Yönetim

     Bölüm Başkanı

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Devrim AYDIN
Telefon: 0 312 297 87 25
e-posta: mdaydin@hacettepe.edu.tr

     Bölüm Başkan Yardımcıları

Bölüm Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Doğan Nadi LEBLEBİCİ
Telefon: 0 312 297 87 25
e-posta: nadi@hacettepe.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı:
Telefon:
e-posta:

     Bölüm Akademik Kurulu

Prof. Dr. Ali Çağlar
Prof. Dr. Berrin Koyuncu-Lorasdağı
Prof. Dr. Bican Şahin
Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici
Prof. Dr. Kemal Öktem
Prof. Dr. Mehmet Devrim Aydın
Prof. Dr. Mete Yıldız
Prof. Dr. Muhittin Acar
Prof. Dr. Örsan Ö. Akbulut
Prof. Dr. Uğur Ömürgönülşen
Doç. Dr. Aysu Kes-Erkul
Doç. Dr. Mete Kaan Kaynar
Doç. Dr. Metin Yüksel
Doç. Dr. Ruhtan Yalçıner
Doç. Dr. Uğur Sadioğlu
Dr. Öğr. Üyesi Ahu Sumbas-Yavaşoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Saylam
Dr. Öğr. Üyesi Kadir Dede
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Yardımcı Geyikçi

     Bölüm Kurulu

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Devrim AYDIN
Bölüm Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Doğan Nadi LEBLEBİCİ
Bölüm Başkan Yardımcısı:
Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ali ÇAĞLAR
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Doğan Nadi LEBLEBİCİ
Yerel Yönetimler ve Siyaset  Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN
Kamu Politikaları  Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Mete YILDIZ
Hukuk Bilimleri  Anabilim Dalı Başkanı:  Prof. Dr. Örsan Ö. AKBULUT

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr