LİSANS | KAY 255 Statistics dersinin Yaz Okulu Vizesi 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 11:00'da D8 ve D12 sınıflarında gerçekleştirilecektir.

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr