LİSANS | KAY 396 Local Government Finance dersinin Yaz Okulu Vizesi 26 Temmuz 2019 Cuma günü saat 16:00'da D11 ve D12 sınıflarında gerçekleştirilecektir.

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr