Öğretim Kadrosu

Prof. Dr. Ali Çağlar
Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanı

     

acaglar@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş                            

       

  

                     
Prof. Dr. Berrin Koyuncu-Lorasdağı
H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri İİBF Komisyon Üyesi 
     

bkoyuncu@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

         
                     
Prof. Dr. Bican Şahin       bican@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
         
                     
Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcısı
      nadi@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
         
                     
Prof. Dr. Hamza Uygun      

huygun@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

         
                     
Prof. Dr. Kemal Öktem
Tanıtım Koordinatörü
      kemalok@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
         
                     

Prof. Dr. Mehmet Devrim Aydın
Bölüm Başkanı
İİBF Bologna Koordinatörü
Senatör (İİBF temsilcisi)

      mdaydin@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
         
                     
Prof. Dr. Mete Kaan Kaynar       kaynar@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
         
                     
Prof. Dr. Mete Yıldız
Kamu Politikaları Anabilim Dalı Başkanı
     

myildiz@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

         
                     
Prof. Dr. Muhittin Acar      

acar42@yahoo.com
Özgeçmiş

         
                     
Prof. Dr. Örsan Ö. Akbulut
Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
     

orsanakbulut@yahoo.com
Özgeçmiş

         
                     
Prof. Dr. Uğur Ömürgönülşen
Yerel Yönetimler ve Siyaset Anabilim Dalı Başkanı
Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
     

omur@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

         
                     

Doç. Dr. Ahu Sumbas-Yavaşoğlu
Kariyer Koordinatörü
Bologna Koordinatörü
Uluslararası Eğitim ve İşbirliği Koordinatörü​

      ahusumbas@yahoo.com
Özgeçmiş
         
                     
Doç. Dr. Aysu Kes-Erkul
Bölüm Başkan Yardımcısı
İletişim Koordinatörü
ÖYP Koordinatörü​
      aysukes@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
         
                     

Doç. Dr. Elif Erişen
Yandal ve Çift Anadal Koordinatörü
Oryantasyon Koordinatörü​

       erisenelif@gmail.com
Özgeçmiş
         
                     

Doç. Dr. Metin Yüksel
Mevlana Koordinatörü
Etkinlik Koordinatörü
Erasmus Koordinatörü
Erasmus Staj Koordinatörü​​

      yukselmetin1@gmail.com
Özgeçmiş
         
                     

Doç. Dr. Ruhtan Yalçıner
Politika Teorisi Topluluğu Akademik Danışmanı

      ruhtan@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
         
                     
Doç. Dr. Uğur Sadioğlu
Dekan Yardımcısı
H.U İİBF Dergisi Editör Yrd.
HÜ Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı 
      ugursadi@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
         
                     

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Saylam
Risk Koordinatörü 

      aysegulk@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
         
                     

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Dede
 

      kadirdede@gmail.com
Özgeçmiş
         
                     
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Yardımcı Geyikçi       sebnemyardimci@gmail.com
Özgeçmiş
         
                     
Dr. Öğretim Görevlisi
Gülce Tarhan Çelebi
      gulcetarhan@gmail.com 
Özgeçmiş
         
                     
Dr. Araş. Gör. Ayşe Arslan       aaysearslan@hotmail.com
Özgeçmiş
         
                     
Dr. Araş.Gör.
Pelin Dinçer
      pelin.dincer@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
         
                     
Dr. Araş.Gör.
Barış Mutluay
      barismutluay@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
         
                     

 

 

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr