Öğretim Kadrosu

 

Prof. Dr. Ali Çağlar

Araştırma Alanları: Güvenlik Çalışmaları, Araştırma Yöntemi, Göç Çalışmaları, Siyasal İletişim

acaglar@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş                      

 

 


 


 

kişi, duvar, iç mekan içeren bir resimAçıklama otomatik olarak oluşturuldu

Prof. Dr. Berrin Koyuncu-Lorasdağı
Bölüm Başkanı

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanı

Araştırma Alanları: Siyasal Düşünce Tarihi, Türkiye'de Siyasal Düşünce, Türkiye Siyaseti, Toplumsal Cinsiyet/Kadın ve Siyaset, Kent ve Siyaset Çalışmaları 

bkoyuncu@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş


 


 

duvar, kişi, adam, iç mekan içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Prof. Dr. Bican Şahin

Araştırma Alanları: Antik ve Modern Siyasal Düşünce, Liberalizm, Liberal Demokrasi ve Hoşgörü

bican@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş


 


 

metin, iç mekan, kişi, raf içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı


nadi@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş


 


 

metin, raf, kütüphane, kişi içeren bir resimAçıklama otomatik olarak oluşturuldu

Prof. Dr. Kemal Öktem
Tanıtım Koordinatörü

kemalok@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş


 


 

Prof. Dr. Mehmet Devrim Aydın

Araştırma Alanları: Teknoloji ve Toplum

mdaydin@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş


 


 

Prof. Dr. Mete Kaan Kaynar

Araştırma Alanları: Türkiye'de Siyasal Hayat, Siyasi Tarih. 

kaynar@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş


 


 

Prof. Dr. Mete Yıldız
Kamu Politikaları Anabilim Dalı Başkanı

Araştırma Alanları: Kamu Yönetimi Reformu, Kamu Yönetiminde Teknoloji Kullanımı, Kamu Politikaları, Yerel Yönetimler, Kamu Yönetimi Eğitimi

myildiz@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş


 


 

metin, kişi, duvar, adam içeren bir resimAçıklama otomatik olarak oluşturuldu

Prof. Dr. Muhittin Acar

Araştırma Alanları: Şeffaflık, Hesapverebilirlik, Yolsuzluklarla Mücadele ve Etik; İdari Reformlar ve Regülâsyonlar; İşbirliği, Ortaklık ve Ağbağlar; Yerel Demokrasi ve Yönetişim; Kamu Personel Yönetimi ve Eğitimi; Kamu Politikaları; Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar)

acar42@yahoo.com
Özgeçmiş


 


 

kişi, duvar, iç mekan içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Prof. Dr. Örsan Ö. Akbulut
Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Araştırma Alanları: Kapitalizmin Oluşumu ve İşleyişi, Siyasal Düşüncenin Toplumsal Tarihi, Küreselleşme ve Ulus-Devlet, Finansallaşma, Batı Avrupa Tarihi-Nomadic Pastoralism, Ekonomi-Politik

orsanakbulut@yahoo.com
Özgeçmiş


 


 

kişi, adam, takım, giyme içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Prof. Dr. Uğur Ömürgönülşen
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Yerel Yönetimler ve Siyaset Anabilim Dalı Başkanı
Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Araştırma Alanları: Yerel Yönetimler, Bürokrasinin Ekonomi Politiği, Kamu Sektörü İstihdamı, Yeni Kamu İşletmeciliği, Avrupa Birliği'ne Yönetsel Uyum, Kamu Hizmeti Etiği, Kamu Yönetimi Eğitimi

omur@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş


 


 

metin, kişi, beyaz, poz içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Doç. Dr. Ahu Sumbas Yavaşoğlu

Araştırma Alanları: Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset, Yerel Siyaset ve Toplumsal Cinsiyet, Kent Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık, Eşitlik Politikaları

ahusumbas@yahoo.com
Özgeçmiş


 


 

kişi, genç, saç, peruk içeren bir resimAçıklama otomatik olarak oluşturuldu

Doç. Dr. Ayşegül Saylam

Araştırma Alanları: Sosyal ve Beşeri bilimler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Yönetim Bilimleri

aysegulk@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş


 


 

Doç. Dr. Kadir Dede

Araştırma Alanları: Milliyetçilik, Gündelik Yaşam, Popüler Kültür, Türk Siyasal Hayatı, Siyaset & Edebiyat

kdede@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş


 


 

metin, kişi, kitap, raf içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Doç. Dr. Metin Yüksel

Araştırma Alanları: Modern Dünya ve Orta Doğu Tarihi, İran Çalışmaları, Şiir ve Siyaset, Sömürgecilik, Sömürgecilik-Sonrası Eleştiri

yukselmetin1@gmail.com
Özgeçmiş


 


 

metin, kişi, kitap, raf içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Doç. Dr. Ruhtan Yalçıner
Üniversite AB Koordinatörü
Politika Teorisi Topluluğu Akademik Danışmanı

Araştırma Alanları: Siyaset felsefesi, siyaset teorisi. 

ruhtan@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş


 


 

kişi, adam, takım, kravat içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Doç. Dr. Uğur Sadioğlu
Bölüm Başkan Yardımcısı
Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi Müdürü

Araştırma Alanları: Türkiye'nin Yönetim Yapısı, Yerel Yönetimler, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi, Kentleşme Politikası, Kentsel Dönüşüm, İklim Değişikliği

ugursadi@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş


 


 

kişi, poz içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Dr. Öğretim Görevlisi Gülce Tarhan Çelebi

Araştırma Alanları: Karşılaştırmalı Siyaset, Siyaset Felsefesi, Karşılaştırmalı Anayasacılık, Türkiye Siyaseti, Devlet ve Toplum

gulcetarhan@gmail.com 
Özgeçmiş


 


 

metin, duvar, kişi, iç mekan içeren bir resimAçıklama otomatik olarak oluşturuldu

Dr. Arş. Gör. Ayşe Arslan
Mevlana Koordinatörü

Araştırma Alanları: Sınıf Çalışmaları, Toplumsal Cinsiyet, Yeniden-Üretici Emek, Gündelik Hayat, Türkiye Ekonomi Politiği

aaysearslan@gmail.com
Özgeçmiş


 


 

kişi, adam, iç mekan, poz içeren bir resimAçıklama otomatik olarak oluşturuldu

Dr. Arş.Gör. Barış Mutluay
Uzaktan Eğitim Koordinatörü

Araştırma Alanları: Siyaset Sosyolojisi, Siyasal İletişim, Göç Çalışmaları, Teknoloji Felsefesi, Türk Siyasal Hayatı

barismutluay@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş


 


 

Dr. Arş.Gör.Pelin Dinçer
Erasmus Koordinatörü, Erasmus Staj Koordinatörü​​

Araştırma Alanları: Toplumsal Cinsiyet, Feminizm, Kadın Hareketleri, Feminist Metodoloji

pelin.dincer@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş