LİSANS | KAY217 Political Sociology Dersi 23 Kasım 2018 günü yapılmayacaktır. Ara sınav sınıfta işlenmiş olan konuları kapsayacaktır. UNDERGRADUATE | KAY217 Political Sociology class on November 23, 2018 is canceled. Midterm will include topics discussed in class.

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr