Makaleler

2022(5) 2021(11) 2020(20) 2019(15) 2018(12)


2022

(1) Imperialism and Epistemology: Ideametricness

Historical Materialism-Research In Critical Marxist Theory, cilt.1, sa.1, ss.1, 2022 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Akbulut Ö. Ö.


(2) Shutdown: how COVID shook the world?s economy by Adam Tooze, New York, USA, Viking, 2021, 368 pp., $17.04 (hardcover), ISBN 9780593297551; $25.08 (paperback), ISBN 9780241501771; $15.99 (eBook), ISBN 9780593297568

Eurasian Geography And Economics, sa.Online, ss.1-3, 2022 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Ayan C.


(3) Iranian literature after the Islamic revolution: production and circulation in Iran and the world

Middle Eastern Studies, cilt.58, sa.1, ss.241-244, 2022 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Yüksel M.


(4) Transition from Feudalism to Socialism: The Case of Mongolia

science and society , cilt.1, sa.1, ss.1, 2022 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Akbulut Ö. Ö.


(5) Conceptualizing citizen-to-citizen (C2C) interactions within the E-government domain

Government Information Quarterly, cilt.39, sa.1, 2022 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

SAYLAM A. , YILDIZ M.


2021

(1) A Study of Typology Determination for Turkish Local Governments After The Local Government Reform in Europe

ANKARA AVRUPA CALISMALARI DERGISI-ANKARA REVIEW OF EUROPEAN STUDIES, cilt.20, sa.1, ss.255-292, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

SADİOĞLU U. , Cifci Y.


(2) Women and work: Feminism, labor, and social reproduction

GENDER WORK AND ORGANIZATION, cilt.28, sa.4, ss.1714-1717, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

ARSLAN A.


(3) Kamu Yönetiminde Bir E-Katılım Modeli Olarak Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Destekli Kitle Kaynak Kullanımı

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.39, sa.2, ss.271-287, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Saylam A.


(4) Türkiye?de Köy Romanını Yeniden Yorumlamak: Modernleşme ve Alegori

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.38, sa.2, ss.357-369, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dede K.


(5) The substantive representation of women parliamentarians of the AKP: the case of maternity leave and part-time work

POLITICS GROUPS AND IDENTITIES, cilt.1, ss.1-9, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Sumbas A. , Dinçer P.


(6) KAMU YÖNETİMİNDE ELEKTRONİK VATANDAŞ KATILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER EKSENİNDE TÜRK KAMU YÖNETİMİ İÇİN BİR ORTAK YAPIM PORTAL ÖNERİSİ: MİLLETİNKARARİ.GOV.TR A Coproduction Portal Proposal for Turkish Public Administration within the Framework of Factors Affecting Electronic Citizen Participation in Public Administration: Milletinkarari.gov.tr

KAYTEK DERGİSİ, sa.1, ss.81-101, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Saylam A.


(7) Emergence & development of behavioral public policy units in government: the case of Turkey

ASIA PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Kusseven A., YILDIZ M.


(8) Sunuş: Osmanlı İmparatorluğu'nda Farsça Süreli Yayınlar

Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, sa.52, ss.31-48, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüksel M.


(9) Dimağın Şahsiyeti ya da Leyla'yı Öldürmek: Rebia Tevfik Başokçu Otobiyografisi Üzerine

Toplumsal Tarih, sa.333, ss.60-68, 2021 (Hakemsiz Dergi)

Dede K.


(10) TAŞINMAZ DEVRİNİN NOTERLİKLERDE YAPILMASININ ÖNEMİ VE FAYDALARI

Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.9-34, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

UZUN M. M. , KÜÇÜKGÜNGÖR E. , ERDOĞAN M. Ş. , YILDIZ M.


(11) Kamu Personel Sisteminde Değişim Tartışmalarına Bir Katkı: ?5-S Reform Çerçevesi?

Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.11-34, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acar M.


2020

(1) The COVID-19 Crisis and the Information Polity: An Overview of Responses and Discussions in Twenty-one Countries from Six Continents

Information Polity, cilt.25, sa.3, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MEIJER A. J. , WEBSTER W., YILDIZ M.


(2) Kentsel Çöküntü Alanları Üzerine Teorik Bir Tartışma

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.11, ss.155-180, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ERGÖNÜL E. , SADİOĞLU U.


(3) Ruler Visibility and Popular Belonging in the Ottoman Empire, 1808?1908

Middle Eastern Studies, cilt.56, sa.2, ss.329-331, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Yüksel M.


(4) Gendered local politics: the barriers to women's representation in Turkey

DEMOCRATIZATION, cilt.27, sa.4, ss.570-587, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Sumbas A.


(5) The potential for dialogical transversal politics and coalitional solidarities in the contemporary women's movement in Turkey

WOMENS STUDIES INTERNATIONAL FORUM, cilt.80, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

DİNÇER P.


(6) Qualitative analysis to determine decision-makers' attitudes towards e-government services in a De-Facto state

JOURNAL OF INFORMATION COMMUNICATION & ETHICS IN SOCIETY, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Kaya T., Sagsan M., Medeni T., Medeni T., YILDIZ M.


(7) The Reflections of Post-Fordism on Public Administration

SOSYOEKONOMI, cilt.28, sa.45, ss.327-352, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

SADİOĞLU U. , Altay S.


(8) TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE MERKEZİ DÜZEYDE E-KATILIM: BAKANLIKLARIN WEB SİTELERİ ÜZERİNDEN BİR ARAŞTIRMA

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.41, ss.23-37, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Saylam A.


(9) Erken Cumhuriyet Döneminde Camiler ve Laiklik

Toplum ve Bilim, sa.154, ss.131-141, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüksel M.


(10) ATATÜRK DÖNEMİ 1929 DÜNYA EKONOMİK BUNALIMI YILLARINDA İKTİSAT VEKÂLETİ (21.01.1928- 31.12.1938)* MINISTRY OF ECONOMY DURING GREAT DEPRESSION IN THE PERIOD OF ATATÜRK (21.01.1928- 31.12.1938)

Yasama Dergisi, sa.41, ss.237-273, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Saylam A.


(11) Party (de)institutionalization in times of political uncertainty: The case of the Justice and Development Party in Turkey

PARTY POLITICS, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

YARDIMCI GEYİKÇİ Ş. , Yavuzyilmaz H.


(12) Relations of production and social reproduction, the state and the everyday: women's labour in Turkey

REVIEW OF INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

ARSLAN A.


(13) Big data maturity models for the public sector: a review of state and organizational level models

TRANSFORMING GOVERNMENT- PEOPLE PROCESS AND POLICY, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

OKUYUCU A. , YAVUZ N.


(14) Making the Woman Worker: Precarious Labor and the Fight for Global Standards, 1919-2019

INTERNATIONAL FEMINIST JOURNAL OF POLITICS, cilt.22, sa.5, ss.801-803, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

ARSLAN A.


(15) The Circassians of Turkey: War, Violence and Nationalism from the Ottomans to Atatu?rk

Middle Eastern Studies, cilt.56, sa.4, ss.680-682, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Yüksel M.


(16) Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlık ve Uygulama Aşamalarında Sosyal Boyutun Analizi: İzmir Örneği

memleket yönetim siyaset dergisi, sa.34, ss.243-283, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SADİOĞLU U. , ÖMÜRGÖNÜLŞEN U. , ERGÖNÜL E. , KES ERKUL A.


(17) Türkiye?de Kentsel Dönüşümün Anlamı, Aktörleri ve Amaçları

İdealkent, cilt.11, sa.30, ss.878-908, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SADİOĞLU U. , ERGÖNÜL E.


(18) Regional Development Agencies in Turkey on the Scope of Governance and Local Elites: An Evaluation after 10-years-experience

Lex Localis-Journal of Local Self-Government, cilt.18, sa.2, ss.371-394, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Sadioğlu U. , Dede K. , Göçoğlu V.


(19) "Eski" ve "Yeni Türkiye Arasında Özal Nostaljisi

Moment Dergi, cilt.7, sa.1, ss.5-25, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dede K. , Çoruk E.


(20) Citizen Attitudes Towards E-Government Services: Comparison of Northern and Southern Nicosia Municipalities

INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE DIGITAL AGE, cilt.7, sa.1, ss.17-32, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Kaya T., Sagsan M., YILDIZ M. , Medeni T., Medeni T.


2019

(1) Modernleşme Teorisini Yeniden Düşünmek: Ekonomik Kalkınma ve Demokrasi İlişkisine Eleştirel Bir Bakış

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.11, sa.18, ss.2996-3022, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YARDIMCI GEYİKÇİ Ş. , Cil U.


(2) Women's rights organizations and Turkish state in the post-2011 era: ideological disengagement versus conservative alignment

TURKISH STUDIES, cilt.20, sa.5, ss.728-753, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Koyuncu B. , Ozman A.


(3) Feminist Araştırmada İçeriden ve/veya Dışarıdan Olmak: Akademi ve Aktivizm Arasında Bir Köprü Olarak Düşünümsellik

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, sa.4, ss.3728-3745, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dinçer P.


(4) The Turkish presidential elections of 24 June 2018

MEDITERRANEAN POLITICS, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Esen B., YARDIMCI GEYİKÇİ Ş.


(5) CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATINDAKİ YENİDEN YAPILANMA YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ YAKLAŞIMI İLE NE KADAR ÖRTÜŞMEKTEDİR

Yasama Dergisi, cilt.40, ss.11-32, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Saylam A.


(6) Iranian Students in Turkey, 1944-1950

Archiv Orientalni, cilt.87, ss.241-266, 2019 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Yüksel M.


(7) Yaşam Boyu Öğrenme ve Akıllı Kentler

Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.43-61, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SADİOĞLU U. , DİNÇ B.


(8) KURUMSAL KURAM EKSENİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDEKİ BAKANLIKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.22, ss.129-148, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Saylam A.


(9) Women's empowerment on a local level in Turkey: the case of violence against women

TURKISH STUDIES, cilt.20, sa.2, ss.249-272, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Sumbas A. , Koyuncu B.


(10) Oral Poets in Conflict: Âşık Veysel and Dengbêj Reso on the Rope

Journal Of Folklore Research, cilt.56, ss.71-103, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Yüksel M.


(11) Siyaset Perspektifinden Toplumsal Hareketleri Anlamak: İspanya?da 15M Hareketi Örneği

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.683-705, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YARDIMCI GEYİKÇİ Ş.


(12) Kimlik ve Farklılık Kavramlarının Diyalog Temelli Çapraz Politika Üzerinden Yeniden Değerlendirilmesi

Opus-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.10, sa.17, ss.1762-1785, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dinçer P.


(13) From top to down or central to local: Transformation of the neighborhood units as a policy tool of presidential system in Turkey

Lex Localis, cilt.17, sa.3, ss.561-590, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

SADİOĞLU U. , ERGÖNÜL E.


(14) An Alternative Account of the Populist Backlash in the United States: A Perspective from Turkey

PS-POLITICAL SCIENCE & POLITICS, cilt.52, sa.3, ss.445-450, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Esen B., YARDIMCI GEYİKÇİ Ş.


(15) Analysing the dilemma between part-time employment and growth in Turkey from a gender perspective

DYNAMICS OF GROWTH IN EMERGING ECONOMIES: THE CASE OF TURKEY, cilt.183, ss.197-215, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Aydin D. G. , Sumbas A.


2018

(1) Etkin Bir Yerel Paydaş Olma Yolunda Kadın Meclislerinin Karşılaştığı Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.32, ss.65-81, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SUMBAS A. , ÖMÜRGÖNÜLŞEN U.


(2) How Happy to Call Oneself a Turk: Provincial Newspapers and the Negotiation of a Muslim National Identity

British Journal Of Middle Eastern Studies, cilt.45, ss.112-114, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Yüksel M.


(3) The Examination of Private Security Companies from the Viewpoint of Defense Policies

AMME IDARESI DERGISI, cilt.51, sa.3, ss.27-59, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

YILDIZ M. , Ekmekcioglu A.


(4) İl Özel İdaresi Personel Rejimi Üzerine Tarihsel Bir İnceleme: 1913-1980

Memleket Siyaset Yönetim, cilt.13, sa.30, ss.33-70, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güven E.


(5) Barışçıllaştırma (Pasifikasyon) Üzerine Kuramsal ve Siyasal bir Tartışma

Ayrıntı Dergi, sa.27, ss.35-59, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güven E.


(6) Sosyal Belediyecilik Bağlamında Türkiye?xxde Büyükşehir Belediyelerinin Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Faaliyetleri

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (ULAKBİM), cilt.27, sa.3, ss.1-27, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SEÇKİNER BİNGÖL E., ÖMÜRGÖNÜLŞEN U.


(7) Complex Thinking as a Result of Incongruent Information Exposure

AMERICAN POLITICS RESEARCH, cilt.46, sa.2, ss.217-245, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Erisen C., Redlawsk D. P. , ERİŞEN E.


(8) Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Politikası olarak Ebeveyn İzni

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.167-194, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

SUMBAS A.


(9) İnsansız Hava Araçlarının Askeri ve Sivil Alanlarda Kullanımı: ABD ve Türkiye Örnekleri ve Bazı Politika Önerileri

Türk İdare Dergisi, cilt.90, sa.486, ss.166-227, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EKMEKÇİOĞLU A., YILDIZ M.


(10) Tarihsel Perspektiften Geleceğe, Yerel Yönetimler Bağlamında Rus Kamu Yönetiminde Güncel Reformların Analizi

Memleket Siyaset Yönetim, cilt.13, ss.59-74, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SADİOĞLU U. , ERDİNÇLER R. E.


(11) Self-concept orientation and organizational identification: a mediated relationship

JOURNAL OF MANAGERIAL PSYCHOLOGY, cilt.33, ss.358-371, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

GUO C., Miller J. K. , Woodard M. S. , Miller D. J. , Silvernail K. D. , AYDIN M. D. , et al.


(12) Can The Institutional Theory Of Organizations Be Useful To Understand And Explain E-Government Applications?

SIYASAL-JOURNAL OF POLITICAL SCIENCES, cilt.27, sa.1, ss.7-22, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

YILDIZ M. , LEBLEBİCİ D. N.