LİSANS | KAY 316 Human Resources Management dersinin Yaz Okulu Vizesi 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 14:00'da A3 ve D8 sınıflarında gerçekleştirilecektir.

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr