Bildiriler

2021(2) 2020(5) 2019(22) 2018(23)


2021

(1) Global Sustainability Crisis as a Wicked Problem and Behavioral Change As a Solution

TUPEN 1st Interdisciplinary Workshop Programme, Türkiye, 19 Kasım 2021

YILDIZ M.


(2) Kentlerin Geleceğinde Toplum 5.0 Etkisi

VI. International Holistence Academy Congress: SOCIETY 5.0, TÜRK VE CAICOS AD., 19 Ekim 2021

YILDIZ M.


2020

(1) ?Deconstructing Nationalism: An Organological Interpretation?

26th World Congress of Political Science, ?New Nationalisms in an Open World?, Lisbon, 25-29 July., Lisbon, Portekiz, 25 - 29 Temmuz 2020

YALÇINER R.


(2) ?In-between Bios and Zoe: Aristotelean Hylomorphism and the Political?

78th Annual Conference of the Midwestern Political Science Association, Chicago, April 16-20., Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 20 Nisan 2020

YALÇINER R.


(3) Emergence Development of Behavioral Public Policy Units in Government: The Case of Turkey

Second International Experimental Public Management Conference, Seoul, Güney Kore, 3 - 04 Aralık 2020

KUŞSEVEN A., YILDIZ M.


(4) ?Democracy the Manifold: Post-deconstructionist Subversions Beyond Lefort, Abensour, and Derrida?

78th Annual Conference of the Midwestern Political Science Association, Chicago, April 16-20., Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 20 Nisan 2020

YALÇINER R.


(5) Kentsel Çöküntü Alanları Üzerine Teorik Bir Tartışma

1. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kongresi, Kars, Türkiye, 05 Mart 2020

ERGÖNÜL E. , SADİOĞLU U.


2019

(1) Can ?Women? Still be a Unifying Category? The Case of the Contemporary Women?s Movement in Turkey

Third International Conference on Gender Studies, Leeds, İngiltere, 27 Ocak 2019

Dinçer P.


(2) Kamu Politikalarında Dürtme (Nudge) Kavramı ve uygulamaları

KAYFOR 16, Kayseri, Türkiye, 21 - 23 Şubat 2019

OKUYUCU A. , YILDIZ M.


(3) 6360 Sayılı Kanun ile Birlikte il Özel İdarelerinin ve Köylerin Geleceği: Afyonkarahisar Belediyesi Örneği

17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu: Kamu Yönetiminde Yapısal ve İşlevsel Dönüşüm, Karaman, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.813-834

Dökmecioğlu M., SADİOĞLU U.


(4) Functional Autonomy of Municipalities in the Provision Public Services in Turkey and Cameroon: A Comparative Assessment

17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu: Kamu Yönetiminde Yapısal ve İşlevsel Dönüşüm, Karaman, Türkiye, 24 Ekim - 26 Aralık 2019, ss.881-894

EBOLO E. B. , ÖKTEM M. K. , SADİOĞLU U.


(5) Women in a Modern House in the 1930s and 1950s in Turkey: The Advertisements of ?Hayat? and ?Yedigün? Magazines

7th International Conference on Gender Studies: Gender, Space, Place Culture., 10 - 12 Ekim 2019

Kaçmazlar B., SUMBAS A.


(6) An alternative way of boosting women?xxs participation in urban governance: The women councils in Turkey.

European Conference on Politics and Gender, Amsterdam, Hollanda, 3 - 06 Temmuz 2019

SUMBAS A.


(7) ?Hermeneutics of Becoming-with: Circuits in a Trans-cultural Discursive Space?

The International Conference of Cultural Geopolitics, Rabat, Rabat, Malta, 5 - 07 Aralık 2019

YALÇINER R.


(8) 1950?ler Türkiye?sinde Sıradan İnsanın Demokrasi Kavrayışı: Ahmet Emin Yalman?a Yollanan Okuyucu Mektupları

16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2019

Ayan C.


(9) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş ve Devlet-Siyaset Anlayışının Değişimi: Kuramsal Bir Deneme

17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu: Kamu Yönetiminde Yapısal ve İşlevsel Dönüşüm, Karaman, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.331-353

SADİOĞLU U. , Ezin E.


(10) Eskişehir?in Endüstriyel Mirası Fabrikalar Bölgesinin Kent Kimliği Üzerindeki Etkileri

4. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2019, ss.11-32

YÜRÜK E., SADİOĞLU U.


(11) Protest Movements and Electoral Politics: Southern Europe in Comparative Perspective

American Political Science Association Annual Meeting, 29 Ağustos - 01 Eylül 2019

YARDIMCI GEYİKÇİ Ş.


(12) Aile ve İş Yaşamının Uzlaştırılmasında Farklı Yaklaşımlar: Eşitlik, Farklılık ve Dönüşüm

II. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 08 Mart 2019, ss.7

SUMBAS A.


(13) Wallerstein'in Ardından

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve Toplumsal Araştırmalar Topluluğu, Ankara, Türkiye, 09 Ekim 2019

Akbulut Ö. Ö.


(14) What are The Big Questions for Digital Government Research: A Public Administration Perspective

The 19th European Conference on Digital Government, Girne, Kıbrıs (Kktc), 24 - 25 Ekim 2019

YILDIZ M.


(15) An Alternative Way of Boosting Women?s Participation in Urban Governance: The Women Councils in Turkey

European Conference on Politics and Gender, Amsterdam, Hollanda, 03 Temmuz 2019, ss.28-29

SUMBAS A.


(16) different approaches on the reconciliation of famliy and work life: Equality, Difference and Transformation

II. International Women and Law Conference, Ankara, Türkiye, 8 - 09 Mart 2019

SUMBAS A.


(17) The Hate and Love Affair Between Liberalism and Democracy at the Age of Populism

Midwest Political Science Association Annual Congress, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 07 Nisan 2019

Şahin B.


(18) Siyaset Biliminde Epistemoloji ve Ontoloji Tartışmaları

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi , Ankara, Türkiye, 11 Aralık 2019

Akbulut Ö. Ö.


(19) Identity, Difference and Dialogue: Examples of Successful Coalitions Among Divergent Women?s Groups in Turkey

European Conference of Politics & Gender, Amsterdam, Hollanda, 4 - 06 Temmuz 2019

Dinçer P.


(20) The Limitations of Identity Politics in the Women?s Movement in Turkey and Transversal Politics as an Alternative Approach

14th Conference of the European Sociological Association, Manchester, İngiltere, 20 - 23 Ağustos 2019

Dinçer P.


(21) ?A Post-deconstructive Theory of the Saeculum: Towards a Non-Standard Critique of the Theologico-Political?

?Extremism, Globalization and the Post-Grand Narratives Era?, International Workshop of the First Rabat Spring School for the Social Sciences, Université Mohammed V de Rabat, Rabat, Malta, 22 - 23 Nisan 2019

YALÇINER R.


(22) Yerel Yönetim ve Kadın Temsili Üzerine Bir İnceleme: 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri Örneği

II. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 8 - 09 Mart 2019, cilt.1, ss.565-591

ÖKTEM M. K. , SADİOĞLU U.


2018

(1) Tarihi Kent Merkezlerinin Dönüşümüne İlişkin Bir Karşılaştırma Denemesi: Ankara-Hamamönü ve Konya-Bedesten Örnekleri

III. Kentleşme Forumu: Yerel Kalkınma ve Siyasal-Toplumsal Dönüşüm Bağlamında Kent ve Çevre Yönetimi, Karaman, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2018

SADİOĞLU U. , ESEROĞLU İ.


(2) THE VEILED POTENTIALS OF WOMEN COUNCILS FOR WOMEN?S POLITICAL PARTICIPATION IN TURKEY

10th European Feminist Research Conference, Göttingen, Almanya, 12 Eylül 2018, ss.1-3

SUMBAS A.


(3) Institutional Masculinity of Local Politics in Turkey: 2004 and 2009 Local Elections

SISP ANNUAL CONFERENCE 2018, Torino, İtalya, 6 - 08 Eylül 2018

SUMBAS A. , SUMBAS A.


(4) Türk Kamu Yönetiminde İç Kontrol Sistemi: Öngörülebilir ve Etkin Bir Yönetim mi, Yeniden Bürokratikleşme mi?

IV. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.134-135

SADİOĞLU U. , ARSLAN N., Erdinçler R. E.


(5) Belediyelerin Çevre Bilinci Oluşturmada Önemi: Dikili Belediyesi Örneği

Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Alanya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018

ERGÖNÜL E. , ÖMÜRGÖNÜLŞEN U.


(6) 1980'den sonra Türkiye'den İngiltere'ye Doğru Göç Dalgası: Londra'nın Demografik, Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Değişim Örneği

III. Kentfor, Karaman, Türkiye, 07 Eylül 2018, ss.1

MUTLUAY B.


(7) Batı Avrupa'da Kapitalizme Geçiş Tartışmaları

Osmanlı'da Kapitalizme Geçiş, ODTÜ, Ankara, Türkiye, 07 Mart 2018

Akbulut Ö. Ö.


(8) Access, Qualifications and Social Dimension of Syrian Refugee Students in Turkish Higher Education

Conference on Future of Higher Education - Bologna Process Researchers, Bucharest, Romanya, 27 - 29 Kasım 2017, ss.259-276

ERDOĞAN A., ERDOĞAN M. M.


(9) Gelişmekte Olan Bir Ülkede Kent Planlamasını Yeniden Düşünmek: Kamerun Örneğinde Sorunlar ve Zorluklar

III. Kentleşme Forumu: Yerel Kalkınma ve Siyasal-Toplumsal Dönüşüm Bağlamında Kent ve Çevre Yönetimi, Karaman, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2018

SADİOĞLU U. , EBOLO E. B.


(10) Reformen im Bereich der Kommunalverwaltungen in Deutschland und der Türkei: Eine vergleichende Analyse

300 Jahre Deutsch-Türkische Freundschaft: Stand und Perspektiven, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018

SADİOĞLU U.


(11) ?Seminar on Political Philosophy?

Colombo?Turkish Summer Seminar / ?What Happened to the Demos??, The Faculty of Legal Sciences and Human Sciences, Universidad del Atla?ntico, Barranquilla, Kolombiya, 11 - 22 Haziran 2018

YALÇINER R.


(12) Transformative Resources for a Response to the Crises of Violence Against Women at the Local Level?,

The Second Annual Meeting and International Conference of the CRIPT, The Crises: the future prospects of politics, culture and governance, Ankara, Türkiye, 16 Temmuz 2018, ss.1

KOYUNCU LORASDAĞI B. , SUMBAS A.


(13) Veiled Potentials of Women Councils for Women?s Political Participation in Turkey

10th Eurepean Feminist Research Conference, Göttingen, Almanya, 12 - 15 Eylül 2018

SUMBAS A.


(14) Türkiye?deki Kentsel Dönüşüm Mevzuatının Sığ ve Derin Ekoloji Bağlamında Değerlendirilmesi

III.KENTFOR: Yerel Kalkınma ve Siyasal-Toplumsal Dönüşüm Bağlamında Kent ve Çevre Yönetimi, Karaman, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2018

ERGÖNÜL E. , ÖMÜRGÖNÜLŞEN U.


(15) The Question of Identity Crisis in Turkish Public Administration: A Comparative Perspective

The 2nd Annual Meeting and International Conference of the Consortium for Research in Political Theory: Future Prospects on Politics, Culture and Governance, Ankara, Türkiye, 16 - 20 Temmuz 2018, ss.69

SADİOĞLU U.


(16) Kamu Yönetiminde Dikotomiler ve Dilemmalar

the Second Annual Meeting and International Conference of the CRIPT, Ankara, Türkiye, 16 - 19 Temmuz 2018

Acar M.


(17) Teaching Civil Society to Undergraduate Students in Turkey: An Initial Assessment

The Crisis: Future Prospects on Politics, Culture and Governance, Ankara, Türkiye, 16 - 20 Temmuz 2018

ACAR M. , ERGÖNÜL E. , Ekmekçioğlu A.


(18) Akıllı Kentler ve Yaşam Boyu Öğrenme

2. Kamu Yönetimi ve Teknoloji Zirvesi, Antalya, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2018

SADİOĞLU U.


(19) Akıllı Kent uygulamaları ve Kent Planlaması (Çalışma Grubu)

II. Kamu Yönetimi ve Teknoloji Çalıştayı, Antalya, Türkiye, 14 Aralık 2018, ss.1

MUTLUAY B.


(20) ?Krinein and Demoi: Towards a Hermeneutical Revolution??

The Second Annual Meeting and International Conference of the Consortium for Research in Political Theory, ?The Crisis: Future Prospects on Politics, Culture and Governance?, Hacettepe University, Ankara, Türkiye, 16 - 20 Temmuz 2018, ss.19

YALÇINER R.


(21) ?Multiculturalism and Political Theory?

POLITEIA/CRIPT Workshop in Political Theory and Practice / ?Rethinking Multiculturalism?, Université Mohammed VI Polytechnique, Ecole de Gouvernance et d?xxEconomie (EGE Rabat), Rabat, Malta, 22 - 27 Temmuz 2018

YALÇINER R.


(22) ?Reassessing Plato and Aristotle: Notes on Political Philosophy and Digital Reticulation?

POLITEIA/CRIPT Workshop in Political Theory and Practice, Universidad Finis Terrae, Santiago, Şili, 28 - 29 Haziran 2018

YALÇINER R.


(23) ?Democracy and Political Philosophy?

Colombo?Turkish Summer Seminar / ?What Happened to the Demos??, The Faculty of Legal Sciences and Human Sciences, Universidad del Atla?ntico, Puerto Colombia, Barranquilla, Kolombiya, 11 - 12 Haziran 2018

YALÇINER R.