EXAM PLACE UPDATE: Final exam of KAY 257 "History of Political Thought" will take place in the classroom M-11 (16.01.2019). KAY 257 "Siyasal Düşünceler Tarihi" dersinin final sınav yeri M-11 olarak güncellenmiştir (16.01.2019). Dersi alan öğrencilerin dikkatine sunulur.

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr