LİSANS | KAY 459 "Financial Management in Public Sector" dersinin ara sınavı 7 Aralık 2018 Cuma günü saat 16:00'da D-13 dersliğinde yapılacaktır. Dersi alan öğrencilerimizin bilgisine sunulur.

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr