Öğretim Kadrosu

 

 
Araştırma Alanları: Güvenlik Çalışmaları, Araştırma Yöntemi, Göç Çalışmaları, Siyasal İletişim

acaglar@hacettepe.edu.tr

 


 

Prof. Dr. Berrin Koyuncu-Lorasdağı
Bölüm Başkanı
Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanı

Araştırma Alanları: Siyasal Düşünce Tarihi, Türkiye'de Siyasal Düşünce, Türkiye Siyaseti, Toplumsal Cinsiyet/Kadın ve Siyaset, Kent ve Siyaset Çalışmaları
 

 


 

 
Araştırma Alanları: Antik ve Modern Siyasal Düşünce, Liberalizm, Liberal Demokrasi ve Hoşgörü
 

 


 

Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

 


 

 

 


 

Prof. Dr. Mehmet Devrim Aydın
Üniversite Kurumsal Etik Kurulu Başkanı
Kamu Politikaları Anabilim Dalı Başkanı

Araştırma Alanları: Teknoloji ve Toplum
 

 


 

 
Araştırma Alanları: Türkiye'de Siyasal Hayat, Siyasi Tarih
 
kaynar@hacettepe.edu.tr

 


 

 
Araştırma Alanları: Kamu Yönetimi Reformu, Kamu Yönetiminde Teknoloji Kullanımı, Kamu Politikaları, Yerel Yönetimler, Kamu Yönetimi Eğitimi
 
myildiz@hacettepe.edu.tr

 


 

Prof. Dr. Metin Yüksel
Bölüm Başkan Yardımcısı
Siyaset Bilimi Lisansüstü Program Koordinatörü
Bölüm Bologna Koordinatörü


Araştırma Alanları: Modern Dünya ve Orta Doğu Tarihi, İran Çalışmaları, Şiir ve Siyaset, Sömürgecilik, Sömürgecilik-Sonrası Eleştiri

metinyuksel@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

 


 


Araştırma Alanları: Şeffaflık, Hesapverebilirlik, Yolsuzluklarla Mücadele ve Etik; İdari Reformlar ve Regülâsyonlar;
İşbirliği, Ortaklık ve Ağbağlar; Yerel Demokrasi ve Yönetişim; Kamu Personel Yönetimi ve Eğitimi; Kamu Politikaları;
Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar)


acar42@yahoo.com
Özgeçmiş

 


 

Prof. Dr. Örsan Ö. Akbulut
Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Araştırma Alanları: Kapitalizmin Oluşumu ve İşleyişi, Siyasal Düşüncenin Toplumsal Tarihi,
Küreselleşme ve Ulus-Devlet, Finansallaşma, Batı Avrupa Tarihi-Nomadic Pastoralism, Ekonomi Politik
 

 


 

Prof. Dr. Uğur Ömürgönülşen
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Yerel Yönetimler ve Siyaset Anabilim Dalı Başkanı
Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
 
Araştırma Alanları: Yerel Yönetimler, Bürokrasinin Ekonomi Politiği, Kamu Sektörü İstihdamı,
Yeni Kamu İşletmeciliği, Avrupa Birliği'ne Yönetsel Uyum, Kamu Hizmeti Etiği, Kamu Yönetimi Eğitimi

omur@hacettepe.edu.tr

 


 

Prof. Dr. Uğur Sadioğlu
Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi Müdürü

Araştırma Alanları: Türkiye'nin Yönetim Yapısı, Yerel Yönetimler, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi, Kentleşme Politikası, Kentsel Dönüşüm, İklim Değişikliği

ugursadi@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

 


 

 
Araştırma Alanları: Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset, Yerel Siyaset ve Toplumsal Cinsiyet, Kent Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık, Eşitlik Politikaları
 

 


 

Doç. Dr. Ayşegül Saylam
Kamu Yönetimi Lisansüstü Program Koordinatörü
Bölüm Kalite Komisyon Koordinatörü
Sosyal Politikalar Merkezi Müdür Yrd.
Fakülte Tanıtım Koordinatörlüğü 

Araştırma Alanları: Sosyal ve Beşeri bilimler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Yönetim Bilimleri
 

 


 

Doç. Dr. Kadir Dede

Araştırma Alanları: Milliyetçilik, Gündelik Yaşam, Popüler Kültür, Türk Siyasal Hayatı, Siyaset & Edebiyat

kdede@hacettepe.edu.tr

 


 

Doç. Dr. Ruhtan Yalçıner
Üniversite AB Koordinatörü
Politika Teorisi Topluluğu Akademik Danışmanı


Araştırma Alanları: Siyaset felsefesi, siyaset teorisi

ruhtan@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

 


 

Bölüm Başkan Yardımcısı

Araştırma Alanları: Toplumsal Cinsiyet, Feminizm, Kadın Hareketleri, Feminist Metodoloji

pelin.dincer@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

 


 

Dr. Öğretim Görevlisi Gülce Tarhan
ÖYP Bölüm Mal Kabul Komisyon Sorumlusu

Araştırma Alanları: Karşılaştırmalı Siyaset, Siyaset Felsefesi, Karşılaştırmalı Anayasacılık, Türkiye Siyaseti, Devlet ve Toplum

gulcetarhan@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

 


 

Dr. Arş. Gör. Ayşe Arslan
Mevlana Koordinatörü

Araştırma Alanları: Sınıf Çalışmaları, Toplumsal Cinsiyet, Yeniden Üretim Emeği, Gündelik Hayat, Türkiye'nin Ekonomi Politiği

aaysearslan@gmail.com

 


 

Dr. Arş. Gör. Barış Mutluay
Tanıtım Koordinatörü
Uzaktan Eğitim Koordinatörü

Araştırma Alanları: Siyaset Sosyolojisi, Siyasal İletişim, Göç Çalışmaları, Teknoloji Felsefesi, Türk Siyasal Hayatı

barismutluay@hacettepe.edu.tr

 


 

Dr. Arş. Gör. İrfan Özacit
Erasmus Koordinatörü, Erasmus Staj Koordinatörü
Mevlana Koordinatör Yrd. 

Araştırma Alanları: Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Politik Ekonomi, Yönetişim, Akıllı Kentler, Türk İdari Yapısı, Kentsel Dönüşüm, Finansal Okuryazarlık

irfan.ozacit@hacettepe.edu.tr

 


 

Dr. Arş. Gör. Erdem Güven
Web ve Sosyal Medya Koordinatörü
Kalite Komisyonu Üyesi

Araştırma Alanları: Devlet Kuramı, Türkiye Siyasal İktisadı, Neoliberalizm, Pasifikasyon, Depolitizasyon, Güvenlik, Yönetim Bilimi

erdemguven@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş