Araş. Gör. Ayşegül Saylam

Eğitim Durumu

 • Doktora/PhD Hacettepe Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2012 - Devam Ediyor 
 • Lisans/Undergraduate Hacettepe Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2004 - 2009
 • Y. Lisans/Graduate Hacettepe Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2010 - 2012

Makale / Makaleler

 • Mete Yıldız, Ayşegül Saylam, 2013; " An Inductive Analysis of E-Government Discourses", Government Information Quarterly, Cilt: 2, Sayı: 30, Sayfa: 141-153, [SSCI].
 • Ayşegül Saylam, Uğur Ömürgönülşen, 2013; " Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinden Avrupa Birliği Bakanlığına Türk Kamu Yönetiminde Yeni Bir Bakanlık Teşkilatlanması", Akdeniz İİBF Dergisi, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • Doğan Nadi Leblebici, Ayşegül Kurban, Uğur Sadioğlu, 2012; " Türk Yönetim Sisteminde Bağımsız Düzenleyici Kurullar Üzerine Kuramsal Tartışmalar", Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 30, Sayı: 2, Sayfa: 81-109, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].

Kongre ve Sempozyumlar

 • 2012 - Doğan Nadi Leblebici, Ayşegül Kurban, "Globalization, Democracy and Development", EURASIAN Forum on Social Sciences EFSS'12,Azerbaycan-Bakü , Sözlü Sunum, Azerbaijan State Economic University.
 • 2012 - Doğan Nadi Leblebici, Ayşegül Kurban, "İşlem Maliyeti Kuramının Bürokrasi-Piyasa İkileminde Bağımsız Düzenleyici Kurulların Yeri", KAYFOR X,Bursa , Sözlü Sunum, Uludağ Üniversitesi.
 • 2011 - Mete Yıldız & Ayşegül Kurban, "Discourses of E-Goverment in Turkish Newspapers", 33rd EGPA Annual Conference,Bucharest - Romania , Sözlü Sunun, EGPA/IIAS.
 • 2011 - Doğan Nadi Leblebici & Ayşegül Kurban, "The Cost of Bureaucracy in Emerging Liberalized Economies: The Case of Turkey", International Conference on Eurasian Economies,Bishkek, Kyrgyzstan , Sözlü Sunum, Manas Üniversitesi.
 • 2011 - Doğan Nadi Leblebici, Cenay Babaoğlu, Ayşegül Kurban, "Türk Kamu Yönetiminde İstihdama Dayalı Ayrımcılık", IX. Kamu Yönetimi Forumu ,Ankara , Sözlü Sunum, Gazi Üniversitesi.
 • 2010 - , "Kamu Yönetimi ve Teknoloji", VIII. Kamu Yönetimi Forumu,Ankara , Katılımcı, TODAİE.

Kitap / Kitaplar

 • EURASIAN Forum on Social Sciences EFSS12 Proceeding Book, Doğan Nadi Leblebici ve Ayşegül Kurban; Azerbaijan State Eco, 2013, Azerbaycan Bakü , ISBN: 2306529X.
 • Kuram ve Yöntem Açısından Türkiyede Kamu Yönetimi KAYFOR 2011 Türk Kamu Yönetiminde İstihdama Dayalı Ayrımcılık, Doğan Nadi Leblebici, Cenay Babaoğlu ve Ayşegül Kurban; TODAİE, 2012, Ankara , ISBN: 9789758918492.
 • International Conference on Eurasian Economies 2011 Proceeding Book: The Cost of Bureaucracy in Emerging Liberalized Economies: The Case of Turkey, s. 306-311, Doğan Nadi Leblebici & Ayşegül Kurban; Manas University Pre, 2011, Kırgizistan , 151. Baskı., ISBN: 978-975-6319-.

Profesyonel İş Deneyimleri:

 • [2011] - [Devam Ediyor], Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Araştırma Görevlisi.
 • [2008] - [2008], Hazine Müsteşarlığı, Tanım: Eğitim.
 • [2007] - [2007], TRT, Tanım: Staj.

Ödüller

 • Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Lisans Birinciliği, 2009, Kurum: Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Ödül Tipi: plaket.
 • İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü , 2009, Kurum: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Ödül Tipi: Plaket.
 • Çankaya Anadolu Lisesi 5.00 ortalama ile Okul Birinciliği, 2004, Kurum: Çankaya Anadolu Lisesi.

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr