UNDERGRADUATE | Second midterm exam of the class KAY 174 "Mathematics" will be on Tuesday, 21st of May, 2019 in room D-14 on 13:00-15:50. LİSANS | KAY 464 "Matematik" dersinin ikinci vizesi 21 Mayıs 2019 Cuma günü saat 13:00-15:50 arasında, D-14 dersliğinde yapılacaktır.

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr