Önceki Bölüm Başkanlarımız

 Prof. Dr. Süleyman TÜRKEL
 (Bölüm kurucusu)
 1982-1986

 Prof. Dr. Birsen GÖKÇE
 1986-1990

Prof. Dr. Süleyman TÜRKEL
 1990-1993
   
Prof. Dr. Ali İhsan BAĞIŞ
 1994-1995

 Prof. Dr. İnan ÖZER
 1996-1999

Prof. Dr. Süleyman TÜRKEL
 1999-2000

 Prof. Dr. Hamza UYGUN
 01.10.2000-20.12.2004

 Prof. Dr. Ali ÇAĞLAR
 01.01.2005-30.09.2009

 Prof. Dr. Doğan
 Nadi LEBLEBİCİ

 30.09.2009-08.02.2016

 Prof. Dr. Mehmet Devrim 
 AYDIN

 09.02.2016-....

 

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr