UNDERGRAD: KAY312 Urban Theory is cancelled tomorrow (11th of March). | LİSANS: KAY312 Urban Theory dersi yarın (11 Mart) yapılamayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr