İdari Personel

Bölüm Sekreteri: Selma BULCA
Tel: 0 312 2978725,
e-posta: selmao@hacettepe.edu.tr

Memur: Durak İNAL
Tel: 0 312 2978725 / 132
 

 

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr