Makaleler

2022(14) 2021(20) 2020(24) 2019(17)

 

2022

 

(1) Decentralization to municipalities and party control over women's councils in Turkey: cultivating women's political power or relegating them to the backyard?

POLITICS GROUPS AND IDENTITIES, 2022 (SSCI)

SUMBAS YAVAŞOĞLU A.


(2) Shutdown: how COVID shook the world’s economy by Adam Tooze, New York, USA, Viking, 2021, 368 pp., $17.04 (hardcover), ISBN 9780593297551; $25.08 (paperback), ISBN 9780241501771; $15.99 (eBook), ISBN 9780593297568

Eurasian Geography And Economics, sa.Online, ss.1-3, 2022 (SSCI)

Ayan C.


(3) Iranian literature after the Islamic revolution: production and circulation in Iran and the world

Middle Eastern Studies, cilt.58, sa.1, ss.241-244, 2022 (SSCI)

Yüksel M.


(4) Evaluation of Administrative Capacity in the Public Administration from the Perspective of E-Participation

AMME IDARESI DERGISI, cilt.55, sa.2, ss.63-88, 2022 (SSCI)

KOCAOĞLU B. U., SAYLAM A.


(5) Party (de)institutionalization in times of political uncertainty: The case of the Justice and Development Party in Turkey

PARTY POLITICS, cilt.28, sa.1, ss.71-84, 2022 (SSCI)

YARDIMCI GEYİKÇİ Ş., Yavuzyilmaz H.


(6) Relations of production and social reproduction, the state and the everyday: women's labour in Turkey

REVIEW OF INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY, cilt.29, sa.6, ss.1894-1916, 2022 (SSCI)

ARSLAN A.


(7) Conceptualizing citizen-to-citizen (C2C) interactions within the E-government domain

Government Information Quarterly, cilt.39, sa.1, 2022 (SSCI)

SAYLAM A., YILDIZ M.


(8) Orhan Pamuk’un Veba Geceleri ve Kurgudaki Kurgu Olarak Millet

Mukaddime, cilt.13, sa.2, ss.516-549, 2022 (Hakemli Dergi)

DEDE K., KOCA B.


(9) Dijitopya: Teknoloji, Yönetim ve Emek Bağlamında Ütopyalar ve Distopyalar Üzerine Bir İnceleme

Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.13-37, 2022 (Hakemli Dergi)

Tamer H. Y.


(10) Emergence & development of behavioral public policy units in government: the case of Turkey

ASIA PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION, cilt.44, sa.1, ss.66-80, 2022 (ESCI)

Kusseven A., YILDIZ M.


(11) Big Questions of Artificial Intelligence (AI) in Public Administration and Policy

SIYASAL-JOURNAL OF POLITICAL SCIENCES, cilt.31, sa.2, ss.423-442, 2022 (ESCI)

Uzun M. M., YILDIZ M., oender M.


(12) Akıllı Şehirlerde Veri Yönetimi Yaklaşımları

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.519-534, 2022 (Hakemli Dergi)

Tamer H. Y.


(13) Öze Dönüş Olarak Batılılaşma: Halikarnas Balıkçısı’nın Tarih Anlatısı

Mavi Atlas, cilt.10, sa.1, ss.14-28, 2022 (Hakemli Dergi)

Tarhan Çelebi G.


(14) Elaeddîn Seccadî, Kurdewarî and Négritude

Journal of the University of Garmian, cilt.9, ss.131-140, 2022 (Hakemli Dergi)

Yüksel M.


2021

(1) Women and work: Feminism, labor, and social reproduction

GENDER WORK AND ORGANIZATION, cilt.28, sa.4, ss.1714-1717, 2021 (SSCI)

ARSLAN A.


(2) The substantive representation of women parliamentarians of the AKP: the case of maternity leave and part-time work

POLITICS GROUPS AND IDENTITIES, cilt.1, ss.1-9, 2021 (SSCI)

Sumbas A., Dinçer P.


(3) THE COMPETENCY MOVEMENT IN PUBLIC HOSPITALS: ANALYSING THE COMPETENCIES OF HOSPITAL EXECUTIVE MANAGERS

TRANSYLVANIAN REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.17, sa.62, ss.22-43, 2021 (SSCI)

Barsbay M. C., ÖKTEM M. K.


(4) A Study of Typology Determination for Turkish Local Governments After The Local Government Reform in Europe

ANKARA AVRUPA CALISMALARI DERGISI-ANKARA REVIEW OF EUROPEAN STUDIES, cilt.20, sa.1, ss.255-292, 2021 (ESCI)

SADİOĞLU U., Cifci Y.


(5) Kamu Yönetiminde Bir E-Katılım Modeli Olarak Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Destekli Kitle Kaynak Kullanımı

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.39, sa.2, ss.271-287, 2021 (Hakemli Dergi)

Saylam A.


(6) TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE STRATEJİK PLANLAMA VE STRATEJİK YÖNETİMİN HUKUKİ GELİŞİMİ

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.279-292, 2021 (Hakemli Dergi)

Genco A.


(7) Türkiye’de Köy Romanını Yeniden Yorumlamak: Modernleşme ve Alegori

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.38, sa.2, ss.357-369, 2021 (Hakemli Dergi)

Dede K.


(8) Covid-19 Krizi Ekseninde Ulusal Kriz Yönetiminde Yeniden Yapılanma

İZMIR JOURNAL OF ECONOMICS, cilt.36, sa.2, ss.439-459, 2021 (Hakemli Dergi)

Övgün B., Tamer H. Y.


(9) KAMU YÖNETİMİNDE ELEKTRONİK VATANDAŞ KATILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER EKSENİNDE TÜRK KAMU YÖNETİMİ İÇİN BİR ORTAK YAPIM PORTAL ÖNERİSİ: MİLLETİNKARARİ.GOV.TR A Coproduction Portal Proposal for Turkish Public Administration within the Framework of Factors Affecting Electronic Citizen Participation in Public Administration: Milletinkarari.gov.tr

KAYTEK DERGİSİ, sa.1, ss.81-101, 2021 (Hakemli Dergi)

Saylam A.


(10) Efficiently Operating Technoparks: A Step Towards Turkey's Development

SOSYOEKONOMI, cilt.29, sa.48, ss.407-426, 2021 (ESCI)

Imer S. T., ÖKTEM M. K., Kaskati O. T.


(12) Türkiye'de Covid-19 Pandemisiyle Mücadele Politikalarında Görünmeyenler: Kadınlar

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.39, ss.155-172, 2021 (Hakemli Dergi)

Sumbas A.


(13) Sunuş: Osmanlı İmparatorluğu'nda Farsça Süreli Yayınlar

Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, sa.52, ss.31-48, 2021 (Hakemli Dergi)

Yüksel M.


(14) The Mediating Effect of Perceived Stress on Transformational and Passive-Avoidant, Leadership-Commitment Linkages

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGANIZATIONAL LEADERSHIP, cilt.10, sa.4, ss.348-366, 2021 (ESCI)

Ekmekci Ö., METİN CAMGÖZ S., GÜNEY S., ÖKTEM M. K.


(15) Dimağın Şahsiyeti ya da Leyla'yı Öldürmek: Rebia Tevfik Başokçu Otobiyografisi Üzerine

Toplumsal Tarih, sa.333, ss.60-68, 2021 (Hakemsiz Dergi)

Dede K.


(16) KRİPTO VARLIKLAR VE CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.II, ss.295-352, 2021 (Hakemli Dergi)

Tarakçıoğlu Z. E.


(17) How to Increase the Internationalization Capacity of Science & Technology Park Firms: Some Lessons for The Managers

SOSYOEKONOMI, cilt.29, sa.47, ss.43-58, 2021 (ESCI)

Imer S. T., ÖKTEM M. K., Kaskati O. T.


(18) TAŞINMAZ DEVRİNİN NOTERLİKLERDE YAPILMASININ ÖNEMİ VE FAYDALARI

Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.9-34, 2021 (Hakemli Dergi)

UZUN M. M., KÜÇÜKGÜNGÖR E., ERDOĞAN M. Ş., YILDIZ M.


(19) Türkiye'de Kritik Altyapı ve Kritik Altyapıya Yönelik Tehditler

Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi (KAYTEK), cilt.2, sa.2, ss.38-46, 2021 (Hakemli Dergi)

Genco A.


(20) Kamu Personel Sisteminde Değişim Tartışmalarına Bir Katkı: ‘5-S Reform Çerçevesi’

Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.11-34, 2021 (Hakemli Dergi)

Acar M.


2020

(1) Ruler Visibility and Popular Belonging in the Ottoman Empire, 1808–1908

Middle Eastern Studies, cilt.56, sa.2, ss.329-331, 2020 (SSCI)

Yüksel M.


(2) Gendered local politics: the barriers to women's representation in Turkey

DEMOCRATIZATION, cilt.27, sa.4, ss.570-587, 2020 (SSCI)

Sumbas A.


(3) The potential for dialogical transversal politics and coalitional solidarities in the contemporary women's movement in Turkey

WOMENS STUDIES INTERNATIONAL FORUM, cilt.80, 2020 (SSCI)

DİNÇER P.


(4) Making the Woman Worker: Precarious Labor and the Fight for Global Standards, 1919-2019

INTERNATIONAL FEMINIST JOURNAL OF POLITICS, cilt.22, sa.5, ss.801-803, 2020 (SSCI)

ARSLAN A.


(5) The Circassians of Turkey: War, Violence and Nationalism from the Ottomans to Atatürk

Middle Eastern Studies, cilt.56, sa.4, ss.680-682, 2020 (SSCI)

Yüksel M.


(6) Regional Development Agencies in Turkey on the Scope of Governance and Local Elites: An Evaluation after 10-years-experience

Lex Localis-Journal of Local Self-Government, cilt.18, sa.2, ss.371-394, 2020 (SSCI)

Sadioğlu U., Dede K., Göçoğlu V.


(7) BRA VE VİZE YAVAŞ ŞEHİRLERİNİN MELBOURNE İLKELERİ BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI

YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020 (Hakemli Dergi)

AKPINAR İ. E., ÖKTEM M. K., KÜÇÜK H.


(8) The COVID-19 Crisis and the Information Polity: An Overview of Responses and Discussions in Twenty-one Countries from Six Continents

Information Polity, cilt.25, sa.3, 2020 (ESCI)

MEIJER A. J., WEBSTER W., YILDIZ M.


(9) Kentsel Çöküntü Alanları Üzerine Teorik Bir Tartışma

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.11, ss.155-180, 2020 (Hakemli Dergi)

ERGÖNÜL E., SADİOĞLU U.


(10) Akademik Büyük Veri ve Bilimsel Bilgi Üretimi: Dergipark Örneği

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.93-110, 2020 (Hakemli Dergi)

Tamer H. Y., Övgün B., Yalçıntaş A.


(11) YEREL YÖNETİMLERDE ÇOCUK KATILIMI KAĞITHANE ÇOCUK MECLİSİ ÖRNEĞİ

MARMARA ÜNİVERİTESİ SİYASAL BİLİMLER DERGİSİ, 2020 (Hakemli Dergi)

ÖKTEM M. K., AKPINAR İ. E., KÜÇÜK H.


(12) Qualitative analysis to determine decision-makers' attitudes towards e-government services in a De-Facto state

JOURNAL OF INFORMATION COMMUNICATION & ETHICS IN SOCIETY, cilt.18, sa.4, ss.609-629, 2020 (ESCI)

Kaya T., Sagsan M., Medeni T., Medeni T., YILDIZ M.


(13) The Reflections of Post-Fordism on Public Administration

SOSYOEKONOMI, cilt.28, sa.45, ss.327-352, 2020 (ESCI)

SADİOĞLU U., Altay S.


(14) TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE MERKEZİ DÜZEYDE E-KATILIM: BAKANLIKLARIN WEB SİTELERİ ÜZERİNDEN BİR ARAŞTIRMA

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.41, ss.23-37, 2020 (Hakemli Dergi)

Saylam A.


(15) Erken Cumhuriyet Döneminde Camiler ve Laiklik

Toplum ve Bilim, sa.154, ss.131-141, 2020 (Hakemli Dergi)

Yüksel M.


(16) Yapay Zeka Bağlamında Dijital Dönüşüm Ofisi

ANKARA UNIVERSITESI. SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, cilt.75, sa.2, ss.775-803, 2020 (Hakemli Dergi)

Tamer H. Y., Övgün B.


(17) YÖNETİŞİM MEKANİZMASINI GÜÇLENDİRECEK BİR ARAÇ OLARAK FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.38, sa.4, ss.777-804, 2020 (Hakemli Dergi)

Özacit İ., Öktem M. K.


(18) ATATÜRK DÖNEMİ 1929 DÜNYA EKONOMİK BUNALIMI YILLARINDA İKTİSAT VEKÂLETİ (21.01.1928- 31.12.1938)* MINISTRY OF ECONOMY DURING GREAT DEPRESSION IN THE PERIOD OF ATATÜRK (21.01.1928- 31.12.1938)

Yasama Dergisi, sa.41, ss.237-273, 2020 (Hakemli Dergi)

Saylam A.


(19) Big data maturity models for the public sector: a review of state and organizational level models

TRANSFORMING GOVERNMENT- PEOPLE PROCESS AND POLICY, cilt.14, sa.4, ss.681-699, 2020 (ESCI)

OKUYUCU A., YAVUZ N.


(20) Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlık ve Uygulama Aşamalarında Sosyal Boyutun Analizi: İzmir Örneği

memleket yönetim siyaset dergisi, sa.34, ss.243-283, 2020 (Hakemli Dergi)

SADİOĞLU U., ÖMÜRGÖNÜLŞEN U., ERGÖNÜL E., KES ERKUL A.


(21) Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Anlamı, Aktörleri ve Amaçları

İdealkent, cilt.11, sa.30, ss.878-908, 2020 (Hakemli Dergi)

SADİOĞLU U., ERGÖNÜL E.


(22) Türk Kamu Sektöründe Bilgi ve Bilişim Güvenliği

Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi - Journal of Public Administration and Technology, cilt.2, sa.1, ss.72-93, 2020 (Hakemli Dergi)

ÇAĞLAR A., Özbilen T.


(23) "Eski" ve "Yeni Türkiye Arasında Özal Nostaljisi

Moment Dergi, cilt.7, sa.1, ss.5-25, 2020 (Hakemli Dergi)

Dede K., Çoruk E.


(24) Citizen Attitudes Towards E-Government Services: Comparison of Northern and Southern Nicosia Municipalities

INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE DIGITAL AGE, cilt.7, sa.1, ss.17-32, 2020 (ESCI)

Kaya T., Sagsan M., YILDIZ M., Medeni T., Medeni T.


2019

(1) Women's rights organizations and Turkish state in the post-2011 era: ideological disengagement versus conservative alignment

TURKISH STUDIES, cilt.20, sa.5, ss.728-753, 2019 (SSCI)

Koyuncu B., Ozman A.


(2) The Turkish presidential elections of 24 June 2018

MEDITERRANEAN POLITICS, 2019 (SSCI)

Esen B., YARDIMCI GEYİKÇİ Ş.


(3) Iranian Students in Turkey, 1944-1950

Archiv Orientalni, cilt.87, ss.241-266, 2019 (AHCI)

Yüksel M.


(4) Women's empowerment on a local level in Turkey: the case of violence against women

TURKISH STUDIES, cilt.20, sa.2, ss.249-272, 2019 (SSCI)

Sumbas A., Koyuncu B.


(5) Oral Poets in Conflict: Âşık Veysel and Dengbêj Reso on the Rope

Journal Of Folklore Research, cilt.56, ss.71-103, 2019 (SSCI)

Yüksel M.


(6) From top to down or central to local: Transformation of the neighborhood units as a policy tool of presidential system in Turkey

Lex Localis, cilt.17, sa.3, ss.561-590, 2019 (SSCI)

SADİOĞLU U., ERGÖNÜL E.


(7) An Alternative Account of the Populist Backlash in the United States: A Perspective from Turkey

PS-POLITICAL SCIENCE & POLITICS, cilt.52, sa.3, ss.445-450, 2019 (SSCI)

Esen B., YARDIMCI GEYİKÇİ Ş.


(8) Analysing the dilemma between part-time employment and growth in Turkey from a gender perspective

DYNAMICS OF GROWTH IN EMERGING ECONOMIES: THE CASE OF TURKEY, cilt.183, ss.197-215, 2019 (SSCI)

Aydin D., Sumbas A.


(9) Modernleşme Teorisini Yeniden Düşünmek: Ekonomik Kalkınma ve Demokrasi İlişkisine Eleştirel Bir Bakış

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.11, sa.18, ss.2996-3022, 2019 (Hakemli Dergi)

YARDIMCI GEYİKÇİ Ş., Cil U.


(10) Feminist Araştırmada İçeriden ve/veya Dışarıdan Olmak: Akademi ve Aktivizm Arasında Bir Köprü Olarak Düşünümsellik

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, sa.4, ss.3728-3745, 2019 (Hakemli Dergi)

Dinçer P.


(11) The Comparative Analysis of Urban Transport in Ankara By Gender and Age Groups

MEGARON, cilt.14, sa.4, ss.544-554, 2019 (ESCI)

ULVİ H., UYSAL M., ÖKTEM M. K., Onder H. G.


(12) CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATINDAKİ YENİDEN YAPILANMA YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ YAKLAŞIMI İLE NE KADAR ÖRTÜŞMEKTEDİR

Yasama Dergisi, cilt.40, ss.11-32, 2019 (Hakemli Dergi)

Saylam A.


(13) Yaşam Boyu Öğrenme ve Akıllı Kentler

Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.43-61, 2019 (Hakemli Dergi)

SADİOĞLU U., DİNÇ B.


(14) KURUMSAL KURAM EKSENİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDEKİ BAKANLIKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.22, ss.129-148, 2019 (Hakemli Dergi)

Saylam A.


(15) İdari Reformun Yüz Yılı: Türk Kamu Yönetimi Reformlarının Karar Verme Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Ombudsman Akademik, cilt.5, sa.10, ss.39-83, 2019 (Hakemli Dergi)

GÖÇOĞLU V., KURT İ. D., ÖKTEM M. K.


(16) Siyaset Perspektifinden Toplumsal Hareketleri Anlamak: İspanya’da 15M Hareketi Örneği

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.683-705, 2019 (Hakemli Dergi)

YARDIMCI GEYİKÇİ Ş.


(17) Kimlik ve Farklılık Kavramlarının Diyalog Temelli Çapraz Politika Üzerinden Yeniden Değerlendirilmesi

Opus-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.10, sa.17, ss.1762-1785, 2019 (Hakemli Dergi)

Dinçer P.