Prof. Dr. Uğur Ömürgönülşen

 

UĞUR ÖMÜRGÖNÜLŞEN

 

 

 

Kişisel Bilgiler

 

 

Adı ve Soyadı: Uğur Ömürgönülşen

Cinsiyeti: Erkek

Uyruğu: T.C.

Doğum Yeri ve Tarihi: İzmir-Karşıyaka, 1963

Medeni Hali: Evli

Yabancı Dili: İngilizce

İş Adresi: Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü, Beytepe Kampüsü, Ankara, 06800; Tel: (0312) 7805738, (0312) 2978738, (0312) 2978725; Fax: (0312) 2978740

Elektronik Posta Adresi: omur@hacettepe.edu.tr

 

 

Eğitime İlişkin Bilgiler

 

Doktora: Leicester University, Public Sector Economics Research Centre&Management Centre (İngiltere) (2004)

Doktora Çalışmaları: ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı (1989-1990)

Yüksek Lisans: ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı (1989)

Lisans: A.Ü. SBF, Kamu Yönetimi Bölümü (1985, Bölüm Birincisi)

Lise: İzmir-Karşıyaka Gazi Lisesi (1981)

 

 

İş Tecrübesi

 

Dekan: Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) (2014-2016)

Merkez Müdürü: Hacettepe Üniversitesi, Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (2015- )

Anabilim Dalı Başkanı: Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Yerel Yönetimler ve Siyaset Anabilim Dalı (2013- )

Profesör: Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Yerel Yönetimler ve Siyaset Anabilim Dalı (2013 -)

Anabilim Dalı Başkanı Vekili: Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Yerel Yönetimler ve Siyaset Anabilim Dalı (Mayıs-Ekim 2013)

Merkez Müdürü: Hacettepe Üniversitesi, Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi (2012-2014)

Merkez Müdürü: Hacettepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (HÜSEM) Müdürlüğü(2012)

Danışman: Türkiye Belediyeler Birliği, (2011-2014)

Doçent: Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (2008-2013)

Merkez Müdür Yrd.: Hacettepe Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi (2007-2012)

Yardımcı Doçent: Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (2004-2008)

Bölüm Başkan Yardımcısı: Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (2004-2006)

Dr. Öğretim Görevlisi: Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (2004-2006)

Öğretim Görevlisi: Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü (2003-2004)

Araştırma Görevlisi: Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü (1987-2003)

Devlet Personel Uzman Yardımcısı: T.C: Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı (1986-1987)

 

 

Diğer Görev, Hizmet ve Faaliyetler

 

Hacettepe Üniversitesi: Uluslararası Eğitim İşbirlikleri Değerlendirme Kurulu Üyeliği (2015-2016)

Hacettepe Eğitim Vakfı: Vakıf Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği (2015-2016)

Eko-Gastronomi Dergisi, Yayın Kurulu Üyeliği (2015- )

Üniversiteler Sürekli Eğitim Derneği (ÜNİSED): Dernek Başkanlığı (2017- )

Üniversiteler Sürekli Eğitim Derneği (ÜNİSED): Kurucu Üyelik, Yönetim Kurulu Üyeliği, Saymanlığı (2014- )

Hacettepe Üniversitesi: Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği (2014- )

Mülkiyeliler Birliği: Mülkiye İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği (2014- )

Hacettepe Üniversitesi: Avrupa Birliği Ofisi Akademik Danışma Kurulu Üyeliği (2014-2016)

Hacettepe Üniversitesi: İİBF Dekanı olarak Fakülte Dergilerinin (İİBF Dergisi, Sağlık İdaresi Dergisi, Toplum ve Hizmet Dergisi) Sahipliği (2014-2016)

     Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri (TÜSEM) Konseyi: Yönetim                 Kurulu Üyesi (2014-2015)

     Hacettepe Üniversitesi: İİBF Fakülte Kurulu Üyeliği (2013-2014)

Hacettepe Üniversitesi: Aile Hizmetleri Uygulama veAraştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (2013- )

         Türkiye Belediyeler Birliği: İller ve Belediyeler Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği (2012- )

Hacettepe Üniversitesi: Yabancı Dilde Eğitim Yapan Birimlerin Yrd. Doçent Ataması için Belirlenen Eğitim Fakültesi İngilizce Yabancı Dil Jürisi Yedek Üyeliği (2011-2016)

Cittaslow-Türkiye: Cittaslow Türkiye Bilim Kurulu Üyeliği (2011 -)

Hacettepe Üniversitesi: Strateji Geliştirme Kurulu Üyeliği (2011-2012)

Hacettepe Üniversitesi: İşletmecilik Meslek Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (2009- )

The Public Administration and Social Policies Review, A Quarterly Professional Journal, ISSN: 2067-1695, Uluslararası Dergi Danışma Kurulu Üyeliği (2009 -)

Hacettepe Üniversitesi: İİBF Dergisi Yayın Kurulu Başkan Yardımcılığı (2003-2004, 2011-2014)

Hacettepe Üniversitesi: Sürekli Eğitim Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği (2007-2012)

Hacettepe Üniversitesi: Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi (Sürekli Eğitim Merkezi) İnsan Kaynakları Eğitimi Sertifika Programı Koordinatörlüğü (2007 -)

Ankara Üniversitesi: A.Ü. SBF’nin 150 Kuruluş Yılı Organizasyon Komitesi Üyeliği (2008-2009)

Hacettepe Üniversitesi: Stratejik Planlama Temel Eğitimi Koordinatörlüğü (2006)

Hacettepe Üniversitesi: İİBF Sosyal Aktiviteler Komitesi Üyeliği (2006-2012)

Hacettepe Üniversitesi: İİBF Mezuniyet Töreni Düzenleme Komitesi Üyeliği (2006-2008)

Hacettepe Üniversitesi: İİBF Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (2005-2011)

Hacettepe Üniversitesi: Haberleşme ve Tanıtım Komitesi Üyeliği (2004-2005)

Hacettepe Üniversitesi: İİBF Dergisi Yayın Kurulu Başkanı Yardımcısı (2003-2004)

Hacettepe Üniversitesi:. Kamu Yönetimi Topluluğu Akademik Danışmanı (2000-2003, 2007)

Hacettepe Üniversitesi: Öğrenci Toplulukları Bülteni Yayın Kurulu Üyesi (2007)

Türk Silahlı Kuvvetleri: Kısa Dönem Zorunlu Askerlik Hizmeti (2000)

Leicester University: Türk Öğrenci Topluluğu Başkan Yardımcısı (1991-1992)

Hacettepe Üniversitesi: İİBF Dergisi Yayın Komisyonu Sekreteri (1988-1990)

Hacettepe Üniversitesi: İİBF Kamu Yönetimi Böl. Lisans Öğrencileri Akd. Danışmanı (1987-1990)

Ankara Üniversitesi: A.Ü. SBF Sosyal Faaliyetler Komitesi Üyesi (1984-1985)

Karşıyaka Gazi Lisesi: Atatürk’ün 100. Doğum Yılı İzmir İli Gençlik Temsilcisi (1981)

 

 

Projeler

 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu-Avrupa Birliği Projesi: “Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etik Kültürün Pekiştirilmesi Projesi” (2016) (Kısa Dönemli Uzman)

TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi Yerel Yönetimlere Eğitim Malzemesi Geliştirme (Yerep-Yerelnet) Projesi: “Türkiye’de Mahalle Yönetimi (MAHYÖN) Araştırması Projesi (2012 ve 2013) (Proje Araştırmacısı)

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi: “Türkiye’de Yakın Dönemdeki Yönetsel Reform Çalışmalarının İl Belediyeleri Personel Yönetimi Üzerindeki Etkileri” (2010-2011) (Proje Yürütücüsü)

Kamu Görevlileri Etik Kurulu-Avrupa Birliği Projesi: “Kamu Etik Komisyonlarının İhtiyaç Analizi Projesi” (2010-2011) (Proje Ekip Lideri)

Milli Eğitim Bakanlığı-AB Projesi: “Milli Eğitim Bakanlığı’nın Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” (TYEC) (2009) (Kısa Dönemli İK ve Eğitim Uzmanı)

Kamu Görevlileri Etik Kurulu-Avrupa Konseyi Projesi: “Türkiye’de Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi” (2008-2009) (Kısa Dönemli Uzman)

Atatürk Orman Çiftliği Projesi: “A.O.Ç. Müdürlüğü Norm Kadro ve Reorganizasyon Projesi (2001-2002) (Proje Koordinatörü)

GTZ Projesi: “İşletmelerde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi: Küçük ve Çok Küçük İşletmeler ile Tarım İşletmelerinde Çalışma Şartları ve Çalışanların Nitelikleri” (1999) (Proje Asistanı)

 

 

Burslar

 

Tayvan Milli Eğitim Bakanlığı: Araştırma Ziyareti Programı (2006)

AB-Ulusal Ajans: Erasmus&SocratesÖğretim Elemanı Değişim Programı (2005)

YÖK: Yurtdışı Doktora Bursu (1991-1995)

Koç Vakfı: Karşılıksız Lisans Eğitimi Bursu (1984-1985)

 

 

Katıldığı Eğitim Programları

 

TÜSSİDE: Hacettepe Üniversitesi Temel Kalite Kavramları ve Kurum Kültürü Çalışma Programı (Gebze, 2004)

LCCI: London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board Certificate Programme for Proficiency in English for Business (London/Leicester, 1991)

Leicester University&Wigston College: Orientation&Language Support Programme (Leicester, 1991)

TODAİE: Grup Dinamiği Semineri (Ankara, 1989)

 

 

Üyelikler

 

South Asian Network for Governance Studies-SANGoS (2016- )

ÜNİSED (Üniversiteler Sürekli Eğitim Derneği) (2014- )

TBD-Türkiye Bilişim Derneğ (2011- )

EBEN (European Business Ethics Network) (2009- )

EGPA (European Group of Public Administration) (2007- )

Kamu Yönetimi (Kayfor-Kaysem-Yerel Yönetimler-Kentfor-Kamu Yönetimi Eğitimi) Bilim Kurulu (2004- )

Finans Derneği (2003 -)

ODTÜ Mezunlar Derneği (2000 -)

Mülkiyeliler Birliği (1985 -)

 

 

Akademik İlgi Alanı

 

Genel kamu yönetimi teorisi; bürokrasinin ekonomi politiği, Türkiye’nin yönetim yapısı ve kültürü; kamu sektörü istihdamı; Türk kamu personel rejimi; refah devleti; yerel yönetimler; kamu yönetimi reformu ve kamu yönetiminde güncel gelişmeler (yeni kamu işletmeciliği, yönetişim, kamu sektöründe performans sorunları ve ölçümü, stratejik planlama, Türk kamu yönetiminin AB’ye yönetsel uyumu ve yönetsel kapasitesinin artırlması; kamu hizmeti etiği).

 

 

Verdiği Dersler

 

Lisans: Yönetim Bilimi, Kamu Yönetimi, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Yerel Yönetimler, Kentleşme ve Çevre Politikaları, Kamu Mali Yönetimi, Kamu İstihdam Politikaları, Devlet ve Bürokrasi Kuramları, Sosyal Hizmet Yönetimi (Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ, Kara Harp Okulu)

 

Yüksek Lisans ve Doktora: Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Gelişimi ve Sorunları, Türkiye’de Kamu Yönetiminin Yeniden Düzenlenmesi, Bürokrasi Kuramları, Kamu Yönetimi Teorileri, Kamu Yönetiminde Temel Yaklaşımlar, Kamu Yönetiminde  Güncel Sorunlar, Türk Kamu Bürokrasisi, Türk Kamu Yönetiminde Yetki Paylaşımı, Türk Kamu Yönetiminin AB’ye Yönetsel Uyumu (Hacettepe Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi)

 

 

Verdiği Tezler

 

Yüksek Lisans: “The Evolution of Security of Tenure in Turkish Civil Service”, 1989, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Tez Danışmanı Doç.Dr. Aykut Polatoğlu).

Doktora: “Staff Cutback as a Strategy of the Policy of the Withdrawal of Government: An Analysis of the Motherland Party Governments’ Strategy of Staff Cutbacks in the Turkish Civil Service (1984-1990), 2004, Leicester University Public Sector Economics Research Centre, (Tez Danışmanı Prof.Dr. Peter M. Jackson)

 

 

Yönetilen Doktora Tezi

 

2015 Ezgi Seçkiner, “Yoksulluk Yönetiminde Belediyelerin Rolü: Sosyal Belediyecilik ve Yerel Yönetişim Bağlamlarında Büyükşehir Belediyeleri Üzerine Bir İnceleme, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

2012 Şafak Başa, “Kurumsallaşma Bağlamında Dâhiliye Nezaretinden Dâhiliye Vekâletine Geçiş (1920-1923)”, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

2012 Uğur Sadioğlu, “2000’li Yıllarda Türkiye ve Almanya’da Yaşanan Yerel Yönetimler Reformunun Karşılaştırılması: İl Belediyeleri İçin Bir Model Önerisi”, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

2012 A. Arda Yüceyılmaz, “Bir Üretim Tarzının Dönüşümü Deneyiminde Yönetim Reformları-Kentleşme Hareketleri İlişkisi: Çin Örneği”, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

2011 Sonia Haq, “Public Service Ethics in Bangladesh: The Practice, Problems and Recommendations”, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

2009 Nalan Demiral, “Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde Yunanistan, Portekiz, Polonya ve Bulgaristan Deneyimlerinin Işığında Avrupalılaşma Olgusunun Türk Kamu Yönetimine Etkisi”, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 

2017 Eser Ergönül, “Çevre Bilinci Geliştirmede Belediyelerin Çevre Politikalarının Rolü: Dikili Belediyesi Örneği”, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

2015 İrfan Özacit, “Yeni Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Yeni Kamu İşletmeciliği ve Yönetişim Bağlamında Analizi: Ankara Örneği”, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

2011 Mehmet Akif Morkaya, “Avrupa Birliği’nin Yönetsel Askeri kapasitesi ve Belirsiz Müzakere Başlığı: ‘Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası’”, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

2010 Mustafa Güngör, “Kamu Hizmeti Anlayışındaki Dönüşümlerin Türkiye’de Kamu Personeli Sayısına ve Bileşimine Etkileri”, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

2008 Mustafa Güler, “Türkiye’de e-İmza ile İlgili Hukuki Düzenlemelerin ve Kamu Kurumlarındaki Bazı Uygulamaların İncelenmesi”, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

2007 Hatice Celep, “Belediyelerde Performans Ölçümü: BEPER Projesinin Değerlendirilmesi”, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

2006 Ulaş Atay, “Neo-Liberal Küreselleşme Sürecinde Kamu Hizmeti Anlayışında Dönüşüm: Türkiye’deki Orta Öğretim Sisteminde Yeniden Yapılanma”, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

2005 Dilek Deniz, “Büyükşehir Belediyeleri ile İlçe Belediyeleri Arasındaki İlişkiler: Ankara Örneği”, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

2004 Aslı Sözeri, “Turgut Özal Hükümetleri Döneminde (1983-1989) Yönetimde Siyasallaşma”, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

Uluslararası ve Ulusal Dergilerde Hakemlikler

 

International Journal of Public Administration, Journal of Common Market Studies, African Journal of Business Management, African Journal of Political Science and International Relations, TODAİE Amme İdaresi Dergisi, METU Studies in Development, ÇOMÜ Yönetim Bilimleri Dergisi, Hacettepe Üni. İİBF Dergisi, Ankara Üni. SBF Dergisi, Hitit Üni. Sosyal Bilimler Dergisi, Erciyes Üni. İİBF Dergisi, Nevşehir İİBF Dergisi, KHO Savunma Bilimleri Dergisi, Hacettepe Üni. Sosyo-Ekonomi, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Polis Akademisi Polis Bilimleri Dergisi, Hacettepe Üni.Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, Türk İdare Dergisi.

 

 

Yayınlar

 

Ulusal Kitap:

 

2014 U. Ömürgönülşen ve U. Sadioğlu, Türkiye’de Yakın Dönemdeki Yönetsel Reform Çalışmalarının İl Belediyeleri Personel Yönetimi Üzerindeki Etkileri, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

2007 U. Ömürgönülşen ve M. K. Öktem, Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türk Kamu Yönetimi, Ankara: İmaj.

 

Editörlü Ulusal Kitap:

 

2016 U. Ömürgönülşen ve U. Sadioğlu, 6360 Sayılı Kanunun Getirdiği Yeni Büyükşehir Modeli ve Uygulama Sonuçları, Ankara: BEM-BİR-SEN.

2004 M.K. Öktem ve U. Ömürgönülşen, Kamu Yönetimi: Gelişimi ve Güncel Sorunları, Ankara: İmaj.

 

Editörlü Uluslararası Kitap Bölümü:

 

2016 Ömürgönülşen, U. and U. Sadioğlu, “Neighborhood Administration in The New Metropolitan Municipality Model”, Y. Demirkaya (ed.), New Public Management in Turkey: Local Government Reform, New York: Routledge, 447-470.

2016 Sadioğlu, U. and U. Ömürgönülşen, “The Understanding of Public Service Ethic in Turkish Municipalities: The Ankara Case”, U. Sadioğlu and K. Dede (eds.), Comparative Studies and Regionally-Focused Cases Examining Local Governments, Hershey, Pen.: IGI Global Publishing, 424-442.

2015 H. Park, J. Blenkinsopp, M.K. Öktem and U. Ömürgönülşen, “Cultural Orientation and Attitudes toward Different Forms of Whistleblowing: A Comparison of South Korea; Turkey, and the UK”, R. G. Vaughn and A. A. King (eds.), Whistleblowing Law, Vol.I, New York: Edwar Elgar.

2012 U. Ömürgönülşen and M. K. Öktem, “Towards an Understanding of the Cultural Pillars of Ethical Administration in Turkey: A Qualitative Research Endeavour”, S. Robinson and M. Arslan (Eds.), Business Ethics: Contemporary Global and Regional Issues, Saarbrücken: Lap Lambert Academic Publishing, 265-289.

 

 

Editörlü Ulusal Kitap Bölümleri:

 

2011 U. Ömürgönülşen, “2. Bölüm: Çalıştayda Yapılan Değerlendirme”, S. Ulaş Bayraktar (Yay. Haz.), Reform Sonrası İl Genel Meclisleri: Dönüşüm ve Statüko, İstanbul: Kalkedon, 110-114.

2009 U. Ömürgönülşen, “Amerika Birleşik Devletlerinde Kamu Yönetimi”, B. Ayman-Güler vd. (yazarlar), Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, (Gün. ve Göz. Geç. 2. Baskı), Ankara: İmge, 313-412.

2007 U. Ömürgönülşen ve M. K. Öktem, “Avrupa Birliği’ne Yönetsel Uyum ve Yönetsel Kapasitenin Artırılması SürecindeTürk Kamu Yönetiminde Etik Sorunu”, Ş. Aksoy ve Y. Üstüner (ed.), Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar, Ankara: Nobel, 339-370.

2004 U. Ömürgönülşen ve M. K. Öktem, “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Yönetsel Uyumu: Yönetsel Sorun Alanları, Uyum Kriterleri, Uyum Çabaları”, M. Acar ve H. Özgür (ed.), Çağdaş Kamu Yönetimi II, Ankara: Nobel, 33-65.

2004 U. Ömürgönülşen, “Türkiye’de Lisans Düzeyinde Kamu Yönetimi Öğretiminin Kurumsal Gelişimi ve Sorunları”, M. K. Öktem ve U. Ömürgönülşen (ed.), Kamu Yönetimi: Gelişimi ve Güncel Sorunları, Ankara: İmaj, 27-83.

2003 U. Ömürgönülşen, “Kamu Sektörünün Yönetimi Sorununa Yeni Bir Yaklaşım: Yeni Kamu İşletmeciliği”, M. Acar ve H. Özgür (Der.), Çağdaş Kamu Yönetimi I, Ankara: Nobel, 3-43.

 

Uluslararası Çalıştay Bildiri Kitabı:

 

2014 U. Ömürgönülşen and U. Sadioğlu, Local Governance Today: European and Turkish Experience in Local Politics, Democracy and Governance and Reciprocal Lessons, Ankara: Hacettepe University&EGPA&Union of Municipalities of Turkey.

 

Ulusal Sempozyum Bildiri Kitabı:

 

2004 U. Ömürgönülşen ve M. K. Öktem, II. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR II) Bildiriler Kitabı, Ankara: Hacettepe Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü.

 

Uluslararası Raporlar

 

2011 U. Ömürgönülşen, Report for the Project of Technical Assistance for the Needs Assessment for the Public Ethics Commission, Brussels-Ankara: The European Union-the Council of Ethics for the Public Service.

2011 U. Ömürgönülşen, Turkey (Peer Review Report), Global Integrity Report: 2010, Washington D.C.: Global Integrity.

2009 U. Ömürgönülşen, System Studies Report for the Project of Ethics for the Prevention of Corruption in Turkey, Strasbourg-Ankara: The Council of Europe-The Council of Ethics for the Public Service.

 

Ulusal Raporlar

 

2014 K. U. Bilgin, U. Ömürgönülşen, M.K. Öktem, İ. Gündüzöz, U. Sadioğlu ve V.F. Urhan, Türkiye’de Mahalle Yönetimi (MAHYÖN) Araştırması, Ankara: TODAİE.

2011 U. Ömürgönülşen ve U. Sadioğlu, Türkiye’de Yakın Dönemdeki Yönetsel Reform Çalışmalarının İl Belediyeleri Personel Yönetimi Üzerindeki Etkileri, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi.

2011 U. Ömürgönülşen vd., Bilişim Etiği: İkinci Çalışma Grubu Raporu, Ankara: Türkiye Bilişim Derneği.

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde (SSCI ve diğer Uluslararası Endekslerde Taranan) Makaleler:

 

2012 U. Ömürgönülşen and A. Doig, “Why the Gap? Turkey, EU Accession, Corrruption and Culture”, Turkish Studies, 13(1), 3–21. (SSCI)

2012 A. Doig and U. Ömürgönülşen, “Conclusion: Development, Ethics and Culture”, Turkish Studies, 13(1), 101-108.(SSCI)

2010 M.K. Öktem, U. Ömürgönülşen and U. Sadioğlu, “Turkey in the Development Process: Obstacles, Premise and Prospects,”, International Journal of Emerging and Transition Economies, 3(1), (Dergi 2011 Basımı), 13-30.

2009 U. Ömürgönülşen and M.K. Öktem, “Is there any Change in the Public Service Values of Different Generations of Public Administrators? The Case of Turkish Governors and District-Governors”, Journal of Business Ethics, 88(1), 137-156. (SSCI)

2009 M. Ömürgönülşen and U. Ömürgönülşen, “Critical Thinking about Creative Accounting in the Face of a Recent Scandal in the Turkish Banking Sector”, Critical Perspectives on Accounting, Special Issue on Accounting for the Global and the Local: The Case of Turkey, 20(5), 651-673.

2008 H. Park, J. Blenkinsopp, M.K. Öktem and U. Ömürgönülşen, “Cultural Orientation and Attitudes toward Different Forms of Whistleblowing: A Comparison of South Korea; Turkey, and the UK”, Journal of Business Ethics, 82(4), 929-939. (SSCI)

 

Ulusal Hakemli Dergilerde (ULAKBİM ve/veya Ulusal Endekslerde/SSCI dışı Uluslararası Endekslerde Taranan) Makaleler:

 

2016 U. Sadioğlu, İrfan Özacit ve U. Ömürgönülşen,Yeni Büyükşehir Belediyesi Modeli: Türkiye’de Değişen/Değişmeyen Merkezileşme ve Adem-i Merkezileşme”, Yasama Dergisi, 30 (Mayıs-Ağustos), 70-92.

2015 U. Ömürgönülşen, Ç.Z. Pirgaip ve B. Pirgaip. “Mahalli İdarelerin Altyapı Yatırımlarının Finansmanında Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Modeli”, Maliye Dergisi, 168 (Ocak-Haziran), 20-30.

2014 U. Sadioğlu ve U. Ömürgönülşen, “Yerel Aktörlerin Gözünden ‘Yerel Özerklik Sorunsalı: Türkiye’de İl Belediyeleri Örneği”, İstanbul Üniversitesi SBF Dergisi, 50 (Mart), 197-224.

2013 U. Sadioğlu ve U. Ömürgönülşen, “Belediyelerde Personel Politikasını Stratejik Planlar Üzerinden Okumak: İl Belediyeleri Örneği”, Memleket Siyaset Yönetim, 19-20, (Dergi 2015 Basımı), 63-96.

2013 A. Saylam ve U. Ömürgönülşen, “Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nden Avrupa Birliği Bakanlığı’na: Türk Kamu Yönetiminde Yeni Bir Bakanlık Teşkilatlanması”, Akdeniz İİBF Dergisi, Avrupa Birliği ve Kamu Yönetimi Özel Sayısı, 13(25), 178-196.

2012 B. Büyüktanır, G. Birinci ve U. Ömürgönülşen, “Trips Sözleşmesi ile İlaç Firmalarının Sağlık Hakkına İlişkin Etik Sorumlulukları”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 30(2), 1-26.

2011 U. Sadioğlu ve U. Ömürgönülşen, “Yerel Yönetim Personel Sistemlerinde Reform Çalışmaları: Alman ve Türk Deneyimlerinden Yansıyan Eğilimler ve Türkiye İçin Çıkarılabilecek Bazı Dersler”, Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, IV(1), 129-171.

2011 M. Güler ve U. Ömürgönülşen, “Türkiye’de e-İmza Alanındaki Hukuki Düzenlemeler ve Bazı Kamu Kurumlarındaki e-İmza Uygulamaları”, H.Ü. Sosyo-Ekonomi, 7(14), 197-229.

2010 U. Ömürgönülşen, “Türkiye’de Lisans Düzeyi Kamu Yönetimi Öğretiminde Yakın Dönemde Yaşanan Gelişmeler: Mevcut Durum, Sorun Alanları ve Gelişme Eğilimleri”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(3), 123-161.

2010 U. Ömürgönülşen, M.K. Öktem ve A.A. Yüceyılmaz, “Kentsel Suçla Mücadeleyi Yeniden Düşünmek: Güvenli Bir Kent Yaşamı Sağlama Aracı Olarak Komşuluk Alanı Gözetim Sistemi”, H.Ü. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 27(2), 63-76.

2009 M. Yıldız and U. Ömürgönülşen, “Why do Bureaucrats Push for Administrative Reform? Proposing A Model of Bureaucratic Behavior”, Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 113-140.

2009 M. Çakmak, M.K. Öktem ve U. Ömürgönülşen, “Türk Kamu Hastanelerinde Teknik Verimlilik Sorunu: Veri Zarflama Analizi Tekniği ile Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Kadın Doğum Hastanelerinin Teknik Verimliliklerinin Ölçülmesi”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 12(1) (Dergi 2010 Basımı), 1-36.

2009 U. Ömürgönülşen and M.K. Öktem, “A Preliminary Discussion on the Link between Normative and Empirical Research in Public Administration: The Case of Public Service Ethics”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 27(2), 217-243.

2009 U. Ömürgönülşen ve U. Sadioğlu, “Türkiye’de Yakın Dönemde Yapılan Yerel Yönetim Reform Çalışmalarının İl Özel İdarelerine Yansımaları”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 18(1), 1-22.

2005 D.N. Leblebici, M.K. Öktem, M.D. Aydın and U. Ömürgönülşen, “Employment of Disabled People in Turkey: The Effectiveness of Current Measures for the Prevention of Discrimination”, H.Ü. Toplum ve Hizmet Dergisi, 16(1), (Dergi 2007 Basımı), 21-44.

2005 U. Ömürgönülşen ,“Staff Cutback as a Strategy of the Policy of the Withdrawal of Government: A General Assessment of the Motherland Party Governments’ Strategy of Staff Cutbacks in the Turkish Civil Service (1984-1990)”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, (Prof. Dr. Ali İhsan Bağış’a Armağan), 23(1), 371-417.

2004 U. Ömürgönülşen ve M.K. Öktem, “Kamu Görevlileri ile Kamu Görevlileri Sendikalarının Kamu Sektöründeki Norm Kadro Çalışmalarına Karşı Tutumları”, Hacettepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 22(1), 249-263.

2002 “U. Ömürgönülşen ,Performance Measurement in the Public Sector: Rising Concern, Problems in Practice and Prospects”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 20(1), 99-134.

2001 D.N. Leblebici, U. Ömürgönülşen ve M.D. Aydın, “Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımında Önemli Bir Araç: Toplam Kalite Yönetimi”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 19(1), 123-135.

1999 U. Ömürgönülşen, “Different Positions concerning the Management Function in the Public and Private Sectors and the Distintive Place of Public Management in the Spectrum of These Positions”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 17(1), 125-168.

1999 D.N. Leblebici ve U. Ömürgönülşen, “Kamu Kesiminde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanabilirliği”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 17(1), 63-75.

 

Diğer Ulusal Dergilerde Makaleler:

 

2006 U. Ömürgönülşen ve M.K. Öktem, “Türkiye’de Kamu Görevlileri Sendikalarının Kamu Sektöründeki Norm Kadro Çalışmalarına İlişkin Tutumları”, Kamu’da Sosyal Politika, 1(1), (Makale 2007’de basıldı) (M. K. Öktem ile birlikte), 58-64

2003 U. Ömürgönülşen, “ ‘İdare’ Terimi Niçin Korunmalı ve Yaşatılmalıdır?”, İdarecinin Sesi Dergisi, XV(96), 54-56.

1997 U. Ömürgönülşen, “The Emergence of a New Approach to the Public Sector: The New Public Management”, AÜ SBF Dergisi (Prof. Dr. Cemal Mıhçıoğlu’na Armağan), 52(1-4), 517-565.

1990 U. Ömürgönülşen, “Türkiye’de Kamu Görevlilerinin Sayısal Evrimi ve 1980 Sonrasında Kamu Görevlilerinin Azaltılmasına Yönelik Politikalar Üzerine Düşünceler”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, 1990, 125, 35-40.

1990 U. Ömürgönülşen, “Turizm ve Çevre Konferansı’nın Ardından...”, Anatolia, 1(8-9), 6-10.

1990 U. Ömürgönülşen, “Turizm ve Çevre İlişkileri Üzerine Eleştirel Bir Bakış”, Anatolia, 1(2), 31-34.

1990 M.K. Öktem ve U. Ömürgönülşen, “Türk Kamu Yönetiminin Avrupa Topluluğu’na Uyumu: Sorunlar ve Öneriler”, İdarecinin Sesi Dergisi, IV(1), 54-61.

1989 U. Ömürgönülşen, “190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK ve Uygulaması”, Mali Hukuk, 21, 14-22.

1989 U. Ömürgönülşen, “Mülki Yönetim Bölümlenmesinde Yeniden Düzenleme Girişimleri Üzerine Düşünceler”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, 106, 9-13.

1989 M.K. Öktem ve U. Ömürgönülşen, “Türkiye’de İş Çözümlemesi Çalışmaları Üzerine”, MPM Verimlilik Dergisi, 1989(3), 27-46.

1989 M.M. Erdoğan ve U. Ömürgönülşen, “Yeminli Özel Teknik Bürolar: Gecekondu Sorunu, İmar Affı ve Kamu Hizmetlerinin Özel Kişilere Gördürülmesi Açılarından Bir Değerlendirme”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1-2), 173-214.

1988 U. Ömürgönülşen, “Türkiye’de Kadro Rejiminin Gelişimi (II)”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1-2), 127-152.

1987 U. Ömürgönülşen, “Türkiye’de Kadro Rejiminin Gelişimi (I)”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(1-2), 69-95.

 

Ulusal Nitelikli Armağan Kitabında Makale:

 

2007 U. Ömürgönülşen, “Türkiye’de Belediyelerin Çocuklara Yönelik Hizmetleri”, Yerellik ve Politika: Küreselleşme Sürecinde Yerel Demokrasi, Ruşen Keleş’e Armağan, Ankara: İmge Kitabevi, 117-121.

2003 U. Ömürgönülşen, “Achieving Three E’s in the Public Sector: Value for Money (VFM) Auditing”, Prof. Dr. Yüksel Koç Yalkın’a Armağan, Ankara: A.Ü. SBF-TÜRMOB, 313-354.

 

Uluslararası Basılı Tartışma Makaleleri:

 

2000 U. Ömürgönülşen, “The New Public Management: A ‘New Fashion’ or an ‘Irreversible Change’ in the Public Sector”, Discussion Paper in Management and Organization Studies, Faculty of Social Sciences, Management Centre, No. 00/06, Leicester University, U.K.

1995 U. Ömürgönülşen, “An Analysis of the Government’s Strategy concerning the Staff Cutbacks in the Turkish Civil Service: Cutback or Restraint?”, Discussion Paper in Public Sector Economics, Faculty of Social Sciences, PSERC, No. 95/04, Leicester University, U.K.

 

Uluslararası Tam Metni Basılı Bildiri:

 

2013 U. Ömürgönülşen, “Joining the EU: Is Corruption a Problem from the Turkish Perspective?”, 13th Cross-Border Crime Colloquium, 21-22 May 2012, Manchester-UK, Northumbria University&Manchester University&Teesside University, P. C. Van Duyne et.al. (eds.), Human Dimensions in Organised Crime, Money Laundering and Corruption, Nijmegen, NL: Wolf Legal Publishers, 357-374.

2010 U. Ömürgönülşen, “Ethics for the Prevention of Corruption: Recent Attempts toward Integrity Management in Turkey”, Conference on Collaborative Governance&Integrity Management, 16-18 September 2010, Hong Kong, Independent Commission Against Corruption&Centre of Anti-Corruption Studies, 218-237.

2008 U. Ömürgönülşen, “Legal and Institutional Infrastructure of Ethical Administration in Turkey: Adequate or Not?”, A. Balcı, C. C. Aktan and O. Dalbay (eds.), Studies on Social Sciences, Vol. 1, Selected Proceedings of the First International Conference on Social Sciences, 21-22 August 2008, İzmir-Turkey: Social Sciences Research Society (SOSRES), 17-31.

2003 U. Ömürgönülşen, “Public Service Ethics: The Feasibility of Ethical Administration in Turkey”, Ethics 2003, 1st International Business and Professional Ethics Congress of Turkey, September 17-19 2003, Ankara: Hacettepe University, Research Centre for Business&Profesional Ethics, 30-47.

 

Uluslararası Özeti Basılı Bildiri:

 

2017 U. Ömürgönülşen, “The Westminster Model of the United Kingdom: Parliamentary System, Unitary State, Centralised Public Administration”, III. Strategic Public Management Symposium 2017, 13-14 April 2017, Istanbul: Marmara University, Faculty of Political Science, Department of Political Science and Public Administration.

2015 U. Ömürgönülşen and A. S. Yavaşoğlu, “Do Women’s Councils Make a Difference in Local Governance in Turkey? The Case of Ankara Women Councils”, International Conference on Inclusive Governance in South Asia, 8-9 May 2016, Dhaka: University of Chittagong Department of Public Administration&Public Administration and Governance Research Network-PAGRN&Southern University Bangladesh&The Asia Foundation.

2009 U. Sadioğlu and U. Ömürgönülşen, “The Understanding of Ethical Governance in Turkish Municipalities: The Case of Ankara”, Workshop 3 (Citizensihip and Ethical and Effective Governance), Governing Good and Governing Well-The First Global Dialogue on Ethical and Effective Governance, 28-30 May, Amsterdam: Vrije Universiteit-Department of Governance Studies&EGPA&ASPA&IIAS.

2008 U. Ömürgönülşen and M. K. Öktem, “Is there any Change in the Public Service Values of Different Generations of Public Administrators? The Case of Turkish Governors and District-Governors”, EBEN Annual Conference 2008: Professional Ethics in Business and Social Life, 17-19 October 2009, Antalya: HÜEM/EBEN-TR.

2007 M. K. Öktem, U. Ömürgönülşen and U. Sadioğlu, “Turkey’s Past and Current Outlooks in the Development Process: Obstacles, Perils and Prospects”, 2nd International Symposium on Public Finance: Recent Fiscal Problems in Transitional Economies, 24-27 October 2007, Bishkek-Kyrgyzstan, Manas University.

2006 U. Ömürgönülşen and M. K. Öktem, “Towards an Understanding of ther Cultural Pillars of Ethical Administration in Turkey: A Qualitative Research Endeavour”, EGPA Annual Conference: Public Managers under Pressure between Politics, Professionalism and Civil Society, 6-9 September 2006, Milan-Italy: Bocconi University.

2005 U. Ömürgönülşen and M. K. Öktem, “The Feasibility of an Ethical Administration in Turkey: Legal-Institutional and Cultural Pillars of Public Service Ethics”, The Conference on Ethics and Integrity of Governance: The First Transatlantic Dialog, 2-5 June 2005, Leuven-Belgium: Catholic University of Leuven-Public Management Institute, ASPA, IIAS-EGPA, (özeti basılı; tam metni ayrı çoğaltma).

2004 U. Ömürgönülşen, “The Effects of the Recent Global Transformation in Public Administration on the Undergraduate Programmes of Public Administration in Turkey”, International Symposium on New Trends in Public Administration Education and Training and Public Sector Leadership Development, 19 November 2004, Ankara: TODAİE-IASIA.

 

Uluslararası Basılı Olmayan Bildiriler:

 

2015 U. Ömürgönülşen, “Lifelong Learning and Local Development : LLL Activities of Local Actors in Turkey”, Building Bridges Together Between, Higher Education&Vocational Education and Training-Diversity in Learning, 47th EUCEN Conference, 3-5 June, 2015, İstanbul: Boğaziçi University Lifelong Learning Center (BÜYEM)&European University Continuing Eductaion Network (EUCEN).

2015 U. Ömürgönülşen, “Recent Local Government Reforms in Turkey: Reasons, Challenges&Resistance and Eraly Results in the Process of Local Development, Conference on Undestanding Turkey: Past and Present, 4 February 2015, Hanoi-Vietnam, Diplomatic Academy of Vietnam&Hacettepe UniversityStrategic Research Centre (HUSAM).

2014 U. Ömürgönülşen, “How Do Institutions Take Part in the Implementation of LLL in Territories in Proximity of the Public? The Turkish Case”, 12th Session of FREREF, Implementing Lifelong Learning in Territories: A New Dynamics, 11-13 November, İstanbul: FREREF&European University of Regions and Territories for Lifelong Learning&Boğaziçi University Lifelong Learning Center.

2013 U. Sadioğlu and U. Ömürgönülşen, “Radical Changes in the Turkish Decentralization Policy: What is the Contribution of the ‘Centralization on a Local Scale’ Process to the Local Democratic Governance”, 2013 EGPA Annual Conference, 11-13 September 2012, Edinburg, Scotland-UK, EGPA&University of Edinburgh.

2012 U. Sadioğlu, K. Dede and U. Ömürgönülşen, “City Councils as a Grassroots Governance Practice in Turkey”, 2012 EGPA Annual Conference, 5-8 September 2012, Bergen-Norway, EGPA&University of Bergen.

2010 E. Seçkiner and U. Ömürgönülşen, “The Problems of Conflict of Authorisation and Ambiguity of Duty in the Turkish Public Bureaucracy: The Case of Council of Ethics for the Public Service”, 32nd EGPA Annual Conference, 8-10 September 2010, Toulouse-France, EGPA&Institut d’Etudes Politiques de Toulouse.

2008 U. Ömürgönülşen, “Legal and Institutional Infrastructure of Ethical Administration in Turkey”, Conference on International Standards on the Principles of Ethics, 27 May 2008, the Project of Ethics for the Prevention of Corruption in Turkey, Ankara-Turkey, Council of Ethics for the Public Service.

2008 U. Ömürgönülşen, Ethical Infrastructure in Turkey”, Start-up Conference of the Project of Ethics for the Prevention of Corruption in Turkey, 7 February 2008, Ankara-Turkey, Council of Ethics for the Public Service.

2007 U. Ömürgönülşen and M. K. Öktem, “Is there any Change in the Public Service Values of Different Generations of Public Administrators? The Case of Turkish Governors and District Governors”, EGPA Annual Conference: Public Administration and the Management of Diversity, 19-22 September 2007, Madrid-Spain, INAP.

2007 M.K. Öktem, U. Ömürgönülşen and H.H. Yıldız, “Public Service Values in Turkey”, 27th International Congress of Administrative Sciences, (IIAS, IASIA, IAD), Global Competitiveness&Public Administration, 9-14 July 2007, Abu Dhabi-UAE.

2006 H. Park, M.K. Öktem and U. Ömürgönülşen, “Cultural Orientation and Attitudes on the Way to Blow the Whistle: A Comparison of Turkey and South Korea”, 18th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics: The Applied Psychology of Values, Ethics, and Management in Organizations, 7-12 August 2006, Baden-Baden, Germany: International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics.

2005 M.K. Öktem and U. Ömürgönülşen, “Public Service Ethics as a Normative Research Field: Some Cultural Reflections”, The Working Conference on Normative Dimensions in Public Administration, 10-11 November 2005, Lieden-Netherlands: Leiden University, Faculty of Social and Behavioral Sciences, Department of Public Administration.

 

Ulusal Tam Metni Basılı Bildiriler:

 

2015 A. Sağlam, U. Ömürgönülşen ve A. Korkmaz, “Kamu İhale Kurumu ile Diğer Kurumlar Arasındaki Yetki Geçişmeleri, Muhtemel Yetki Çatışmaları ve Özerkliğe Sekteler”, Kamu Yönetimi Kongresi (13.KAYFOR), 15-17 Ekim 2015, Konya, Selçuk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, (CD),

2015 İ. Gündüzöz, K.U. Bilgin, U. Ömürgönülşen ve H.H. Can, “Yerel Kalkınma ve Yerelleşme Meselesi Açısından Türkiye’de Optimal İl Ölçeği Sorunu”, 7-9 Mayıs, Malatya, İnönü Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 9. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM) Bildiriler Kitabı, Ankara: TODAİE,

2013 K.U. Bilgin, U. Ömürgönülşen, M.K. Öktem, İ. Gündüzöz, U. Sadioğlu ve V.F Urhan, “Türkiye’de Mahalle Yönetimi: Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler”, 8. Kamu Yönetimi Sempozyumu: Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, 11-12 Mayıs 2013, Antakya: Mustafa Kemal Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, 289-304.

2013 U. Sadioğlu ve U. Ömürgönülşen, “Yerel Özerklik Algılamaları: Türkiye’de İl Belediyeleri Örneği”, 5. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu: Merkezi Yönetim Yerel Yönetim İlişkileri: Özerklik, 21-23 Kasım 2011, Ankara: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi-Türkiye Belediyeler Birliği, 343-375.

2009 U. Sadioğlu ve U. Ömürgönülşen, “Alman Yerel Yönetim Personel Sisteminde Yakın Dönemde Yaşanan Gelişmeler ve Türkiye İçin Çıkarılacak Dersler”, Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler: 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, C.2, 19-20 Ekim 2009, Ankara: TODAİE, 635-649.

2009 U. Ömürgönülşen, M.K. Öktem ve K. U. Bilgin,  “Kamu Yönetiminde Performansa Etik Yansımalar”, Kamu Etiği Sempozyum Bildiriler Kitabı, C.2, 25-26 Mayıs 2009, Ankara: TODAİE, 587-598.

2006 U. Ömürgönülşen, “Türkiye’de Lisans Düzeyi Kamu Yönetimi Öğretiminde Yakın Dönemde Yaşanan Gelişmeler (1982-2006), Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR IV): Yönetim ve Reform, 8-10 Kasım 2006, Muğla: Muğla Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, (Bildiri Kitabı 2007 Basımı), 361-386.

2005 M.K. Öktem ve U. Ömürgönülşen, “Kamu Yönetiminde Etik Çalışmalarına Yönelik Genel Bir Çerçeve Arayışı”, Siyasette ve Yönetimde II. Etik Sempozyumu, 18-19 Kasım 2005; Adapazarı: Sakarya Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, 231-237.

2005 A. Kes, M.K. Öktem ve U. Ömürgönülşen, “Kentsel Karar Alma Süreçlerinde Çok Aktörlülük ve Katılım”, Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler: Riskler ve Fırsatlar, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 29. Kolokyumu, 7-9 Kasım 2005, İstanbul: İTÜ MF Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü ve TMMOB Şehir Plancıları Odası, 534-537.

2005 U. Ömürgönülşen, “Kamu Yönetimindeki Paradigma Değişimi Çerçevesinde Yürütülen Kamu Sektörü Reformlarının Etkileri Nasıl Değerlendirilebilir?” Kamu Yönetiminden Planlamaya Yeniden Yapılanma Sempozyumu, 5-6 Ekim 2005, İstanbul: İstanbul Şehir Plancıları Odası, İÜ SBF Kamu Yönetimi Bölümü ve YTÜ MF Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 58-66.

2005 U. Ömürgönülşen, “Bitmeyen Senfoni: Türkiye’de Belediyelerin Sorunları ve Reform Çabaları”, II. Türk Belediyecilik Sempozyumu, (Uluslararası Katılımlı), 9-10 Mart 2005, Ankara: Hacettepe Üniversitesi-Keçiören Belediyesi, 21-35.

2004 U. Ömürgönülşen, “Dünyada Kamu Yönetimindeki Dönüşümün Türkiye’deki Lisans Düzeyi Kamu Yönetimi Öğretimine Yansımaları” II. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR II), 7-8 Ekim 2004, Ankara: Hacettepe Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, 120-165.

2004 U. Ömürgönülşen ve M.K. Öktem, “Kamu Sektöründe Norm Kadro Çalışmaları: Kamu Görevlilerinin Bu Çalışmalara Karşı Tutumları”, Kara Kuvvetleri EDOK Kişisel Gelişiminde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu, 27-28 Nisan 2004, Ankara: Kara Kuvvetleri EDOK, 259-266.

2003 U. Ömürgönülşen ve M.K. Öktem, “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Yönetsel Uyumu”, TODAİE Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi, Ankara: TODAİE, 447-477.

 

Ulusal Özeti Basılı Bildiriler:

 

             2017 K. U. Bilgin, U. Ömürgönülşen, M. K.  Öktem, İ. Gündüzöz, U. Sadioğlu, “Milli ve Yerli Bir Kamu Yönetimi Teşkilatı Olarak ‘Mahalle’ ve 6360 sayılı Kanun Sonrası Durumu”, II. KENTFOR, Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi Forumu, Bildiri Özetleri Kitapçığı, 11-12 Ağustos 2017, Tekirdağ: Hacettepe Üniversitesi&Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi&Beykoz Üniversitesi.

             2017 A. Bölük ve U. Ömürgönülşen, “6360 Sayılı Kanunla Büyükşehir Belediyeleri Sınırları İçerisinde Kapatılan ve Mahalle Statüsüne Dönüştürülen Belde Belediyeleri ve Köylerin Durumu: Bodrum Örneği”, II. KENTFOR, Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi Forumu, Bildiri Özetleri Kitapçığı, 11-12 Ağustos 2017, Tekirdağ: Hacettepe Üniversitesi&Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi&Beykoz Üniversitesi.

2016 U. Ömürgönülşen ve A.Sumbas Yavaşoğlu, “Türkiye’de Yerel Yönetişimde Kadın Meclisleri Bir Fark Yaratır mı? Ankara Kadın Meclisleri Örneği”, I. KENTFOR, Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi Forumu, Bildiri Özetleri Kitapçığı, 14-15 Ekim 2016, Alanya: Alanya HEP Üniversitesi&Hacettepe Üniversitesi.

2016 İ. Özacit, U. Ömürgönülşen ve U. Sadioğlu, “Yeni Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Kent Planlaması ve Kentsel Rant Bağlamlarında Değerlendirilmesi: Ankara Örneği”, I. KENTFOR, Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi Forumu, Bildiri Özetleri Kitapçığı, 14-15 Ekim 2016, Alanya: Alanya HEP Üniversitesi&Hacettepe Üniversitesi.

2014 U. Ömürgönülşen ve U. Sadioğlu. “Mahalle Yönetiminin Dönüşümü ve Bütünşehir Modelinde Yeniden Yorumlanması”, XII. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR), Kamu Yönetiminde Değişim, Bildiri Özetleri Kitabı, 12-13 Eylül, Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi&TBB, 73.

2012 U. Sadioğlu ve U. Ömürgönülşen, “Türkiye’nin 2000’li Yıllarda İzlediği Yerelleşme Politikalarının Dönüşümü ve Genel Olarak Değerlendirilmesi”, X KamuYönetimi Forumu: Kamu Politikalarında Dönüşüm, 6-7 Aralık 2012, Bursa: Uludağ Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, 63.

2007 U. Ömürgönülşen, “Türkiye’de Lisans Düzeyi Kamu Yönetimi Öğretiminin Kurumsallaşma Derecesi: 2000’li Yıllarda Bölüm ve Öğrenci Sayıları ile Akademik Kadronun Durumu”, V. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR V),  Kamusal Bilinç, Kent ve Çevre: Güncel Sorunlar ve Çözümler, 18-20 Ekim 2007, İzmit: Kocaeli Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, (Bildiri özeti 2008 tarihli Forum Bildiri Özetleri Kitabı’nda basılı, H.E. Bağce ve C. Sunay (ed.), İzmit: Umuttepe Yayınları, 40-41).

2007 U. Ömürgönüşen ve U. Sadioğlu, “Türkiye’de Yakın Dönemde Yapılan Yerel Yönetim Reform Çalışmalarının İl Özel İdarelerine Yansımaları”, V. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR V), Kamusal Bilinç, Kent ve Çevre: Güncel Sorunlar ve Çözümler, 18-20 Ekim 2007, İzmit: Kocaeli Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, (Bildiri özeti 2008 tarihli Forum Bildiri Özetleri Kitabı’nda basılı, H.E. Bağce ve C. Sunay (ed.), İzmit: Umuttepe Yayınları), 35-36.

2005 U. Ömürgönülşen ve M.K. Öktem, “AB’ye Yönetsel Uyum Sürecinde Türk Kamu Yönetiminde Etik Sorunu”; III. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR III), 17-18 Kasım 2005, Ankara: ODTÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü.

 

Ulusal Basılı Poster Bildiriler:

 

2006 U. Ömürgönülşen ve M.K.Öktem, “Türkiye’de Kamu Hizmeti Etiğinin Kültürel Temelleri”, II. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, 18-20 Ekim 2006, Ankara: ODTÜ, (Bildiriler Kitabı 2007 Basımı), 764-771.

2005 U. Ömürgönülşen, S. Aksoy, H. Celep, M. Çakmak, U. L. Kaya ve G. Kızılöz, “Belediyelerin Çocuklara Yönelik Hizmetleri”, II. Türk Belediyecilik Sempozyumu, (Uluslararası Katılımlı), 9-10 Mart 2005, Ankara: Hacettepe Üniversitesi-Keçiören Belediyesi, 261-270.

2004 U. Ömürgönülşen ve M.K. Öktem, “Bürokratik Davranışı Anlama ve Açıklama Yolundaki Çelişkiler: Bürokrat Efendi mi, Hizmetkâr mı?”, II. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR II), 7-8 Ekim 2004, Ankara: Hacettepe Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, 243-248.

 

Ulusal Basılı Olmayan Bildiriler:

 

2017 D. Çelik ve U. Ömürgönülşen, “Yerel Demokrasi Açısından Mahalle Meclislerinin Önemi ve İşlevi: Çanakkale Örneği”, Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar, Büyükçekmece 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, 14-15 Mayıs 2017, İstanbul: Büyükçekmece Belediyesi.

2016 U. Ömürgönülşen, “Hayat Boyu Öğrenme ve Üniversitelerimiz”, II. MEB Kongresi: Eğitimden Üretime Sektörle İşbirliğine, 24-25 Ekim, Antalya: Milli Eğitim Bakanlığı.

2013 U. Ömürgönülşen, “6360 sayılı Yeni Büyükşehir Belediyesi Kanunu Işığında Türkiye’de MahalleYönetiminin Geleceği”, Türkiye’de Mahalle Yönetimi Paneli, Türkiye’de Mahalle Yönetimi Araştırması Çalıştayı, 27 Mayıs 2013, Ankara: TODAİE.

2013 U. Ömürgönülşen, “Türk Kamu Yönetiminde Etik Altyapı”, Kamu Yönetiminde Etiğin Rolü Paneli, Kamu Sektöründe Etiğin Güçlendirilmesi Projesi Tanıtım Konferansı, 12 Şubat 2013, Ankara: Avrupa Birliği&Avrupa Konseyi&Kamu Görevlileri Etik Kurulu.

2012 U. Ömürgönülşen,  “Büyükşehir Alanı Kapsamına Giren Mahalle ve Köylerin Hukuki Durumları ve Sorunları”, Her Yönüyle Büyükşehir Yönetimlerini Anlamak Paneli, 26 Aralık 2012, Antakya: Mustafa Kemal Üniversitesi İİBF.

2011 U. Ömürgönülşen, “Şeffaflık ve Etik Kültürün Geliştirilmesi”, Etik Kültürün Geliştirilmesi ve Şeffaflık Paneli, 22 Eylül 2011, Ankara: T.C. Başbakanlık Etik Kurulu-Şeffaflık Derneği.

2011 U. Ömürgönülşen, “Bilişim Etiği: İkinci Çalışma Grubu Rapor Sunumu”, TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu-13, 12-15 Mayıs 2011, Antalya: Türkiye Bilişim Derneği-T.C. Ulaştırma Bakanlığı-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu.

2010 U. Ömürgönülşen, “Etik Yaptırımlar ve Uluslararası Deneyim”, Etik Kültürünün Geliştirilmesinde Kamu Yönetimi Özel Sektör İşbirliği Sempozyumu, 25 Mayıs 2010, Etik Haftası Etkinlikleri, Ankara: T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu-TOBB-TEPAV.

2010 U. Ömürgönülşen, “İl Özel İdareleri ile İlgili Bir Araştırmanın Bulguları Üzerine”, Reform Sonrası İl Genel Meclisleri, TÜBİTAK Araştırma Projesi Değerlendirme Çalıştayı, 12 Şubat 2010, Mersin: Mersin Üniversitesi, , İİBF Kamu Yönetimi Bölümü

2004 U. Ömürgönülşen, “Türkiye’nin AB’ye Yönetsel Uyumu Çerçevesinde Kamu Yönetiminde Etkinlik Sorunu” AB ile İlişkiler Çerçevesinde Türk Ekonomisindeki Gelişmeler Paneli, 4 Ekim 2004, Ankara: Hacettepe Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü.

2004 U. Ömürgönülşen, “İktisatçıların Örgütlere ve Örgütsel Davranışa İlişkin Bakış Açılarındaki Gelişmeler Işığında Kamu Sektörünün Örgütlenmesi ve Yönetimindeki Etkinlik Sorunlarının İrdelenmesi”, XII. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 27-29 Mayıs 2004, Bursa: Uludağ Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü.

2004 U. Ömürgönülşen, “Kamu Yönetimi Disiplini Araştırma ve Öğretiminde Yeni Arayışlar ve Bu Arayışların Kamu Sektörü Reform Çalışmalarına Yansımaları: Eleştirel Bir Değerlendirme”, 21. Yüzyılda Türkiye’de Kamu Yönetimi Reformu Sempozyumu, 26-27 Nisan 2004, Ankara: Gazi Üniversitesi İİBF.

 

 

Diğer Eser ve Faaliyetler

 

Diğer Eserler:

 

2016 U. Ömürgönülşen, “Foreword”, U. Sadioğlu and K. Dede (eds.), Comparative Studies and Regionally-Focused Cases Examining Local Governments, Hershey, Pen.: IGI Global Publishing, xvi.

2016 M. Turbay, M. Sevinç, G. Alper, R. Karslı, U. Ömürgönülşen, K.U. Bilgin ve U. Sadioğlu, “6360 Sayılı Kanunun Getirdiği Yeni Büyükşehir Modeli ve Uygulama Sonuçları Sempozyumu Genel Değerlendirme ve Sonuç Bildirgesi”, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası-BEM-BİR-SEN Dergisi, Sayı: 68, Mart-Nisan 2016, 9-21, (Sempozyumu Genel Değerlendirme ve Sonuç Bildirgesi).

2012 U. Ömürgönülşen, “Editors’ Note”, Turkish Studies, 13(1), (A. Doig ile birlikte), 5-6.

2011 U. Ömürgönülşen, “Bilişim Etiği, Hem Özel Sektörü, Hem Kamu’yu ve Giderek de Siyaseti Etkiliyor”, Füsun S. Nebil’in Uğur Ömürgönülşen ile yaptığı Söyleşi, turk.internet.com, 20.06.2011.

2010 U. Ömürgönülşen, “İyi Bir Dergi Editörü Nasıl Olunur? Bkz. Hasan Işın Dener”, Anatolia, Prof.Dr. Hasan Işın Dener Özel Sayısı, 21(1), 171-172.

2007 U. Ömürgönülşen, K. U. Bilgin and M. K. Öktem “Ethics and Government Performance: A View from Turkey”, Ethics Today, Newsletter of the ASPA Section on Ethics, 10(1), Winter 2007 Issue, (devam eden bir araştırma ile ilgili haber).

2004 U. Ömürgönülşen, “Ali İhsan Hocanın Ardından”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, (Prof. Dr. Ali İhsan Bağış’a Armağan), 23(1), xvii-xxii.

2004 U. Ömürgönülşen, M.K. Öktem ve D.N. Leblebici, “II. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR II) Sonuç Bildirgesi”, II. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR II), 7-8 Ekim 2004, Ankara: Hacettepe Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, (Basılı olmayan Forum Sonuç Bildirgesi).

2002 U. Ömürgönülşen, “Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Alfabetik Yazarlar Dizini (1983-2002)”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 20(2), 229-248.

 

Yurtdışında Verilen Ders ve Konferanslar:

 

2006 U. Ömürgönülşen, “The Cultural Basis of Ethical Administration in Turkey”, National Taiwan University, Department of Political Science, Tayvan Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Ziyareti Programı, Taipei.

2006 U. Ömürgönülşen, “The State, Economy and Society in Modern Turkey and Its Effect on Public Service Ethics”, National Chengchi University, Department of Political Science, Tayvan Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Ziyareti Programı, Taipei.

2006 U. Ömürgönülşen, “Contemporary Turkish Politics and Public Administration (Çağdaş Türk Siyaseti ve Kamu Yönetimi)”, National Chengchi University, Department of Turkish Language and Culture, Tayvan Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Ziyareti Programı, Taipei.

2005 U. Ömürgönülşen, Bremen University, Department of Politics&Jean Monnet Centre for European Studies, Erasmus&Socrates Öğretim Elemanı Değişim Programı, (Program çerçevesinde verilen Türk kamu yönetimi ve AB-Türkiye ilişkileri ders ve seminerleri), Bremen.

 

Yurtiçinde Verilen Konferans ve Seminerler:

 

2017 U. Ömürgönülşen, “Comparative Local Governments: Major Systems and New Trends”, LOCALINTERNational Staj Programı, Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara, (18 Ağustos 2107).

2017 U. Ömürgönülşen, “Kamu Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi”, İnsan Kaynakları Eğitimi Sertifika Programı, H.Ü. Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi (eski ismiyle Sürekli Eğitim Merkezi-HÜSEM), Ankara, (2006-2017 yılları arasında her yıl Sonbahar, Kış ve İlkbahar Dönemi).

2016 U. Ömürgönülşen, “Yerel Yönetim Reformunun Yeni Yüzü: Yenilikçi Yerel Yönetimler”, Herkes için Kütüphane (HİK) Projesi Belediye Başkanları Toplantısı, Hacettepe Üniversitesi Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi, Ankara (26 Kasım 2016).

2016 U. Ömürgönülşen, “Comparative Local Governments: Major Systems and New Trends”, LOCALINTERNational Staj Programı, Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara, (25 Ağustos 2106).

2016 U. Ömürgönülşen, “Kamu Hizmeti Etiği: Türkiye’de Yolsuzlukla Mücadele İçin Etik Kamu Yönetimi”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Etik Haftası Etkinliği, Ankara, (26 Mayıs 2016).

2015 U. Ömürgönülşen, “Kamu Yönetiminde Lisansüstü Eğitim ve Araştırmalarda Yeni Eğilimler”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Konferansları, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta (12 Kasım 2015).

2014 U. Ömürgönülşen, “Recent Local Governments Reforms in Turkey: Reasons, Challenges to Implement Them and Their Early Results”, Development Policy and Practice Program, The Graduate Institute of Geneva&the United Nations Institute for Training and Research&Kadir Has University, Istanbul (02 June 2014).

2014 U. Ömürgönülşen, “Türk Kamu Yönetimi ve Muhtarlık: Tarihçe, Yapı ve Akademik Araştırmalar”, Mahalle Muhtarları Seminer Programı, TODAİE, Ankara (12 ve 26 Haziran 2014).

2013 U. Ömürgönülşen, “Yerel Yönetimlerin Temel İlke ve Değerleri ve Türkiye”, Tunus ve Yemen Yerel Yönetim Temsilcilerine Verilen Seminer, Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara, (27 Haziran 2013).

2013 U. Ömürgönülşen, “Türk Kamu Yönetiminde Etik Altyapı”, Türkiye’de Kamu Sektöründe Etiğin Güçlendirilmesi Projesi Tanıtım Konferansı, Avrupa Birliği&Avrupa Konseyi&Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Ankara, (12 Şubat 2013).

2013 U. Ömürgönülşen,  “Yönetimde Şeffaflık ve Yolsuzlukla Mücadele”, Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanları İçin Hizmet İçi-Etiği, H.Ü. Hukuk Fakültesi&H.Ü. Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi, Ankara, (8 Nisan 2013).

2013 U. Ömürgönülşen, “Kamu Hizmeti Etiği”, Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanları İçin Hizmet İçi-Etiği, H.Ü. Hukuk Fakültesi&H.Ü. Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi, Ankara, (15 Nisan ve 20 Mayısı 2013).

2013 U. Ömürgönülşen, “Etik Kurullar, Kamuda Şeffaflık, Hesap Verebilirlik ve Yolsuzlukla Mücadele”, 26. Dönem Aday Memurlar Hazırlayıcı Eğitim Programı, T.C. İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı; Ankara (6 Şubat 2013,).

2012 U. Ömürgönülşen, “Etik Davranış İlkeleri”, Görevde Yükselme (Memur) Eğitimi Programı, Hacettepe Üniversitesi, Personel Dairesi Başkanlığı, Sıhhiye-Ankara (21 Eylül 2012).

2012 U. Ömürgönülşen, “Etik Davranış İlkeleri”, Görevde Yükselme (Şef) Eğitimi Programı, Hacettepe Üniversitesi, Personel Dairesi Başkanlığı, Sıhhiye-Ankara (14 Eylül 2012).

2012 U. Ömürgönülşen, “Türk Kamu Yönetiminde Etik Kültürün Geliştirilmesi”, Etik Haftası Etkinlikleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ankara, (25 Mayıs 2012).

2011 U. Ömürgönülşen, “İnsan Kaynakları Yönetimi ve Pazarlaması”, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İnsan Kaynakları Eğitimi Programı (Hacettepe Eğitim Vakfı), Ankara, (17.11.2011).

2011 U. Ömürgönülşen, “İdarenin Taşra Teşkilatı ve Kollukla İlişkiler”, Jandarma Okullar Komutanlığı Personel, Kursiyer ve Öğrencilerine Yönelik Konferans Programı, T.C. Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Okullar Komutanlığı, Ankara, (30 Mayıs 2011).

2011 U. Ömürgönülşen, “Etik ve Kurumsal Sorumluluk”, Şube Şefleri Seminer Programı, TC Merkez Bankası, Eğitim Merkezi, Ankara, (25-29 Nisan 2011).

2010 U. Ömürgönülşen, “Etik ve Kurumsal Sorumluluk”, Şube Şefleri Seminer Programı, TC Merkez Bankası, Eğitim Merkezi, Ankara, (26-30 Nisan 2010, 10-14 Mayıs 2010).

2010 U. Ömürgönülşen, “Mesleki Etik ve Kurumsal Sorumluluk”, Veznedarlık Semineri, TC Merkez Bankası, Eğitim Merkezi, Ankara, (7-11 Haziran 2010, 14-18 Haziran 2010).

2010 U. Ömürgönülşen, “Türk Kamu Yönetiminin Etik Altyapısı”, Etik Haftası Etkinlikleri, Ulaştırma Bakanlığı, Ankara, (26 Mayıs 2010).

2010 U. Ömürgönülşen, “Türkiye’de Etik Kamu Yönetimin Altyapısı”, Etik Haftası Etkinlikleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, (27 Mayıs 2010).

2009 U. Ömürgönülşen, “Zaman Yönetimi”, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Eğitim Seminerleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Ankara, (Nisan-Mayıs 2009).

2009 U. Ömürgönülşen, “Bilgi Yönetimi”, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Eğitim Seminerleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Ankara, (Nisan-Mayıs 2009).

2009 U. Ömürgönülşen, “Değişen Etik Anlayışı ve Yolsuzlukla Mücadele”, Türkiye’de Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi, Etik Liderlik Seminer Programı, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Ankara, (14 Ocak 2009).

2008 U. Ömürgönülşen, “Türkiye’de Etik Konusundaki Yasal Çerçeve”, Türkiye’de Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi, Eğiticilere Yönelik Kamu Etiği Semineri, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Ankara, (17 Aralık 2008).

2008 U. Ömürgönülşen, “Türkiye’de Etik Yönetimin Altyapısı”, Devlet Personel Başkanlığı, Ankara, (30 Mayıs 2008).

2008 U. Ömürgönülşen, “Beden Dili ve Mülakat Teknikleri Konferansı”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi-TMMOB Ziraat Mühendileri Odası Çanakkale Şubesi, Çanakkale, (9 Mayıs 2008).

2007 U. Ömürgönülşen, “Biyogüvenlik Kanun Tasarısı ve Kamu Yönetiminde Etik Konular”, 5. Gıda Mühendisliği Kongresi, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Ankara (8-10 Kasım 2007).

2007 U. Ömürgönülşen, “Yönetsel ve Adli Yapının Uyumu”, Avrupa Birliği Hukuku Temel Eğitim Programı, TOBB Üniversitesi SEM, Ankara, (20 Haziran 2007).

2007 U. Ömürgönülşen, “AB’ye Uyum Açısından Türk Yönetsel Yapısında Uyum”, Avrupa Birliği Hukuku Temel Eğitim Programı, A.Ü. ATAUM, (2005-2007 yılları arasında her yıl).

2007 U. Ömürgönülşen, “İnsan Kaynakları Eğitimi Sertifika Programı”, Hacettepe Eğitim Vakfı, Ankara.

2006 U. Ömürgönülşen, “Beden Dili ve Mülakat Teknikleri”, TMMOB Ziraat Mühendileri Odası Çanakkale Şubesi, Çanakkale, (14 Nisan 2006).

2005 U. Ömürgönülşen, “Liderlik ve Motivasyon”, TMMOB Ziraat Mühedisleri Odası Çanakkale Şubesi, Çanakkale, (12 Mart 2005).

2005 U. Ömürgönülşen, “AB’ye Uyum Açısından Türk Yönetsel Yapısında Uyum”, AB Müktesebatı Çevirisinde ve Uygulamasında Görev Alacak Kamu ve Özel Sektör Personelinin AB Hukuku Konusunda Eğitimi Sertifika Programı, A.Ü. Hukuk Fakültesi, Ankara, (13-14 Nisan 2005).

2004 U. Ömürgönülşen, “KİT Personel Rejimi”, Türkiye Şeker Fabrikaları, Ereğli ve Ilgın-Konya.

2003 U. Ömürgönülşen, “KİT Personel Rejimi” Türkiye Şeker Fabrikaları, Kastamonu.

2000 U. Ömürgönülşen, “Kamu Hizmetlerinde İşletmecilik Prensiplerinin Uygulanması”, Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi, Seminer Programı, İzmir, (16 Aralık 2000).

1997 U. Ömürgönülşen, “Türk Kamu Yönetiminde Yapı ve Sorunlar”, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Ankara.

 

Uluslararası Bilimsel Kongre Bilim, Danışma veya Düzenleme Kurulunda Bulunma:

 

2017 III. Strategic Public Management Symposium 2017, 13-14 April 2017, Istanbul: Marmara University, Faculty of Political Science, Department of Political Science and Public Administration (Bilim Kurulu Üyeliği).

2015 28th European Business Ethics Network (EBEN) Annual Conference (EBEN AC 2015), Business Ethics, Peace and Environmental Issues, 26-27 June 2015, İstanbul: Hacettepe University Centre for Business and Professional Ethics (HÜEM), EBEN-TR (Bilim Kurulu Üyeliği)

2014 3rd International Congress on Urban and Environmental Issues and Politics, Aksaray University, Aksaray-Turkey, (Bilim Kurulu Üyeliği).

2012-2010 1st and 2nd International Congresses on Urban and Environmental Issues and Politics, Karadeniz Technical University, FEAS, Trabzon-Turkey, (Bilim Kurulu Üyeliği).

2012-2009 International Conferences on Social Sciences, Social Sciences Research Society (SOSRES), İzmir-Turkey (Bilim Kurulu Üyeliği).

2010 International Symposium on Poverty Alleviation Strategies: Experiences and New Ideas, General Directorate of Social Assistance and Solidarity, 13-15 October 2010, Istanbul-Turkey (Bilim Kurulu Üyeliği).

2008 21st European Business Ethics Network (EBEN) Annual Conference (EBEN AC 2008), Professional Ethics in Business and Social Life, 17-19 October 2008, Antalya: Hacettepe University Centre for Business and Professional Ethics (HÜEM), EBEN-TR (Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyeliği)

 

Ulusal Bilimsel Kongre Bilim, Danışma veya Düzenleme Kurulunda Bulunma:

 

2017-2013 KAYFOR/KAYSEM/Yerel Yönetimler Sempozyumları (Bilim Kurulu Üyeliği).

2017-2016 KENTFOR, Kent ve Çevre Yönetimi Forumu (Danışma, Bilim, Düzenleme Kurulları Üyeliği ve Yürütme Kurulu Başkanlığı).

2017 I. Kamu Yönetimi ve Teknoloji Çalıştayı (KAYTEK), 12-14 Mayıs 2017, Alanya (Danışma Kurulu Üyeliği).

2017-2016 Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Kongreleri (Bilim Kurulu Üyeliği).

2016 6360 Sayılı Kanunun Getirdiği Yeni Büyükşehir Modeli ve Uygulama Sonuçları Sempozyumu, 27-28 Nisan 2016, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi-HÜYAM&Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası-BEM-BİR-SEN (Koordinatör, Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği).

2015 Kamu Yönetimi Eğitimi Çalıştayı, 12-14 Kasım 2015, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü (Bilim Kurulu Üyeliği).

2015 II. Eko-Gastronomi Kongresi, Çanakkale: Cittaslow Türkiye& Cittaslow Gökçeada&Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, (Bilim Kurulu Üyeliği).

2013-2011 Yerel Yönetimlerin Mali Yönetimi Forumları, Ankara: Hacettepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü&T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı&Türkiye Belediyeler Birliği (Bilim Kurulu Üyeliği).

2012 4. Kamu Politikası Çalıştayı, 28-29 Eylül 2012, Ankara: Hacettepe Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (Düzenleme Kurulu Üyeliği).

2012-2009 Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansları (YEBKO), İzmir: Sosyal Bilimler Araştırma Derneği (SOBİAD) (Bilim Kurulu Üyeliği).

2011 Sosyal Hizmet Sempozyumu 2011, 50. Yılında Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitimi: Sorunlar, Öncelikler ve Hedefler, 15-16 Aralık 2011, Ankara: Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü (Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği).

2010 Hukuk ve İktisat Forumu, Hukuk ve İktisat Perspektifinden Demokrasi, 3 Haziran 2010, Şanlıurfa: Harran Üniversitesi İİBF-Sosyal Bilimler Araştırma Derneği (SOBİAD) (Bilim Kurulu Üyeliği).

2010 4. Hukuk ve İktisat Forumu, Kurumsal İktisat: Kurallar, Kurumlar ve Ekonomik Gelişme, 13 Mayıs 2010, Zonguldak: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İİBF-Sosyal Bilimler Araştırma Derneği (SOBİAD) (Bilim Kurulu Üyeliği).

2009 1. Hukuk ve İktisat Forumu, Anayasal İktisat: Ekonomik Düzenin Anayasal Kuralları, 26 Ekim 2009, Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Sosyal Bilimler Araştırma Derneği (SOBİAD) (Bilim Kurulu Üyeliği).

2009 2. Hukuk ve İktisat Forumu, Vergilerin Sınırı: Kurallar ve Kurumlar, 26 Ekim 2009, Bandırma: Balıkesir Üniversitesi-Sosyal Bilimler Araştırma Derneği (SOBİAD) (Bilim Kurulu Üyeliği).

2007 Yerel Yönetimlerde “Dönüşüm” Sempozyumu, 17-19 Ekim 2007, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Ankara (Danışma Kurulu Üyeliği).

2005 III. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR III), 17-18 Kasım 2005, ODTÜ İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Ankara (Yürütme Kurulu Üyeliği).

2005 II. Türk Belediyecilik Sempozyumu, (Uluslararası Katılımlı), 9-10 Mart 2005, Hacettepe Üniversitesi-Keçiören Belediyesi, Ankara (Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyeliği).

2004 II. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR II), 7-8 Ekim 2004, Hacettepe Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Ankara (Koordinatör ve Yürütme Kurulu Üyeliği).

 

 

Diğer Akademik Faaliyetler:

 

2017 I. Kamu Yönetimi ve Teknoloji Çalıştayı (KAYTEK), 12-14 Mayıs 2017, Alanya (Akıllı Kentler Masası Moderatörlüğü ve Üyeliği).

2017 Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri (TÜSEM) Platformu 2017 İlkbahar Toplantısı, 27-29 Nisan 2017, Gazimağusa: Doğu Akdeniz Üniversitesi (Üniversiteler Sürekli Eğitim Derneği-ÜNİSED Başkanı olarak Dernek Tanıtım Sunumu).

2017 Kamu Personelinin Başarılarının Değerlendirilmesi Toplantısı, 8-9 Mart 2017, Ankara: Devlet Personel Başkanlığı (Çalıştay Akademik Paneli Moderatörlüğü ve Üyeliği).

2016 Türk Kamu Yönetiminin Teşkilat ve Denetim Sistemlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı, 16-18 Aralık 2016, İstanbul: Devlet Personel Başkanlığı (Çalıştay Eş-Moderatörlüğü ve Üyeliği).

2016 EduMAP-Aktif, Katılımcı Yurttaşlık İçin Bir Araç Olarak Yetişkin Eğitimi 1. Ulusal Çalıştay, 26 Kasım 2016, Ankara: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Çalıştay Üyeliği).

2016 6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Projesi, Sakarya Çalıştayı, 4-6 Kasım 2016, Sapanca-Sakarya: Yerel Yönetimler Kamu İşveren Senikası (YERELSEN) (Çalıştay Moderatörlüğü)

2016 Kamu Personel Sisteminin Değerlendirilmesi Çalıştayı, 21-23 Ekim 2016, Bursa: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Devlet Personel Başkanlığı (Çalıştay Üyeliği)

2016 Workshop on Knowledge-based Regional Development: Promotion Strategies for Lifelong Learning in Universities, 11-12 May 2016, İzmir: UALL & TÜSEM & EGESEM & TÜBİTAK & EKAM (Çalıştay Üyeliği).

2016 6360 Sayılı Kanunun Getirdiği Yeni Büyükşehir Modeli ve Uygulama Sonuçları Sempozyumu, 27-28 Nisan 2016, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi-HÜYAM&Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası-BEM-BİR-SEN (Sempozyum Açılış ve Genel Değerlendirme Konuşmacısı, Oturum Başkanlığı).

2016 Türkiye’nin Göç Tarihi Sempozyumu, 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Göçler, 20 Nisan 2016, İstanbul: Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi-HUGO&Marmara Belediyeler Birliği Göç Politikaları Atölyesi (Sempozyum Oturum Başkanlığı).

2015 Kamu Yönetimi Eğitimi Çalıştayı, 12-14 Kasım 2015, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü (Çalıştay Üyeliği).

2015 Kamu Yönetimi Kongresi (13.KAYFOR), 15-17 Ekim 2015, Konya, Selçuk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, (Kongre Oturum Başkanlığı).

2015 I. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, 17-18 Eylül 2015, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, (Kongre Oturum Başkanlığı).

2015 28th European Business Ethics Network (EBEN) Annual Conference (EBEN AC 2015), Business Ethics, Peace and Environmental Issues, 26-27 June 2015, İstanbul: Hacettepe University Centre for Business and Professional Ethics (HÜEM), EBEN-TR (Konferans Açılış Konuşması).

2015 1. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi, 16-17 Mayıs, Ankara: T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı&Hacettepe Üniveritesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Kongre Oturum Başkanlığı).

2015 9. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM), 7-9 Mayıs, Malatya: İnönü Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, (Sempozyum Oturum Başkanlığı).

2015 4. Geleneksel Türk Dünyası Gençlik Buluşması, 17-19 Nisan 2015, Prizren-Kosova: T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk Dünyası Parlamenterler Derneği, T.C. GSB Gençlik Projeleri Destek ProgramıTürk Dünyası Öğrenci Derneği, Kosova Gençlik Derneği, (Çalıştay Üyeliği).

2014 Eurasian Forum on Social Science EFSS’14, 15-16 November, Almaty: Khoca Akhmet Yassawi University Eurasian Research Institute&Hacettepe University&Kyrgyz-Turkish Manas University&Azerbaijan State University of Economics, (Forum Oturum Başkanlığı).d

2014 2nd International Congress on Energy Security in Southeast Europe, 6-8 November 2014, İzmir: Hacettepe University Center for Energy Markets Application and Research (HUCEMAR), (Kongre Açılış Konuşması).

2014 XII. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR), Kamu Yönetiminde Değişim, 12-13 Eylül, Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi&TBB, (Forum Oturum Başkanlığı).

2014 TASAV Beyin Fırtınası Toplantıları, Kamu Yönetimi Çalışma Grubu Çalıştayı, Türk Kamu Yönetiminde Reform Çalışmaları İçin Çerçeve, 13 Haziran 2014, Ankara: Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV), (Çalışma Grubu Çalıştayı Üyeliği)

2014 Energy Networks and Energy Cooperation in Eastern Mediterranean Workshop, 2 May 2014, Ankara: Hacettepe University Centre for Energy Markets Application and Research (HUCEMAR) and GEOPOL of Greece, (Çalıştay Açılış Konuşması).

2014 Aile İçi Şiddet ve Kadın Sempozyumu, 6-7 Mart 2014, Hacettepe Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (AHUM), Beytepe-Ankara, (Sempozyum Oturum Başkanlığı).

2013 VI. Yerel Yönetimlerin Mali Yönetimi Forumu, 11-12 Aralık 2013, Hacettepe Üniversitesi, T.C. Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara, (Forum Oturum Yöneticisi).

2013 IV. Ulusal Verimlilik Kongresi, 10-12 Aralık 2013, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü, Ankara, (Kongre Oturum Başkanlığı).

2013 Istanbul Workshop on Centralization Decentralization Debate Revisited, 15-16 November 2013, Istanbul Policy Center&Friedrich Neumann Stiftung, İstanbul, (Davetli Çalıştay Katılımcısı).

2013 Local Governance Today: European and Turkish Experience in Local Politics, Democracy and Governance and Reciprocal Lessons, 21-22 March 2013, Ankara: Hacettepe University&EGPA&Union of Municipalities of Turkey, (Çalıştay Koordinatörlüğü).

2012 25.Yıl Akademik Hizmet Belgesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

2012 Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Kemtsel Dönüşüm Yönetim Süreci Çalıştayı, 10-11 Aralık 2012, TODAİE, Ankara, (Davetli Çalıştay Katılımcısı).

2012 4. Kamu Politikası Çalıştayı, 28-29 Eylül 2012, Hacettepe Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Beytepe-Ankara, (Çalıştay Paneli Moderatörü).

2011 28. Ulusal Bilişim Kurultayı, 26-29 Ekim 2011, Türkiye Bilişim Derneği, Ankara, (Kurultay Bildirili Oturumun Yöneticiliği).

2011 Bologna Sürecinde Kamu Yönetimi Öğretimi Çalıştayı, 27 Haziran 2011, Sakarya Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Adapazarı, (Çalıştay Üyeliği).

2010 Kamu Görevlilerinin Sendikal ve Demokratik Hakları Çalıştayı, 9-11 Şubat 2010, T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı, Abant-Bolu, (Çalıştay Grubu Üyeliği).

2009 Regional Conference on Strengthening Regional Cooperation in South Eastern Europe in the Implementation of the United Nations Convention Against Corruption, 9-11 December 2009, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)-Regional Anti-Corruption Initiative (RAI), Sofia-Bulgaria, (Bildirisiz Davetli Uluslararası Konferans Katılımcılığı).

2008 25. Ulusal Bilişim Kurultayı (Bilişim’08), 19-21 Kasım 2008, Türk Bilişim Derneği, Ankara, (Kurultay Oturum Başkanlığı).

2008 Avrupa İş Etiği Örgütü (EBEN) ve Hacettepe Üniversitesi İşletmecilik Meslek Etiği Merkezi  (HÜEM) Tarafından Düzenlenen 21. Avrupa İş Etiği Konferansı (Annual Conference 2008: Professional Ethics in Business and Social Life, 17-19 October 2009, Antalya) Organizasyonuna Katkı ve Teşekkür Belgesi, Ankara: HÜEM/EBEN-TR.

2008 International Conference on Social Sciences, 21-22 August 2008, Social Sciences Research Society (SOBIAD), İzmir-Turkey, (Konferans Oturum Başkanlığı).

2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerine Verilen Beden Dili ve Mülakat Teknikleri Konferansı (9 Mayıs 2008) Teşekkür Belgesi,, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Çanakkale.

2008 T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Tarafından Düzenlenen Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi Çalışma Toplantısına (24 Ocak 2008) Katılım ve Katkı Belgesi, Ankara: T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu-Council of Europe-European Commission.

2007 TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Tarafından Düzenlenen Gıda Mühendisliği 5. Kongresi’ne (8-10 Kasım 2007) Katkı ve Teşekkür Belgesi, Ankara: TMMOB Gıda Mühendisleri Odası.

2007 Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu Uluslararası Konferansı, 30-31 Ekim 2007, İçişleri Bakanlığı-EU-UNDP (Bildirisiz Davetli Uluslararası Konferans Katılımcılığı).

2007 XII. Türkiye’de İnternet Konferansı, 8-10 Kasım 2007, Bilkent Üniversitesi-İnterent Teknolojileri Derneği, Ankara, (Konferans Oturum Başkanlığı).

2007 12th International Conference on Productivity&Quality Research (ICPQR2007), 10-11 July 2007, Department of Statistics, University of Haifa, Haifa-Israel, (Bildirisiz Davetli Uluslararası Konferans Katılımcılığı).

2007 20. Yıl Akademik Hizmet Belgesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

2007  7. Yönetim ve Mühendislik Günleri, Yönetişim Kongresi, 8-11 Mart 2007, ODTÜ Verimlilik Topluluğu, Ankara, (Kongre Oturum Başkanlığı).

2007 H.Ü. 40 Yıl Etkinlikleri, Kamu Bürokrasisinde Etik Konulu Afiş Yarışması, 27-30 Nisan 2007, Hacettepe Üniversitesi, İİBF Dekanlığı, Ankara, (Jüri Üyeliği ve Sekreterliği).

2006 Ankara İli Stratejik Planlama Sürecine Katkı Belgesi, Ankara Valiliği, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Ankara.

2006 H.Ü. Stratejik Planlama Temel Eğitim Programı (Ekim-Aralık 2006) Katkı Belgesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, (Koordinatörlük-Eğiticilik).

2006 H.Ü. Eğiticilerin Eğitimi Programı (11 Mart-7 Mayıs) Katılım Belgesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

2004 Hacettepe Üniversitesi Temel Kalite Kavramları ve Kurum Kültürü Çalışma Programı (21-24 Kasım 2004) Katılım Belgesi, TÜSSİDE, Gebze-Kocaeli.

2003 Ekodinamik Programına (26 Eylül 2003) Katkı Teşekkür Belgesi, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Meslek Yüksekokulu, Kırşehir.

2002 Mülki İdare Şurası Üyeliği (25-27 Nisan 2007) ve Katkı Belgesi, İçişleri Bakanlığı, Ankara.

2002 15.Yıl Akademik Hizmet Belgesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

1996 Kalite Makale Yarışması, 13-14 Kasım 1996, Mansiyon Ödülü, TÜSİAD-KalDer-Yeni Yüzyıl, 5.Ulusal Kalite Kongresi İstanbul.

1993 European Public Choice Society, Annual Conference, 14-17 April 1993, University of Ulster-Department of Applied Economics&Human Resource Management, Portrush-N. Ireland, (Bildirisiz Uluslararası Konferans Katılımcılığı).

1991 London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board Certificate Programme for Proficiency in English for Business, LCCI, London-Leicester, UK.

             1991 Orientation&Language Support Programme, Leicester University&Wigston                 College, Leicester, UK.

            1989 Grup Dinamiği Semineri, TODAİE,Ankara, (Seminer Yönetici Asistanlığı).

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr