Bildiriler

2022(5) 2021(6) 2020(6) 2019(23)

 

2022

 

(1) Political Containment of the Covid-19 Pandemic: Capital, Security, War

Historical Materialism: Research in Critical Marxist Theory Conference , İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2022

Güven E.


(2) Elaeddîn Seccadî, Kurdewarî and Négritude

Aladdin Sajadi: His Role and Place in Kurdish Literature and Culture, Sulaymaniyah, Irak, 20 - 21 Haziran 2022, ss.49

Yüksel M.


(3) Blokzincir Teknolojisinde Merkezsizlikten Merkezileşmeye: Çin Halk Cumhuriyeti Örneği

Toplum ve Doğa için Blokzinciri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 17 Mayıs 2022

TAMER H. Y.


(4) The codes of JDP’s Authoritarianism: Disciplining Society, Securitization and the Crisis of Modern Masculinity

Historical Materialism Istanbul Conference 2022: Systemic Fragilities and Counter-Strategies, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2022

Ayan C.


(5) Türkiye’de Kadın Hareketlerinin Dünü Bugünü: Siber-Feminizmin Özneleri ve Talepleri

Siyasi İlimler Türk Derneği 1. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Eylül 2022

Dinçer P.


2021

(1) Akıllı Şehirlerde Veri Yönetimi

Türkiye Belediyeler Birliği 6. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu “Dirençli Kentler", Ankara, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2021

Tamer H. Y.


(2) Kriz Yönetiminde Veri Merkezli Yaklaşım: COVID-19 Krizi Örneği

V. MÜLKİYE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2021, ss.178-180

Tamer H. Y.


(3) Dijital Çağda Çevre Yönetimi

Ufuk Üniversitesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 14 Şubat 2021, ss.86

Tamer H. Y.


(4) Global Sustainability Crisis as a Wicked Problem and Behavioral Change As a Solution

TUPEN 1st Interdisciplinary Workshop Programme, Türkiye, 19 Kasım 2021

YILDIZ M.


(5) Kentlerin Geleceğinde Toplum 5.0 Etkisi

VI. International Holistence Academy Congress: SOCIETY 5.0, TÜRK VE CAICOS AD., 19 Ekim 2021

YILDIZ M.


(6) Terörle Mücadelede Kamu Politikası Uygulayıcılarının Rolü: Ali Gaffar Okkan Örneği

KAYFOR20, Malatya, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2021

Genco A.


2020

(1) “Deconstructing Nationalism: An Organological Interpretation”

26th World Congress of Political Science, “New Nationalisms in an Open World”, Lisbon, 25-29 July., Lisbon, Portekiz, 25 - 29 Temmuz 2020

YALÇINER R.


(2) “In-between Bios and Zoe: Aristotelean Hylomorphism and the Political”

78th Annual Conference of the Midwestern Political Science Association, Chicago, April 16-20., Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 20 Nisan 2020

YALÇINER R.


(3) Emergence Development of Behavioral Public Policy Units in Government: The Case of Turkey

Second International Experimental Public Management Conference, Seoul, Güney Kore, 3 - 04 Aralık 2020

KUŞSEVEN A., YILDIZ M.


(4) “Democracy the Manifold: Post-deconstructionist Subversions Beyond Lefort, Abensour, and Derrida”

78th Annual Conference of the Midwestern Political Science Association, Chicago, April 16-20., Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 20 Nisan 2020

YALÇINER R.


(5) Arabuluculuk Çalışmaları

Arabuluculuk Temel Eğitimi Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 13 - 14 Şubat 2020

ÇAĞLAR A.


(6) Kentsel Çöküntü Alanları Üzerine Teorik Bir Tartışma

1. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kongresi, Kars, Türkiye, 05 Mart 2020

ERGÖNÜL E., SADİOĞLU U.


2019

(1) Can “Women” Still be a Unifying Category? The Case of the Contemporary Women’s Movement in Turkey

Third International Conference on Gender Studies, Leeds, Birleşik Krallık, 27 Ocak 2019

Dinçer P.


(2) Kamu Politikalarında Dürtme (Nudge) Kavramı ve uygulamaları

KAYFOR 16, Kayseri, Türkiye, 21 - 23 Şubat 2019

OKUYUCU A., YILDIZ M.


(3) 6360 Sayılı Kanun ile Birlikte il Özel İdarelerinin ve Köylerin Geleceği: Afyonkarahisar Belediyesi Örneği

17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu: Kamu Yönetiminde Yapısal ve İşlevsel Dönüşüm, Karaman, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.813-834

Dökmecioğlu M., SADİOĞLU U.


(4) Functional Autonomy of Municipalities in the Provision Public Services in Turkey and Cameroon: A Comparative Assessment

17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu: Kamu Yönetiminde Yapısal ve İşlevsel Dönüşüm, Karaman, Türkiye, 24 Ekim - 26 Aralık 2019, ss.881-894

EBOLO E. B., ÖKTEM M. K., SADİOĞLU U.


(5) Women in a Modern House in the 1930s and 1950s in Turkey: The Advertisements of ‘Hayat’ and ‘Yedigün’ Magazines

7th International Conference on Gender Studies: Gender, Space, Place Culture., 10 - 12 Ekim 2019

Kaçmazlar B., SUMBAS A.


(6) An alternative way of boosting women’xxs participation in urban governance: The women councils in Turkey.

European Conference on Politics and Gender, Amsterdam, Hollanda, 3 - 06 Temmuz 2019

SUMBAS A.


(7) “Hermeneutics of Becoming-with: Circuits in a Trans-cultural Discursive Space”

The International Conference of Cultural Geopolitics, Rabat, Rabat, Malta, 5 - 07 Aralık 2019

YALÇINER R.


(8) 1950’ler Türkiye’sinde Sıradan İnsanın Demokrasi Kavrayışı: Ahmet Emin Yalman’a Yollanan Okuyucu Mektupları

16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2019

Ayan C.


(9) Kamu Yönetiminde Dijitalleşme

KAYFOR 17, Karaman, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.520-539

Tamer H. Y.


(10) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş ve Devlet-Siyaset Anlayışının Değişimi: Kuramsal Bir Deneme

17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu: Kamu Yönetiminde Yapısal ve İşlevsel Dönüşüm, Karaman, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.331-353

SADİOĞLU U., Ezin E.


(11) Eskişehir’in Endüstriyel Mirası Fabrikalar Bölgesinin Kent Kimliği Üzerindeki Etkileri

4. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2019, ss.11-32

YÜRÜK E., SADİOĞLU U.


(12) Protest Movements and Electoral Politics: Southern Europe in Comparative Perspective

American Political Science Association Annual Meeting, 29 Ağustos - 01 Eylül 2019

YARDIMCI GEYİKÇİ Ş.


(13) Aile ve İş Yaşamının Uzlaştırılmasında Farklı Yaklaşımlar: Eşitlik, Farklılık ve Dönüşüm

II. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 08 Mart 2019, ss.7

SUMBAS A.


(14) Wallerstein'in Ardından

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve Toplumsal Araştırmalar Topluluğu, Ankara, Türkiye, 09 Ekim 2019

Akbulut Ö. Ö.


(15) What are The Big Questions for Digital Government Research: A Public Administration Perspective

The 19th European Conference on Digital Government, Girne, Kıbrıs (Kktc), 24 - 25 Ekim 2019

YILDIZ M.


(16) An Alternative Way of Boosting Women’s Participation in Urban Governance: The Women Councils in Turkey

European Conference on Politics and Gender, Amsterdam, Hollanda, 03 Temmuz 2019, ss.28-29

SUMBAS A.


(17) different approaches on the reconciliation of famliy and work life: Equality, Difference and Transformation

II. International Women and Law Conference, Ankara, Türkiye, 8 - 09 Mart 2019

SUMBAS A.


(18) The Hate and Love Affair Between Liberalism and Democracy at the Age of Populism

Midwest Political Science Association Annual Congress, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 07 Nisan 2019

Şahin B.


(19) Siyaset Biliminde Epistemoloji ve Ontoloji Tartışmaları

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi , Ankara, Türkiye, 11 Aralık 2019

Akbulut Ö. Ö.


(20) Identity, Difference and Dialogue: Examples of Successful Coalitions Among Divergent Women’s Groups in Turkey

European Conference of Politics & Gender, Amsterdam, Hollanda, 4 - 06 Temmuz 2019

Dinçer P.


(21) The Limitations of Identity Politics in the Women’s Movement in Turkey and Transversal Politics as an Alternative Approach

14th Conference of the European Sociological Association, Manchester, Birleşik Krallık, 20 - 23 Ağustos 2019

Dinçer P.


(22) “A Post-deconstructive Theory of the Saeculum: Towards a Non-Standard Critique of the Theologico-Political”

“Extremism, Globalization and the Post-Grand Narratives Era”, International Workshop of the First Rabat Spring School for the Social Sciences, Université Mohammed V de Rabat, Rabat, Malta, 22 - 23 Nisan 2019

YALÇINER R.


(23) Yerel Yönetim ve Kadın Temsili Üzerine Bir İnceleme: 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri Örneği

II. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 8 - 09 Mart 2019, cilt.1, ss.565-591

ÖKTEM M. K., SADİOĞLU U.