İdari Personel

Selma BULCA
Nurcan ŞAHİN VURAL
Durak İNAL

 

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr