İdari Personel

Bölüm Sekreteri: Selma BULCA
Tel: 0 312 2978725, e-posta: selmao@hacettepe.edu.tr
Durak İNAL

 

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr