KAY 396 Finance of Local Governments (Yerel Yönetimler Maliyesi) dersi vize mazeret sınavı 23.05.2019 Perşembe günü saat 11.00'de ders sorumlusunun odasında yapılacaktır. Sınava girecek öğrencilerin, sınavdan önce mazeretlerini gösterir belgeyi dersin sorumlusuna teslim etmeleri gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr