Bölümümüz uzaktan eğitim koordinatörü: Dr. Barış Mutluay'dır (barismutluay@hacettepe.edu.tr).

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr