UNDERGRADUATE | Second midterm exam of the class KAY 464 "Tax Law" will be on Friday, 24th of May, 2019 in room D-10 on 16:00-17:00. LİSANS | KAY 464 "Vergi Hukuku" dersinin ikinci vizesi 24 Mayıs 2019 Cuma günü saat 16:00-17:00 arasında, D-10 dersliğinde yapılacaktır.

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr