LİSANS | KAY 201 Public Administration dersinin Yaz Okulu Vizesi 2 Ağustos 2019 Cuma günü saat 09:30'da D13 ve D14 sınıflarında gerçekleştirilecektir.

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr