IMPORTANT: KAY315 Organizational Behaviour course is cancelled (23rd of November-Friday). Makeup course will be declared later./ÖNEMLİ: Yarınki (23 Kasım Cuma) KAY315 Örgütsel Davranış dersi yapılamayacaktır. Telafi dersi daha sonra ilan edilecektir.

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr