkey

European Conference of Politics & Gender, Amsterdam, Hollanda, 4 - 06 Temmuz 2019

Dinçer P.


2018

(1) 1980'den sonra Türkiye'den İngiltere'ye Doğru Göç Dalgası: Londra'nın Demografik, Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Değişim Örneği

III. Kentfor, Karaman, Türkiye, 07 Eylül 2018, pp.1

MUTLUAY B.


(2) ?Seminar on Political Philosophy?

Colombo?Turkish Summer Seminar / ?What Happened to the Demos??, The Faculty of Legal Sciences and Human Sciences, Universidad del Atla?ntico, Barranquilla, Kolombiya, 11 - 22 Haziran 2018

YALÇINER R.


(3) Teaching Civil Society to Undergraduate Students in Turkey: An Initial Assessment

the Second Annual Meeting and International Conference of the CRIPT, Ankara, Türkiye, 16 - 19 Temmuz 2018

Acar M. , Ergönül E. , Ekmekcioğlu A.


(4) ?Reassessing Plato and Aristotle: Notes on Political Philosophy and Digital Reticulation?

POLITEIA/CRIPT Workshop in Political Theory and Practice, Universidad Finis Terrae, Santiago, Şili, 28 - 29 Haziran 2018

YALÇINER R.


(5) Türk Kamu Yönetiminde İç Kontrol Sistemi: Öngörülebilir ve Etkin Bir Yönetim mi, Yeniden Bürokratikleşme mi?

IV. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, pp.134-135

SADİOĞLU U. , ARSLAN N., Erdinçler R. E.


(6) Kamu Yönetiminde Dikotomiler ve Dilemmalar

the Second Annual Meeting and International Conference of the CRIPT, Ankara, Türkiye, 16 - 19 Temmuz 2018

Acar M.


(7) Belediyelerin Çevre Bilinci Oluşturmada Önemi: Dikili Belediyesi Örneği

Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Alanya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018

ERGÖNÜL E. , ÖMÜRGÖNÜLŞEN U.


(8) Batı Avrupa'da Kapitalizme Geçiş Tartışmaları

Osmanlı'da Kapitalizme Geçiş, ODTÜ, Ankara, Türkiye, 07 Mart 2018

Akbulut Ö. Ö.


(9) ?Multiculturalism and Political Theory?

POLITEIA/CRIPT Workshop in Political Theory and Practice / ?Rethinking Multiculturalism?, Université Mohammed VI Polytechnique, Ecole de Gouvernance et d?xxEconomie (EGE Rabat), Rabat, Malta, 22 - 27 Temmuz 2018

YALÇINER R.


(10) Reformen im Bereich der Kommunalverwaltungen in Deutschland und der Türkei: Eine vergleichende Analyse

300 Jahre Deutsch-Türkische Freundschaft: Stand und Perspektiven, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018

SADİOĞLU U.


(11) Veiled Potentials of Women Councils for Women?s Political Participation in Turkey

10th Eurepean Feminist Research Conference, Göttingen, Almanya, 12 - 15 Eylül 2018

SUMBAS A.


(12) The Question of Identity Crisis in Turkish Public Administration: A Comparative Perspective

The 2nd Annual Meeting and International Conference of the Consortium for Research in Political Theory: Future Prospects on Politics, Culture and Governance, Ankara, Türkiye, 16 - 20 Temmuz 2018, pp.69

SADİOĞLU U.


(13) Akıllı Kent uygulamaları ve Kent Planlaması (Çalışma Grubu)

II. Kamu Yönetimi ve Teknoloji Çalıştayı, Antalya, Türkiye, 14 Aralık 2018, pp.1

MUTLUAY B.


(14) Institutional Masculinity of Local Politics in Turkey: 2004 and 2009 Local Elections

SISP ANNUAL CONFERENCE 2018, Torino, İtalya, 6 - 08 Eylül 2018

SUMBAS A. , SUMBAS A.


(15) Transformative Resources for a Response to the Crises of Violence Against Women at the Local Level?,

The Second Annual Meeting and International Conference of the CRIPT, The Crises: the future prospects of politics, culture and governance, Ankara, Türkiye, 16 Temmuz 2018, pp.1

KOYUNCU LORASDAĞI B. , SUMBAS A.


(16) Tarihi Kent Merkezlerinin Dönüşümüne İlişkin Bir Karşılaştırma Denemesi: Ankara-Hamamönü ve Konya-Bedesten Örnekleri

III. Kentleşme Forumu: Yerel Kalkınma ve Siyasal-Toplumsal Dönüşüm Bağlamında Kent ve Çevre Yönetimi, Karaman, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2018

SADİOĞLU U. , ESEROĞLU İ.


(17) Access, Qualifications and Social Dimension of Syrian Refugee Students in Turkish Higher Education

Conference on Future of Higher Education - Bologna Process Researchers, Bucharest, Romanya, 27 - 29 Kasım 2017, pp.259-276

ERDOĞAN A., ERDOĞAN M. M.


(18) ?Democracy and Political Philosophy?

Colombo?Turkish Summer Seminar / ?What Happened to the Demos??, The Faculty of Legal Sciences and Human Sciences, Universidad del Atla?ntico, Puerto Colombia, Barranquilla, Kolombiya, 11 - 12 Haziran 2018

YALÇINER R.


(19) ?Krinein and Demoi: Towards a Hermeneutical Revolution??

The Second Annual Meeting and International Conference of the Consortium for Research in Political Theory, ?The Crisis: Future Prospects on Politics, Culture and Governance?, Hacettepe University, Ankara, Türkiye, 16 - 20 Temmuz 2018, pp.19

YALÇINER R.


(20) Türkiye?deki Kentsel Dönüşüm Mevzuatının Sığ ve Derin Ekoloji Bağlamında Değerlendirilmesi

III.KENTFOR: Yerel Kalkınma ve Siyasal-Toplumsal Dönüşüm Bağlamında Kent ve Çevre Yönetimi, Karaman, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2018

ERGÖNÜL E. , ÖMÜRGÖNÜLŞEN U.


(21) Gelişmekte Olan Bir Ülkede Kent Planlamasını Yeniden Düşünmek: Kamerun Örneğinde Sorunlar ve Zorluklar

III. Kentleşme Forumu: Yerel Kalkınma ve Siyasal-Toplumsal Dönüşüm Bağlamında Kent ve Çevre Yönetimi, Karaman, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2018

SADİOĞLU U. , EBOLO E. B.


(22) THE VEILED POTENTIALS OF WOMEN COUNCILS FOR WOMEN?S POLITICAL PARTICIPATION IN TURKEY

10th European Feminist Research Conference, Göttingen, Almanya, 12 Eylül 2018, pp.1-3

SUMBAS A.


(23) Akıllı Kentler ve Yaşam Boyu Öğrenme

2. Kamu Yönetimi ve Teknoloji Zirvesi, Antalya, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2018

SADİOĞLU U.


2017

(1) ?Cyborg Alagmatiği: Yeni Organoloji Notları?

3. Siyasal Psikoloji Konferansı, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2017

YALÇINER R.


(2) Orta Doğu?da Kimlik Tartışmaları Üzerine Bazı Gözlemler

1. Uluslararası Ortadoğu Forum ve Çalıştayı, 27 - 29 Nisan 2017

YÜKSEL M.


(3) Past as Other: Reflections on Islam and the Ottoman Empire in the Early Turkish Republican Novel

CRIPT, Political Theory and Cultural Studies: Other Voices and New Perspectives, Ankara, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2017

DEDE K.


(4) ?Paracaesural Activity: Culture in Contemporary Political Philosophy?

2017 Annual Meeting and International Conference of the Consortium for Research in Political Theory (CRIPT), ?Political Theory and Cultural Studies: Other Voices and New Perspectives?, 22 - 26 Mayıs 2017

YALÇINER R.


(5) ?From Biopolitics to Noöpolitics: Post-Foundational Subversions of the Noöpolitical?

11th ECPR (European Consortium for Political Research) General Conference, Oslo, Norveç, 6 - 09 Eylül 2017

YALÇINER R.


(6) ?Peace as Hermeneutics: Towards a Critical Normative Theory of Responsibility?

2017 Annual Meeting of the Canadian Peace Research Association, Congress 2017 of the Canadian Federation of the Humanities and Social Sciences, Toronto, Kanada, 27 Mayıs - 02 Haziran 2017

YALÇINER R.


(7) Türkiye?de Yerel Yönetişimde Kadın Meclisleri Bir Fark Yaratır mı? Ankara Kadın Meclisleri Örneği

Kentfor 1, Alanya, Türkiye, 14 - 15 Eylül 2016

ÖMÜRGÖNÜLŞEN U. , SUMBAS YAVAŞOĞLU A.


(8) Türkiye?de Kamu Politikası Öğretimi

KAYFOR 14, Van, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017

BABAOĞLU C. , YILDIZ M.


(9) The Westminster Model of the United Kingdom: Parliamentary System, Unitary State, Centralised Public Administration

III. Strategic Public Management Sysmposium, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Nisan 2017, pp.23-24

ÖMÜRGÖNÜLŞEN U.


(10) From Left Music to ?New Left? Music in Turkey: The Case of Bulutsuzluk Özlemi

Music and Socialism since 1917 Conference, Nottingham, İngiltere, 7 - 08 Temmuz 2017

DEDE K.


(11) The Role of Women Councils for a Participatory Local Governance in Turkey

2017 Global Symposium on Women?s Leadership, Los-Angeles, Amerika Birleşik Devletleri, 8 - 09 Haziran 2017

SUMBAS A.


(12) Güncel Sivil Toplum Teorileri ve Tasniflerine Dair Bazı Notlar

15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR15), Isparta, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, pp.414-416

ACAR M.


(13) ?Mnemotechnics of Digital Reticulation: Reading the Krisis Beyond Negative Externalities?

2017 Annual Meeting and International Conference of the Consortium for Research in Political Theory (CRIPT), ?Political Theory and Cultural Studies: Other Voices and New Perspectives?, 22 - 26 Mayıs 2017

YALÇINER R.


(14) Another Path for Sustainable Governance: Financial Literacy

201 Transatlantic Dialogue - TAD 13 IV Annual Conference on Democracy and Good Governance Sustaining a Democratic Public Sector in an Era of Multiple Challenges and Constraints, Miami Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 08 Nisan 2017

ÖZACİT İ. , ÖKTEM M. K.


(15) Abbas Kiarostami?nin Anısına (1940-2016): Ev Ödevi (Mashgh-e Shab) Adlı Belgesel Filmi Üzerine Düşünceler

Consortium for Research in Political Theory (CRIPT): the Annual Meeting and International Conference: Political Theory and Cultural Studies: Other Voices and New Perspectives, 22 - 26 Mayıs 2017

YÜKSEL M.


(16) Politics and History through Literature: The Cold War in Cegerxwîn?s Poetry

Consortium for Research in Political Theory (CRIPT): the Annual Meeting and International Conference: Political Theory and Cultural Studies: Other Voices and New Perspectives, 22 - 26 Mayıs 2017

YÜKSEL M.


(17) From military to civil means of pacification: A class-based view to securitization in post-1980 Turkey

Brunel University London Politics and History Annual Ph.D Conference, London, İngiltere, 25 Nisan 2017 - 27 Nisan 2021, pp.7-8

Güven E.


(18) Woodrow Wilson ve Max Weber Hollywood?da: KamuYönetimi Eğitiminde Filmlerin Kullanımı Üzerine Birİnceleme

2017 KAMU YÖNETİMİ FORUMU (KAYFOR), 02 Kasım 2017

YILDIZ M. , OKUYUCU A.


(19) Nesnelerin İnterneti (Çalışma Grubu)

I. Kamu Yönetimi ve Teknoloji Çalıştayı, Antalya, Türkiye, 12 Mayıs 2017, pp.1

MUTLUAY B.


(20) Küreselleşme Çağında Aşırıcılığın Yükselişi(Rise of Extremism in the Global Arena?,) Istanbul Security Conference 2017, CONRAD Bosphorus Hotel Istanbul, 07-09 May 2017.

Istanbul Güvenlik Konferansı, 7 - 09 Mayıs 2017

ÇAĞLAR A.


(21) An Attempt to Contextualize Women?s Representation in Turkey?s Local Politics

European Consortium for Political Research, Oslo, Norveç, 6 - 09 Eylül 2017

KOYUNCU LORASDAĞI B. , SUMBAS A.


(22) Political Refugees who Migrated to the UK from Turkey after September 12, 1980 Coup D?état: Processes, Social Integration and Political Reactions

TMC 2017: The Migration Conference, Atina, Yunanistan, 23 Ağustos 2017, pp.24-26

MUTLUAY B.


(23) Milli ve Yerli Bir Kamu Yönetimi Teşkilatı Olarak ?Mahalle? ve 6360 sayılı Kanun Sonrası Durum

II.KENTFOR-Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi, Tekirdağ, Türkiye, 11 - 12 Ağustos 2017, pp.38

BİLGİN K. U. , ÖMÜRGÖNÜLŞEN U. , ÖKTEM M. K. , GÜNDÜZÖZ İ., SADİOĞLU U.


(24) A Former Enemy, A Strange Model: The Paradoxical Image of Britain in Turkish Novels, 1928-1938

The British Empire and the Turkish Republic in the 1920s and 30s, Cambridge, Kanada, 31 Mart - 01 Nisan 2017

DEDE K.


(25) ?Democracy as an Empty Place?

Seminar in Political Theory, Université Mohammed VI Polytechnique, Ecole de Gouvernance et d?xxEconomie (EGE Rabat), Rabat, Malta, 24 - 25 Mayıs 2017

YALÇINER R.


(26) Reflections on Civil Society-State Relations in Turkey

ARNOVA-Asia Conference: The Nonprofit Worlds in Asia: Diverse Perspectives from a Fragmented Field of Study, PEKİN, Çin, 6 - 07 Haziran 2017

ACAR M.


(27) Turkiye?de Nufus, Sosyal Degisim, Donusum ve Oncelikler

II. KENTFOR : Sanayilesme ve Goc Kiskacinda Kent ve Cevre Yonetimi, Organized by Hacettepe Univ., Beykoz Univ. and Tekirdag Municipality, 11-12 August 2017, Ramada Hotel, Tekirdag, TURKEY., Tekirdağ, Türkiye, 11 - 12 Ağustos 2017

ÇAĞLAR A.


(28) Zorluklara Dayanıklı ve Çabuk İyileşen Esnek Kent İçin Mahalle Modeli: Afet ve Acil Durum Yönetişiminde Çözüm Arayışı

Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı, Kütahya, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2017, pp.195-203

ÖKTEM M. K.


(29) Dijital Çağda Sivil Toplum Kuruluşları: Üç Temel Soru(n)

15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR15), Isparta, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, pp.241-244

ACAR M.


(30) Good Practices of Gender-Sensitive Policies in Combatting VAW in Local Politics of Turkey

European Consortium for Gender and Politics, 8 - 10 Haziran 2017

KOYUNCU LORASDAĞI B. , SUMBAS YAVAŞOĞLU A.


(31) The Use of Information and Communication Technologies During Emergencies: A Meta - Analysis Through Peer-Reviewed Articles

15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 15), Isparta, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017

YILDIZ M. , YAVUZ N., KARKIN N.