Araştırma Görevlileri
      Araş. Gör.
Abdullah Genco

Staj Koordinatörü
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Mezuniyet
Töreni Sorumlusu
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu Akademik Danışmanı
     

agenco@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

                 
     


Araş. Gör.
Aras Okuyucu

Yatay/Dikey
Geçiş ve İntibak
Koordinatörü
Mezuniyet
Töreni Sorumlusu
Mek-sis Kayıt Yetkilisi

      arasokuyucu@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
                 
      Araş. Gör.
Candaş Ayan

Farabi Koordinatörü
Risk Değerlendirme Komisyonu Üyesi
     

candasayan@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

                 
     

Araş. Gör.
Erdem Güven

Web Koordinatörü
ÖYP Mal Muayene
ve Kabul Komisyonu
Üyesi

     

erdemguven@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş                     

                 
     

Araş.Gör.
Eser Ergönül

Yan Dal Koordinatörü
 

      eserergonul@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
                 
     

Araş.Gör.
Hayrettin Furkan Livan

Erasmus Koordinatör
Yardımcısı
(Giden 
Öğrenci
Sorumlusu)

      furkanlivan@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
                 
     

 

Araş.Gör.
İrfan Özacit

Erasmus
K
oordinatör Yardımcısı 
(Gelen
Öğrenci
Sorumlusu)

      irfan.ozacit@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
                 
     

 

Araş. Gör.
Merve Akdemir 


 

     

merveakdemir@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

                 
      Araş.Gör. 
Tuncay Çolak

Ders ve Sınav Programı
Koordinatörü
      tuncaycolak@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
                 
     

Araş. Gör.
Zeynep Esra Dilek

Engelli Öğrenciler
Koordinatörü

ÖYP Mal Muayene
ve Kabul Komisyonu
Üyesi

      zeynepdilek@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
                 

 

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr