Araştırma Görevlileri

 

     


Araş. Gör.
Aras Okuyucu

Yatay/Dikey Geçiş ve İntibak
Koordinatörü

      arasokuyucu@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
                 
     

 

Araş.Gör.
Ayşe Arslan

 

      aaysearslan@hotmail.com
Özgeçmiş
                 
      Araş.Gör.
Barış Mutluay


Af Öğrencileri
Koordinatörü
      barismutluay@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
                 
     

 

Araş.Gör.
Bayram Koca


Erasmus Koordinatör 
Yardımcısı
Staj Koordinatörü

      bkoca@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
      Araş. Gör.
Candaş Ayan


Ders ve Sınav Programı
Koordinatörü
     

candasayan@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

                 
     

Araş. Gör.
Erdem Güven

Web Koordinatörü

     

erdemguven@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş                     

                 
     

Araş.Gör.
Eser Ergönül

Yan Dal Koordinatör
Yardımcısı

      eserergonul@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
                 
     

Araş.Gör.
Hayrettin Furkan Livan

Erasmus Koordinatör
Yardımcısı
(Giden 
Öğrenci
Sorumlusu)

      furkanlivan@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
                 
     

Araş.Gör.
İrfan Özacit


Fakülte 
Yönetim Kurulu &
Senato Temsilcisi

 

      irfan.ozacit@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
                 
     

Araş. Gör.
Merve Akdemir 

Farabi Koordinatörü
Engelli Öğrenciler Koordinatörü

     

merveakdemir@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş 

                 
     

 

Araş.Gör. 
Özgür Yiğit


Erasmus
K
oordinatör Yardımcısı 
(Gelen
Öğrenci
Sorumlusu)

      ozguryigit@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
                 

 

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr