TEV bursunu kazanamayan öğrencilerimizin başvuru dosyalarını bölüm sekreterliğimizden imza karşılığı almaları gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr