Üç Ders Sınavları: Mezuniyetine en fazla üç dersi kalan öğrenciler için ortak zorunlu İngilizce derslerinin sınavları 27 Şubat 2020 Perşembe günü saat 13.30'da yapılacaktır. Sınav salon bilgileri 26 Şubat 2020 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında ilan edilecektir.

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr