URGENT: KAY 319 Political Economy course is cancelled on Monday (28th of October)/28 Ekim Pazartesi günü KAY 319 Politik Ekonomi dersi yapılamayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr