UNDERGRADUATE | Today's (23th October, Wednesday) KAY 109 Political Communication is cancelled due to health reasons. LİSANS | Bugünkü KAY 109 Siyasal İletişim dersi sağlık sorunu nedeniyle yapılamayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr