Koordinatörlükler

Not: Koordinatörlüklerle ilgili kılavuzlar için tıklayınız.

 

Prof. Dr. Kemal Öktem
Tanıtım Koordinatörü

Prof. Dr. Mehmet Devrim Aydın
Fakülte Bologna Koordinatörü

Doç. Dr. Aysu Kes-Erkul
İletişim Koordinatörü
ÖYP Koordinatörü​

Doç. Dr. Kadir Dede
Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Koordinatörü

Doç. Dr. Metin Yüksel
Etkinlik Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Saylam
Risk Koordinatörü

Dr. Ayşe Arslan
Mevlana Koordinatörü

Dr. Barış Mutluay
Uzaktan Eğitim Koordinatörü
Tanıtım Koordinatörü Yrd.
Af Öğrencileri Koordinatörü

Dr. Pelin Dinçer
Erasmus Koordinatörü
Erasmus Staj Koordinatörü

Araş. Gör. Abdullah Genco
Staj Koordinatörü

Araş. Gör. Aras Okuyucu
Yatay/Dikey Geçiş ve İntibak
Koordinatörü

Araş.Gör. Candaş Ayan
Farabi Koordinatörü

Araş. Gör. Elif Berfin Yağbasan
Ders ve Sınav Programı Koordinatörü

Araş. Gör. Erdem Güven
Web Koordinatörü

Araş.Gör. Eser Ergönül
Yandal ve Çift Anadal Koordinatörü

Araş.Gör. Hayrettin Furkan Livan
Erasmus Koordinatör Yardımcısı (Giden Öğrenci Sorumlusu)

Araş.Gör.İrfan Özacit
Erasmus Koordinatör Yardımcısı (Gelen Öğrenci Sorumlusu)

Araş. Gör. Zeynep Esra Dilek
Ders ve Sınav Programı Koordinatörü
Engelli Öğrenciler Koordinatörü