Kayıp eşya: Bu hafta dersliklerimizden birinde kalem kutusu unutan öğrencimiz, lütfen bölüm sekreterliğimize başvursun.

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr