BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinde, Mezuniyetine en fazla üç dersi kalan öğrencilerin sınavları 25.02.2021 tarihinde (Pazartesi) 10.00-13.00 saatlerinde Blackboard üzerinden yapılacaktır. Öğrenciler bütün modüllerden sorumlu olacaktır.

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr