2019 - 2020 Akademik Yılı sonunda sadece “UNI101”dersini almadığı için mezun olamayan öğrencilere, 1 günlük bir ders yapılacaktır. Bu durumdaki öğrencilerin bir dilekçe ile bölüm sekreterimiz Selma Hanım'a e-posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr