Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Topluluk
Hacettepe Kır Görüntüsü
Hacettepe Kır Görüntüsü
Hacettepe Yeşil Vadi
Hacettepe Elmadağ Tesisleri
Hacettepe Geyik Kafe
Prof. Dr. Mehmet Devrim Aydın

Eğitim Durumu

 • Post-doktora/Postdoc - UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS-Isenberg School of Management, 2007 - 2007
 • Doktora/PhD- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ- Kamu Yönetimi/Public Administration, 1998 - 2001
 • Y. Lisans/Graduate- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ- Kamu Yönetimi/Public Administration, 1996 - 1998
 • Lisans/Undergraduate- ODTÜ/METU - Kamu Yönetimi/Public Administration, 1987 - 1992

Makale / Makaleler

 • Göçoğlu, V. ve Aydın, M. D., 2019; "Siber Güvenlik Politikası: ABD, Rusya ve Çin Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz", Güvenlik Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.229-252.
 • Guo, Chun; Miller, Jane K.; Woodard, Melissa S.; Miller, Daniel J; Silvernail, Kirk D; Aydin, Mehmet D.; Lemos, Ana Heloisa; Kumpikaite-Valiuniene, Vilmante; Nair, Sudhir; Donnelly, Paul F.; Marx, Robert; Peters, Linda M, 2018; “Self-Concept Orientation and Organizational Identification: A Mediated Relationship”, Journal of Managerial Psychology, cilt.33, ss.358-371. [SSCI]. 
 • Göçoğlu, V. & Aydın M. D. 2018; "Rasyonel Kamu Politikası Analizi Perspektifinden Türkiye'deki İklim Değişikliği Politikaları". Alternatif Politika, 10(2): 210-230. [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • Melissa S. Woodard , Jane K. Miller , Daniel J. Miller , Kirk D. Silvernail , Chun Guo , Sudhir Nair , Mehmet D. Aydin , Ana Heloisa Lemos , Paul F. Donnelly , Vilmante Kumpikaite-Valiuniene, Robert Marx , Linda M. Peters, 2016; "A cross-cultural examination of preferences for work attributes", Journal of Managerial Psychology, 31(3), 702-719, [SSCI].
 • Aydın, M.D. ve Göçoğlu, V., 2015; "Sosyal Medya Kullanıcıları Perspektifinden Sosyal Medya-Kamu Politikası İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Örneği", Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler dergisi/Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal 1 (6), 100-122, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • Göçoğlu, V. ve Aydin, M.D., 2015; " Kamu Politikası ve Sosyal Medya İlişkisinin Toplumsal Hareketler Bağlaminda İncelenmesi (An Examination of the Relationship Between Public Policy and Social Media within the Context of Social Movements)",Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research , Cilt: 8, Sayı: 37, Sayfa: 880-901, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • Aydin, M. D., Miller, J.K., Xiaojun, Y., Mentes, T., Leblebici, D.N., Yildiz, M. and Erkul, E. , 2013; " Nonverbal Immediacy and Perception of Learning: A Cross-cultural Survey in Turkey, USA, and China.", Hacettepe University Journal of Education, Sayı: 44, Sayfa: 27-42, [SSCI].
 • Aydın, M.D., 2013; " Nonverbal Immediacy in Human Resources Training and Development Programs: The Case of Physicians", International Journal of Business and Social Science , Cilt: 4, Sayı: 9, Sayfa: 156-164, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • Aydin, M. D., Miller, J.K., Xiaojun, Y., Leblebici, D.N., and Yildiz, M. , 2013; " Perception of Surveillance: An Empirical Study in Turkey, USA, and China", International Journal of Business, Humanities and Technology, Cilt: 3, Sayı: 4, Sayfa: 69-76, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • Kılıç, M., Arslan, M., Leblebici, D.N., Aydın, M.D., ve Öktem, M.K. , 2008; " Managerial Control versus Professional Autonomy",Journal of Medical Systems, Cilt: 32, Sayı: 2, Sayfa: 157-65, [SCI].
 • Aydın, M.D., 2007; " Kamu Hizmetlerinde Bilgi Teknolojileri Uygulamaları: Fırsat ve Tehditler ", Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 25.
 • Öktem, M.K., Aydın, M.D. ve Ekinci, S., , 2007; " Türkiye’de Girişimciliğin Geliştirilmesinde KOSGEB’in Rolü ve Önemi: Uygulamalı Bir Çalışma", Sosyoekonomi, Cilt: 5.
 • Aydın, M.D. ve Aksoy, S., 2007; " Kamu Kesiminde Stratejik Planlama ve Çalışanlara Yansıması: Hacettepe Üniversitesi Örneği", Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı: 25.
 • Arslan, M., Vasilyeva, M., Kılıç, M., Leblebici, D.N., Aydın, M.D. ve Öktem, M.K., 2007; " Effects of the Socio-cultural Factors in the Perception of Sexual Harassment in the Workplace: A Cross-cultural Study at Turkish and Yakut-Sakha Societies (2006 sayısı 3.9.2007'de yayınlanmıştır)", Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi , Sayı: 17, Sayfa: 71-90.
 • Leblebici, D.N., Öktem, M.K., Aydın, M.D. ve Ömürgönülşen, U., 2007; " Employment of Persons with Disabilities in Turkey: The Effectiveness of Current Measures for the Prevention of Discrimination (2005 sayısı 9.5.2007'de yayınlanmıştır).", Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi , Sayı: 16, Sayfa: 21-44.
 • Aydın, M.D., 2006; " Sözsüz İletişim ve İş Ortamında Üstün Başarı: Öğretim Elemanları Örneği", Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 24, Sayfa: 227-255.
 • Aydın, M.D., Leblebici, D.N., Arslan, M., Kılıç, M. ve Öktem, M.K., 2005; " The impact of IQ and EQ on pre-eminent achievement in organizations: implications for the hiring decisions of HRM specialists", International Journal of Human Resource Management, Cilt: 5, Sayı: 16, Sayfa: 701-719, [SSCI].
 • Öktem, M.K., Leblebici, D.N., Arslan, M., Kılıç, M. ve Aydın, M.D., 2003; " Girişimci Örgütsel Kültür Ve Çalışanların İç Girişimcilik Düzeyi: Uygulamalı Bir Çalışma", Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı: 21.
 • Leblebici, D.N., Ömürgönülşen, U. ve Aydın, M.D., 2001; " Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımında Önemli Bir Araç: Toplam Kalite Yönetimi", Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı: 19, Sayfa: 123-136.

Kongre ve Sempozyumlar

 • 2015 - Woodard, M.S., Miller, J.K., Miller, D.J., Silvernail, K.D., Aydin, M.D., Lemos, A.H., Donnelly, P.F., Kumpikaite, V., Marx, R., Nair, S.B., Peters, L.M., Guo, C., "Growing Up Poor (Or Rich): The Relation of Socioeconomic Background To Job Preference", Managing in a Global Economy XVI, Eastern Academy of Management-International (EAM-I),Lima/Peru .
 • 2013 - Woodard, M.S., Miller, J.K., Miller, D.J., Silvernail, K.D., Aydin, M.D., Lemos, A.H., Donnelly, P.F., Kumpikaite, V., Marx, R., Nair, S.B., Peters, L.M., Guo, C. , "A Cross-cultural Examination of Individual Preferences for Job and Organizational Attributes. ", Eastern Academy of Management - International Annual Meeting (EAM-I),Seville, Spain .
 • 2012 - Miller, J., Woodard, M., Guo, C., Miller, D., Silvernail, K., Aydin, M.D., Lemos, A.H.,Kumpikaite, Nair, S.B., Donnelly, P., Marx, R. & Peters, L. , "Cultural Values and Organizational Identification. ", Academy of Management (AOM) Annual Meeting ,Boston, Massachusetts, USA .
 • 2011 - Miller, J., Woodard, M., Guo, C., Miller, D., Jiang, X., Chan, K., Aydin, M.D., Lemos, A.H.,Kumpikaite, Liu, M., Alas, R., Nair, S.B. , "A cross-cultural study of the relation of values and socioeconomic background to P-J and P-O fit.", Academy of Management (AOM) Annual Meeting,San Antonio, Texas, USA .
 • 2010 - Miller, J.K., Woodard, M., Guo, C., Aydin, M.D., Jiang, X., Nair, S., de Costa Lemos, A., Atlas, R. and Kumpikaite, V., "A seven-country study of job choice", Academy of Management (AOM) Annual Meeting,Montreal, Quebec, Canada .
 • 2009 - Giacobbe-Miller, J. K., Miller D. J., Guo, G. C., Yao, X. & Aydin, M. D., "A three-country exploratory study of beliefs about inequality", Eastern Academy of Management International (EAM-I) Conference,Rio de Janeiro, Brazil .
 • 2009 - Yıldız, M., Aydın, M.D., Kayı, E.S., Erten, Y.M. Tüfekçi, A. , "Kamu Bilişim Projelerinde Kamu-Özel Sektör İşbirliği", Kamu Bilişim Platformu XI,Antalya , Türkiye Bilişim Derneği.
 • 2008 - Aydin, M. D., Miller, J.K., Xiaojun, Y., Leblebici, D.N., "Abuse of Information Technology in Government and the Need for an Ethical Framework: An Empirical Study in USA, Turkey and China ", Professional Ethics in Business and Social Life, (21st European Business Ethics Network Congress),Antalya, Türkiye. , HÜEM .
 • 2007 - Aydın, M.D. ve Miller, J. G., "Information Technologies and Privacy ", 2nd Istanbul Conference on Democracy and Global Security,İstanbul , Tebliğ sunumu.
 • 2004 - Aydın, M.D., "Dijital Özgürlük ya da Yeni Totalitarizm: 21. Yüzyılda Devlet ve Teknoloji ", II. Kamu Yönetimi Forumu,Ankara , Tebliğ sunumu, Hacettepe Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü.
 • 2003 - Timur, H., Arslan, M., Kılıç, M. ve Aydın, M.D. , "Kamuda Norm Kadro ve Reorganizasyon Çalışmalarında Temel Sorunlar sayfa: 299-308", 11. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi,Afyon , Tebliğ sunumu.
 • 2003 - Leblebici, D.N., Aydın, M.D., Öktem, M.K. ve Pekgözlü, İ. , "Polis Bilgi Sistemlerinin Etkililiği Üzerine Bir Değerlendirme", 1. Polis Bilişim Sempozyumu,Ankara , Tebliğ sunumu, Emniyet Genel Müdürlüğü.
 • 2003 - Leblebici, D.N., Öktem, M.K. ve Aydın, M.D., " Türkiye’de Kamu Kesiminde Bilgi Teknolojileri Uygulamaları ve E-Bürokrasi: Örgütsel Dönüşüm Üzerindeki Etkiler ", Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi,Ankara , Tebliğ sunumu, TODAİE.
 • 2003 - Leblebici, D.N., Aydın, M.D. ve Öktem M.K., "Ethical Considerations with Employment of Disabled People in Turkey: Legal Issues and Practical Policies ", 1st International Business and Professional Ethics Congress of Turkey,Ankara , Tebliğ sunumu.

Düzenlediği veya Düzenleme Komitesinde Yer Aldığı Kongre / Sempozyumlar

 • 2015 - 28th European Business Ethics Network Annual Conference, Member of Scientific Committee, İstanbul.
 • 2015 - ULEK15-Ulusal Liderlik Eğitimi Konferansı, Danışma Kurulu Üyesi/Member of Advisory Board , Ankara.
 • 2015 - 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi/First Congress of Research on the Bologna Process, Bilim Kurulu Üyesi/Member of Scientific Board, Ankara.
 • 2012 - IV. Kamu Politikası Çalıştayı, 28-29 Eylül 2012, Düzenleme komitesi üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • 2010 - Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu, 13-15 Ekim, T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürülüğü, Bilim Kurulu Üyesi, İstanbul.
 • 2008 - Küreselleşme Sürecinde Türkiye, Danışma ve Bilim Kurulu Üyeliği, 12 Kasım-14 Kasım, İçel.
 • 2008 - Professional Ethics in Business and Social Life, (21st European Business Ethics Network Congress), Düzenleme komitesi üyesi, Antalya, Türkiye.
 • 2004 - II. Kamu Yönetimi Forumu, Yürütme Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Kitap / Kitaplar

 • Aydin, M.D., (2012) "Veri Güvenliği, Mahremiyet, Gözetim Uygulamaları ve E-Devlet", E-Devlet: Kamu Yönetimi Teknoloji İlişkisinde Güncel Yaklaşımlar içinde, (Der: Mehmet Zahid Sobacı ve Mete Yıldız). , ; Nobel, 2012, Ankara
 • Aydin, M.D., Yildiz, M. and Erkul, E., (2012) "CCTV Surveillance and Ethics: Theory and Practice in the West and The MOBESE Case of Turkey", Business Ethics: Contemporary Global and Regional Issues içinde, (Eds.: Robinson, S., ; Lambert Academic Pub, 2012, Saarbrücken
 • Aydin, M. D., (2012) "Living in a “Surveillance Society”: Information Technology in Government, Vanishing Privacy, and the Call for an Ethical Conduct", in Business Ethics: Contemporary Global and Regional Issues, (Eds: Robin, ; Lambert Academic Pub, 2012, Saarbrücken
 • Aydin, M.D. and Miller, J.K. (2009) "Information Technologies and Privacy", in Issues in Criminal Justice, (Eds.: Zengin, S., Hancerli, S., Cinoglu, H., Akdeniz, D., Karademir, K.), ; , 2009, İstanbul
 • Aydın, M.D., (2004) "Kamu Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi", Kamu Yönetimi: Gelişimi ve Güncel Sorunları içinde, (Der: U. Ömürgönülşen ve M. K. Öktem), ; İmaj Yayınevi, 2004, Ankara
 • Aydın, M.D., (2004) "Memurların Sendikal Hak ve Özgürlükleri", Kamu Yönetimi: Gelişimi ve Güncel Sorunları içinde, (Der: U. Ömürgönülşen ve M. K. Öktem), ; İmaj Yayınevi, 2004, Ankara
 • Aydın, M.D. ve Kılınç, İ. (2004) İşletmelerde Kriz Yönetimi ve İletişimi , ; Ankara, 2004, Turhan Kitabevi
 • Aydın, M.D. (2004) İş Hayatında İletişim , ; Hacettepe Üniversite, 2004, Ankara
 • Leblebici, D.N., Kılıç, M. ve Aydın, M.D. (2004) İçerik Analizi, ; Hacettepe Üniversite, 2004, Ankara
 • Türkel, S., Leblebici, D. N. ve Aydın, M. D., (2001) Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Rehberi, ; Life Ajans, 2001, Konya

Profesyonel İş Deneyimleri:

 • [2018] - [Devam ediyor], Hacettepe Üniversitesi Senato Üyesi-İİBF Temsilcisi (Senator-Representative of FEAS)
 • [2016] - [Devam ediyor], Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı (Department Chair).
 • [2015] - [Devam Ediyor], İİBF Fakülte Bologna Koordinatörü (Bologna Faculty Coordinator).
 • [2013] - [2019], Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı (Head of Legal Studies).
 • [2012] - [2014], Bölüm Bologna Koordinatörü (Bologna Department Coordinator).
 • [2012] - [2013], Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (Member of Board of Directors in Faculty of Law).
 • [2012] - [2013], Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi (Member of Board of Faculty in Faculty of Law).
 • [2009] - [2014], Bölüm Başkan Yardımcısı (Assistant Head of Department).
 • [2007] - [Devam Ediyor], Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi (Sürekli Eğitim Merkezi) Danışma Kurulu Üyesi (Member of Board of Advisory in Life Long Learning Center).
 • [2007] - [2007], Massachusetts Üniversitesi, Isenberg İşletme Okulu, Misafir Öğretim Üyesi/Visiting Professor.
 • [2006] - [Devam Ediyor], HÜ İİBF, Sosyoekonomi, AİBÜ İİBF, Amme İdaresi, Verimlilik dergilerinde hakemlik.
 • [2006] - [Devam Ediyor], Yaşam Boyu Öğrenme Merkezince iş dünyasına yönelik düzenlenen İKY Sertifika Programı, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sertifika Programı vb. programlarda eğitmenlik.
 • [2002] - [2006], İİBF Fakülte Erasmus Programları Koordinatör Yardımcısı.
 • [2002] - [2006], İİBF Fakülte AKTS Koordinatörü.
 • [1998] - [Devam Ediyor], Kamu Yönetimi, Örgütsel Davranış, Örgütsel İletişim, Halkla İlişkiler, Liderlik, Kalite Yönetimi, İstatistik ve Bilgisayar alanlarındaki derslerde hocalık.
 • [1997] - [Devam Ediyor], Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Elemanı.
 • [1994] - [1996], T. İş Bankası A.Ş., Müfettiş (Inspector), Teftiş Kurulu Başkanlığı, İstanbul.
 • [1992] - [1994], T. İş Bankası A.Ş., Ekonomist (Economist), İktisadi Araştırmalar ve Planlama Müdürlüğü, Ankara.

Ödüller

 • TÜBİTAK Bursu, 2007, Kurum: TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projesi, E-Devlet alanında Massachusetts Üniversitesi Isenberg İşletme Okulu’nda yürütülmüştür, Ödül Tipi: Doktora Sonrası Araştırma Bursu.
 • TDK Onur ödülü , 2006, Kurum: “Türk Dil Kurumu Başkanlığı” ve “Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu” , Ödül Tipi: Onur Ödülü.

Üyelikler

 • Amerika Birleşik Devletleri İşletmecilik Akademisi (Academy of Management). Üye/Member.
 • Avrupa İş Ahlakı Örgütü (European Business Ethics Network). Üye/Member.
 • Avrupa İş Ahlakı Örgütü Türkiye Birimi (European Business Ethics Network-TR). Üye/Member.
 • Türkiye Bilişim Derneği (Informatics Association of Turkey). Üye/Member.