Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Topluluk
Hacettepe Kır Görüntüsü
Hacettepe Kır Görüntüsü
Hacettepe Yeşil Vadi
Hacettepe Elmadağ Tesisleri
Hacettepe Geyik Kafe
Makaleler

Not: Bölümümüz akademisyenleri tarafından son beş yılda yayınlanan makalelerin listelendiği bu sayfanın güncellenme çalışmaları devam etmektedir.

2021(12) 2020(16) 2019(15) 2018(13) 2017(19)

 

2021

(1) A Study of Typology Determination for Turkish Local Governments After The Local Government Reform in Europe

ANKARA AVRUPA CALISMALARI DERGISI-ANKARA REVIEW OF EUROPEAN STUDIES, cilt.20, sa.1, ss.255-292, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

SADİOĞLU U. , Cifci Y.


(2) KAMU YÖNETİMİNDE ELEKTRONİK VATANDAŞ KATILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER EKSENİNDE TÜRK KAMU YÖNETİMİ İÇİN BİR ORTAK YAPIM PORTAL ÖNERİSİ: MİLLETİNKARARİ.GOV.TR A Coproduction Portal Proposal for Turkish Public Administration within the Framework of Factors Affecting Electronic Citizen Participation in Public Administration: Milletinkarari.gov.tr

KAYTEK DERGİSİ, sa.1, ss.81-101, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Saylam A.


(3) Emergence & development of behavioral public policy units in government: the case of Turkey

ASIA PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Kusseven A., YILDIZ M.


(4) How to Increase the Internationalization Capacity of Science & Technology Park Firms: Some Lessons for The Managers

SOSYOEKONOMI, cilt.29, sa.47, ss.43-58, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Imer S. T. , ÖKTEM M. K. , Kaskati O. T.


(5) Efficiently Operating Technoparks: A Step Towards Turkey's Development

SOSYOEKONOMI, cilt.29, sa.48, ss.407-426, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Imer S. T. , ÖKTEM M. K. , Kaskati O. T.


(6) Iranian literature after the Islamic revolution: production and circulation in Iran and the world

Middle Eastern Studies, cilt.0, sa.0, ss.1-4, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Yüksel M.


(7) Kamu Yönetiminde Bir E-Katılım Modeli Olarak Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Destekli Kitle Kaynak Kullanımı

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.39, sa.2, ss.271-287, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Saylam A.


(8) Dimağın Şahsiyeti ya da Leyla'yı Öldürmek: Rebia Tevfik Başokçu Otobiyografisi Üzerine

Toplumsal Tarih, sa.333, ss.60-68, 2021 (Hakemsiz Dergi)

Dede K.


(9) Women and work: Feminism, labor, and social reproduction

GENDER WORK AND ORGANIZATION, cilt.28, sa.4, ss.1714-1717, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

ARSLAN A.


(10) THE COMPETENCY MOVEMENT IN PUBLIC HOSPITALS: ANALYSING THE COMPETENCIES OF HOSPITAL EXECUTIVE MANAGERS

TRANSYLVANIAN REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES, ss.22-43, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Barsbay M. C. , ÖKTEM M. K.


(11) The substantive representation of women parliamentarians of the AKP: the case of maternity leave and part-time work

POLITICS GROUPS AND IDENTITIES, cilt.1, ss.1-9, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Sumbas A. , Dinçer P.


(12) Kamu Personel Sisteminde Değişim Tartışmalarına Bir Katkı: ?5-S Reform Çerçevesi?

Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.11-34, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acar M.


2020

(1) Erken Cumhuriyet Döneminde Camiler ve Laiklik

Toplum ve Bilim, sa.154, ss.131-141, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüksel M.


(2) Big data maturity models for the public sector: a review of state and organizational level models

TRANSFORMING GOVERNMENT- PEOPLE PROCESS AND POLICY, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

OKUYUCU A. , YAVUZ N.


(3) ATATÜRK DÖNEMİ 1929 DÜNYA EKONOMİK BUNALIMI YILLARINDA İKTİSAT VEKÂLETİ (21.01.1928- 31.12.1938)* MINISTRY OF ECONOMY DURING GREAT DEPRESSION IN THE PERIOD OF ATATÜRK (21.01.1928- 31.12.1938)

Yasama Dergisi, sa.41, ss.237-273, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Saylam A.


(4) The Reflections of Post-Fordism on Public Administration

SOSYOEKONOMI, cilt.28, sa.45, ss.327-352, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

SADİOĞLU U. , Altay S.


(5) "Eski" ve "Yeni Türkiye Arasında Özal Nostaljisi

Moment Dergi, cilt.7, sa.1, ss.5-25, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dede K. , Çoruk E.


(6) Qualitative analysis to determine decision-makers' attitudes towards e-government services in a De-Facto state

JOURNAL OF INFORMATION COMMUNICATION & ETHICS IN SOCIETY, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Kaya T., Sagsan M., Medeni T., Medeni T., YILDIZ M.


(7) Regional Development Agencies in Turkey on the Scope of Governance and Local Elites: An Evaluation after 10-years-experience

Lex Localis-Journal of Local Self-Government, cilt.18, sa.2, ss.371-394, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Sadioğlu U. , Dede K. , Göçoğlu V.


(8) The Circassians of Turkey: War, Violence and Nationalism from the Ottomans to Atatu?rk

Middle Eastern Studies, cilt.56, sa.4, ss.680-682, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Yüksel M.


(9) Relations of production and social reproduction, the state and the everyday: women's labour in Turkey

REVIEW OF INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

ARSLAN A.


(10) TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE MERKEZİ DÜZEYDE E-KATILIM: BAKANLIKLARIN WEB SİTELERİ ÜZERİNDEN BİR ARAŞTIRMA

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.41, ss.23-37, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Saylam A.


(11) Citizen Attitudes Towards E-Government Services: Comparison of Northern and Southern Nicosia Municipalities

INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE DIGITAL AGE, cilt.7, sa.1, ss.17-32, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Kaya T., Sagsan M., YILDIZ M. , Medeni T., Medeni T.


(12) Making the Woman Worker: Precarious Labor and the Fight for Global Standards, 1919-2019

INTERNATIONAL FEMINIST JOURNAL OF POLITICS, cilt.22, sa.5, ss.801-803, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

ARSLAN A.


(13) Party (de)institutionalization in times of political uncertainty: The case of the Justice and Development Party in Turkey

PARTY POLITICS, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

YARDIMCI GEYİKÇİ Ş. , Yavuzyilmaz H.


(14) Ruler Visibility and Popular Belonging in the Ottoman Empire, 1808?1908

Middle Eastern Studies, cilt.56, sa.2, ss.329-331, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Yüksel M.


(15) Gendered local politics: the barriers to women's representation in Turkey

DEMOCRATIZATION, cilt.27, sa.4, ss.570-587, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Sumbas A.


(16) The potential for dialogical transversal politics and coalitional solidarities in the contemporary women's movement in Turkey

WOMENS STUDIES INTERNATIONAL FORUM, cilt.80, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

DİNÇER P.


2019

(1) The Turkish presidential elections of 24 June 2018

MEDITERRANEAN POLITICS, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Esen B., YARDIMCI GEYİKÇİ Ş.


(2) Siyaset Perspektifinden Toplumsal Hareketleri Anlamak: İspanya?da 15M Hareketi Örneği

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.683-705, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YARDIMCI GEYİKÇİ Ş.


(3) Kimlik ve Farklılık Kavramlarının Diyalog Temelli Çapraz Politika Üzerinden Yeniden Değerlendirilmesi

Opus-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.10, sa.17, ss.1762-1785, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dinçer P.


(4) Oral Poets in Conflict: Âşık Veysel and Dengbêj Reso on the Rope

Journal Of Folklore Research, cilt.56, ss.71-103, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Yüksel M.


(5) CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATINDAKİ YENİDEN YAPILANMA YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ YAKLAŞIMI İLE NE KADAR ÖRTÜŞMEKTEDİR

Yasama Dergisi, cilt.40, ss.11-32, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Saylam A.


(6) Iranian Students in Turkey, 1944-1950

Archiv Orientalni, cilt.87, ss.241-266, 2019 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Yüksel M.


(7) Yaşam Boyu Öğrenme ve Akıllı Kentler

Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.43-61, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SADİOĞLU U. , DİNÇ B.


(8) Women's rights organizations and Turkish state in the post-2011 era: ideological disengagement versus conservative alignment

TURKISH STUDIES, cilt.20, sa.5, ss.728-753, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Koyuncu B. , Ozman A.


(9) An Alternative Account of the Populist Backlash in the United States: A Perspective from Turkey

PS-POLITICAL SCIENCE & POLITICS, cilt.52, sa.3, ss.445-450, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Esen B., YARDIMCI GEYİKÇİ Ş.


(10) Women's empowerment on a local level in Turkey: the case of violence against women

TURKISH STUDIES, cilt.20, sa.2, ss.249-272, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Sumbas A. , Koyuncu B.


(11) Feminist Araştırmada İçeriden ve/veya Dışarıdan Olmak: Akademi ve Aktivizm Arasında Bir Köprü Olarak Düşünümsellik

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, sa.4, ss.3728-3745, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dinçer P.


(12) KURUMSAL KURAM EKSENİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDEKİ BAKANLIKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.22, ss.129-148, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Saylam A.


(13) Modernleşme Teorisini Yeniden Düşünmek: Ekonomik Kalkınma ve Demokrasi İlişkisine Eleştirel Bir Bakış

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.11, sa.18, ss.2996-3022, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YARDIMCI GEYİKÇİ Ş. , Cil U.


(14) From top to down or central to local: Transformation of the neighborhood units as a policy tool of presidential system in Turkey

Lex Localis, cilt.17, sa.3, ss.561-590, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

SADİOĞLU U. , ERGÖNÜL E.


(15) Analysing the dilemma between part-time employment and growth in Turkey from a gender perspective

DYNAMICS OF GROWTH IN EMERGING ECONOMIES: THE CASE OF TURKEY, cilt.183, ss.197-215, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Aydin D. G. , Sumbas A.


2018

(1) Toplumsal Cinsiyet Politikası olarak Ebeveyn İzni

Hacettepe Universitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.167-194, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SUMBAS A.


(2) Tarihsel Perspektiften Geleceğe, Yerel Yönetimler Bağlamında Rus Kamu Yönetiminde Güncel Reformların Analizi

Memleket Siyaset Yönetim, cilt.13, ss.59-74, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SADİOĞLU U. , ERDİNÇLER R. E.


(3) Complex Thinking as a Result of Incongruent Information Exposure

AMERICAN POLITICS RESEARCH, cilt.46, sa.2, ss.217-245, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Erisen C., Redlawsk D. P. , ERİŞEN E.


(4) Barışçıllaştırma (Pasifikasyon) Üzerine Kuramsal ve Siyasal bir Tartışma

Ayrıntı Dergi, sa.27, ss.35-59, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güven E.


(5) How Happy to Call Oneself a Turk: Provincial Newspapers and the Negotiation of a Muslim National Identity

British Journal Of Middle Eastern Studies, cilt.45, ss.112-114, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Yüksel M.


(6) The Examination of Private Security Companies from the Viewpoint of Defense Policies

AMME IDARESI DERGISI, cilt.51, sa.3, ss.27-59, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

YILDIZ M. , Ekmekcioglu A.


(7) Sosyal Belediyecilik Bağlamında Türkiye?xxde Büyükşehir Belediyelerinin Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Faaliyetleri

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (ULAKBİM), cilt.27, sa.3, ss.1-27, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SEÇKİNER BİNGÖL E., ÖMÜRGÖNÜLŞEN U.


(8) Etkin Bir Yerel Paydaş Olma Yolunda Kadın Meclislerinin Karşılaştığı Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.32, ss.65-81, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SUMBAS A. , ÖMÜRGÖNÜLŞEN U.


(9) Self-concept orientation and organizational identification: a mediated relationship

JOURNAL OF MANAGERIAL PSYCHOLOGY, cilt.33, ss.358-371, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

GUO C., Miller J. K. , Woodard M. S. , Miller D. J. , Silvernail K. D. , AYDIN M. D. , et al.


(10) Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Politikası olarak Ebeveyn İzni

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.167-194, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

SUMBAS A.


(11) İl Özel İdaresi Personel Rejimi Üzerine Tarihsel Bir İnceleme: 1913-1980

Memleket Siyaset Yönetim, cilt.13, sa.30, ss.33-70, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güven E.


(12) Dijital Kütüphanelerin Üniversitelerin Akademik Performansına Etkisi: Kamu Yönetimi Disiplini Bağlamında Bir İnceleme

YASAMA Dergisi, ss.93-120, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GÖÇOĞLU V., BABAOĞLU C. , ÖKTEM M. K.


(13) Can The Institutional Theory Of Organizations Be Useful To Understand And Explain E-Government Applications?

SIYASAL-JOURNAL OF POLITICAL SCIENCES, cilt.27, sa.1, ss.7-22, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

YILDIZ M. , LEBLEBİCİ D. N.


2017

(1) GÜNÜMÜZ TÜRKÇÜLÜĞÜNÜN İSLAMLA İMTİHANI:TÜRK-İSLAM SENTEZİ VE AYDINLAR OCAĞI

Hacettepe Üniversitesi Türkiyet Araştırmaları Dergisi, cilt.26, ss.119-139, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇAĞLAR A. , ULUÇAKAR M.


(2) Virtual Antisemitism in Turkey

Patterns Of Prejudice, cilt.51, sa.2, ss.217-219, 2017 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Yüksel M.


(3) Erken Cumhuriyet Döneminde Ulus İnşası ve Tarihî Romanlar: Savaşçı, Medeni ve Millî Kahraman

Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, ss.91-112, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEDE K.


(4) A Forgotten Moment in Turkish Intellectual History: 24 Hours and Mediha Berkes

JOURNAL OF BALKAN AND NEAR EASTERN STUDIES, cilt.19, sa.3, ss.259-275, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

KAYNAR M. K. , Ak G.


(5) Kurumsal Kuram ve Kurumsal Girişimci

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.94-106, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SAYLAM A. , LEBLEBİCİ D. N.


(6) Türkiye?de Vatandaş Katılımı: Milli Eğitim Bakanlığı Örneği

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, ss.123-144, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

UÇAR KOCAOĞLU B., SAYLAM A.


(7) Yeni Büyükşehir Belediyesi Modelinde Belde Belediyelerinin Sonu: Değirmendere Örneği

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.35, ss.95-119, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SADİOĞLU U. , DEDE K. , YÜCEYILMAZ A. A.


(8) A Critique on the Epistemological Relevance of John Locke's Political Liberalism: Narrowing the Gapwith Empiricism

Turkish Public Administration Annual, cilt.41, ss.1-21, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güven E.


(9) Adalet Ağaoğlu?nun Ölmeye Yatmak Romanı Üzerinden Türk Modernleşmesinin Kadın İmgesinin Eleştirisi

Mülkiye, cilt.41, ss.3-29, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SUMBAS A.


(10) Review of ?Surveillance, Transparency, and Democracy?Public Administration in the Information Age?

Journal of Public Affairs Education, cilt.23, ss.767-769, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Acar M.


(11) An Analysis of Two Different Models of Civil-Military Relations: The Case of Turkey

ULUSLARARASI ILISKILER-INTERNATIONAL RELATIONS, cilt.14, sa.55, ss.41-57, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

ULUÇAKAR M., ÇAĞLAR A.


(12) Paracaesural Activity: Culture in Contemporary Political Philosophy

2017 Annual Meeting and International Conference of the Consortium for Research in Political Theory (CRIPT), ?Political Theory and Cultural Studies: Other Voices and New Perspectives?, ss.14, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YALÇINER R.


(13) Türkiye?de Kamu Politikaları Öğretiminde Kurumsallaşma Çabaları

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, cilt.72, ss.669-688, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YILDIZ M. , BABAOĞLU C. , KARAKUŞ E. N.


(14) Seeking refuge in a superordinate group: Non-EU immigration heritage and European identification

EUROPEAN UNION POLITICS, cilt.18, sa.1, ss.26-50, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

ERİŞEN E.


(15) Two understandings of law: Hayek vs. Schmitt in the context of Turkey

TURKISH STUDIES, cilt.18, sa.3, ss.556-576, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

ŞAHİN B.


(16) Yönetsel Sürecin Bir Fonksiyonu Olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Siyasal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.83-112, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖKTEM M. K. , SADİOĞLU U. , TURGUT N.


(17) Erken Türkiye Cumhuriyeti Döneminde İktisadi BağımsızlığıSağlama Misyonuyla Ticaret Vekâleti (05.03.1924- 21.01.1928)

AKDENİZ İİBF DERGİSİ, cilt.36, ss.19-46, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SAYLAM A.


(18) Siyasi Partilerin Kamu Yönetimi Reformu Üzerine Politikaları: 2015 Yılı Milletvekili Genel Seçimleri Örneği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.368-384, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SADİOĞLU U.


(19) Neoliberal Reproduction of Public Space and (?New?)Middle Class Spatiality: The Case of Tepe Prime

İdealkent, cilt.8, sa.21, ss.338-375, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güven E.