Prof. Dr. Mehmet Devrim Aydın

Eğitim Durumu

 • Post-doktora/Postdoc - UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS-Isenberg School of Management, 2007 - 2007
 • Doktora/PhD- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ- Kamu Yönetimi/Public Administration, 1998 - 2001
 • Y. Lisans/Graduate- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ- Kamu Yönetimi/Public Administration, 1996 - 1998
 • Lisans/Undergraduate- ODTÜ/METU - Kamu Yönetimi/Public Administration, 1987 - 1992

Makale / Makaleler

 • Göçoğlu, V. ve Aydın, M. D., 2019; "Siber Güvenlik Politikası: ABD, Rusya ve Çin Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz", Güvenlik Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.229-252.
 • Guo, Chun; Miller, Jane K.; Woodard, Melissa S.; Miller, Daniel J; Silvernail, Kirk D; Aydin, Mehmet D.; Lemos, Ana Heloisa; Kumpikaite-Valiuniene, Vilmante; Nair, Sudhir; Donnelly, Paul F.; Marx, Robert; Peters, Linda M, 2018; “Self-Concept Orientation and Organizational Identification: A Mediated Relationship”, Journal of Managerial Psychology, cilt.33, ss.358-371. [SSCI]. 
 • Göçoğlu, V. & Aydın M. D. 2018; "Rasyonel Kamu Politikası Analizi Perspektifinden Türkiye'deki İklim Değişikliği Politikaları". Alternatif Politika, 10(2): 210-230. [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • Melissa S. Woodard , Jane K. Miller , Daniel J. Miller , Kirk D. Silvernail , Chun Guo , Sudhir Nair , Mehmet D. Aydin , Ana Heloisa Lemos , Paul F. Donnelly , Vilmante Kumpikaite-Valiuniene, Robert Marx , Linda M. Peters, 2016; "A cross-cultural examination of preferences for work attributes", Journal of Managerial Psychology, 31(3), 702-719, [SSCI].
 • Aydın, M.D. ve Göçoğlu, V., 2015; "Sosyal Medya Kullanıcıları Perspektifinden Sosyal Medya-Kamu Politikası İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Örneği", Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler dergisi/Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal 1 (6), 100-122, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • Göçoğlu, V. ve Aydin, M.D., 2015; " Kamu Politikası ve Sosyal Medya İlişkisinin Toplumsal Hareketler Bağlaminda İncelenmesi (An Examination of the Relationship Between Public Policy and Social Media within the Context of Social Movements)",Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research , Cilt: 8, Sayı: 37, Sayfa: 880-901, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • Aydin, M. D., Miller, J.K., Xiaojun, Y., Mentes, T., Leblebici, D.N., Yildiz, M. and Erkul, E. , 2013; " Nonverbal Immediacy and Perception of Learning: A Cross-cultural Survey in Turkey, USA, and China.", Hacettepe University Journal of Education, Sayı: 44, Sayfa: 27-42, [SSCI].
 • Aydın, M.D., 2013; " Nonverbal Immediacy in Human Resources Training and Development Programs: The Case of Physicians", International Journal of Business and Social Science , Cilt: 4, Sayı: 9, Sayfa: 156-164, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • Aydin, M. D., Miller, J.K., Xiaojun, Y., Leblebici, D.N., and Yildiz, M. , 2013; " Perception of Surveillance: An Empirical Study in Turkey, USA, and China", International Journal of Business, Humanities and Technology, Cilt: 3, Sayı: 4, Sayfa: 69-76, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • Kılıç, M., Arslan, M., Leblebici, D.N., Aydın, M.D., ve Öktem, M.K. , 2008; " Managerial Control versus Professional Autonomy",Journal of Medical Systems, Cilt: 32, Sayı: 2, Sayfa: 157-65, [SCI].
 • Aydın, M.D., 2007; " Kamu Hizmetlerinde Bilgi Teknolojileri Uygulamaları: Fırsat ve Tehditler ", Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 25.
 • Öktem, M.K., Aydın, M.D. ve Ekinci, S., , 2007; " Türkiye’de Girişimciliğin Geliştirilmesinde KOSGEB’in Rolü ve Önemi: Uygulamalı Bir Çalışma", Sosyoekonomi, Cilt: 5.
 • Aydın, M.D. ve Aksoy, S., 2007; " Kamu Kesiminde Stratejik Planlama ve Çalışanlara Yansıması: Hacettepe Üniversitesi Örneği", Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı: 25.
 • Arslan, M., Vasilyeva, M., Kılıç, M., Leblebici, D.N., Aydın, M.D. ve Öktem, M.K., 2007; " Effects of the Socio-cultural Factors in the Perception of Sexual Harassment in the Workplace: A Cross-cultural Study at Turkish and Yakut-Sakha Societies (2006 sayısı 3.9.2007'de yayınlanmıştır)", Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi , Sayı: 17, Sayfa: 71-90.
 • Leblebici, D.N., Öktem, M.K., Aydın, M.D. ve Ömürgönülşen, U., 2007; " Employment of Persons with Disabilities in Turkey: The Effectiveness of Current Measures for the Prevention of Discrimination (2005 sayısı 9.5.2007'de yayınlanmıştır).", Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi , Sayı: 16, Sayfa: 21-44.
 • Aydın, M.D., 2006; " Sözsüz İletişim ve İş Ortamında Üstün Başarı: Öğretim Elemanları Örneği", Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 24, Sayfa: 227-255.
 • Aydın, M.D., Leblebici, D.N., Arslan, M., Kılıç, M. ve Öktem, M.K., 2005; " The impact of IQ and EQ on pre-eminent achievement in organizations: implications for the hiring decisions of HRM specialists", International Journal of Human Resource Management, Cilt: 5, Sayı: 16, Sayfa: 701-719, [SSCI].
 • Öktem, M.K., Leblebici, D.N., Arslan, M., Kılıç, M. ve Aydın, M.D., 2003; " Girişimci Örgütsel Kültür Ve Çalışanların İç Girişimcilik Düzeyi: Uygulamalı Bir Çalışma", Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı: 21.
 • Leblebici, D.N., Ömürgönülşen, U. ve Aydın, M.D., 2001; " Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımında Önemli Bir Araç: Toplam Kalite Yönetimi", Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı: 19, Sayfa: 123-136.

Kongre ve Sempozyumlar

 • 2015 - Woodard, M.S., Miller, J.K., Miller, D.J., Silvernail, K.D., Aydin, M.D., Lemos, A.H., Donnelly, P.F., Kumpikaite, V., Marx, R., Nair, S.B., Peters, L.M., Guo, C., "Growing Up Poor (Or Rich): The Relation of Socioeconomic Background To Job Preference", Managing in a Global Economy XVI, Eastern Academy of Management-International (EAM-I),Lima/Peru .
 • 2013 - Woodard, M.S., Miller, J.K., Miller, D.J., Silvernail, K.D., Aydin, M.D., Lemos, A.H., Donnelly, P.F., Kumpikaite, V., Marx, R., Nair, S.B., Peters, L.M., Guo, C. , "A Cross-cultural Examination of Individual Preferences for Job and Organizational Attributes. ", Eastern Academy of Management - International Annual Meeting (EAM-I),Seville, Spain .
 • 2012 - Miller, J., Woodard, M., Guo, C., Miller, D., Silvernail, K., Aydin, M.D., Lemos, A.H.,Kumpikaite, Nair, S.B., Donnelly, P., Marx, R. & Peters, L. , "Cultural Values and Organizational Identification. ", Academy of Management (AOM) Annual Meeting ,Boston, Massachusetts, USA .
 • 2011 - Miller, J., Woodard, M., Guo, C., Miller, D., Jiang, X., Chan, K., Aydin, M.D., Lemos, A.H.,Kumpikaite, Liu, M., Alas, R., Nair, S.B. , "A cross-cultural study of the relation of values and socioeconomic background to P-J and P-O fit.", Academy of Management (AOM) Annual Meeting,San Antonio, Texas, USA .
 • 2010 - Miller, J.K., Woodard, M., Guo, C., Aydin, M.D., Jiang, X., Nair, S., de Costa Lemos, A., Atlas, R. and Kumpikaite, V., "A seven-country study of job choice", Academy of Management (AOM) Annual Meeting,Montreal, Quebec, Canada .
 • 2009 - Giacobbe-Miller, J. K., Miller D. J., Guo, G. C., Yao, X. & Aydin, M. D., "A three-country exploratory study of beliefs about inequality", Eastern Academy of Management International (EAM-I) Conference,Rio de Janeiro, Brazil .
 • 2009 - Yıldız, M., Aydın, M.D., Kayı, E.S., Erten, Y.M. Tüfekçi, A. , "Kamu Bilişim Projelerinde Kamu-Özel Sektör İşbirliği", Kamu Bilişim Platformu XI,Antalya , Türkiye Bilişim Derneği.
 • 2008 - Aydin, M. D., Miller, J.K., Xiaojun, Y., Leblebici, D.N., "Abuse of Information Technology in Government and the Need for an Ethical Framework: An Empirical Study in USA, Turkey and China ", Professional Ethics in Business and Social Life, (21st European Business Ethics Network Congress),Antalya, Türkiye. , HÜEM .
 • 2007 - Aydın, M.D. ve Miller, J. G., "Information Technologies and Privacy ", 2nd Istanbul Conference on Democracy and Global Security,İstanbul , Tebliğ sunumu.
 • 2004 - Aydın, M.D., "Dijital Özgürlük ya da Yeni Totalitarizm: 21. Yüzyılda Devlet ve Teknoloji ", II. Kamu Yönetimi Forumu,Ankara , Tebliğ sunumu, Hacettepe Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü.
 • 2003 - Timur, H., Arslan, M., Kılıç, M. ve Aydın, M.D. , "Kamuda Norm Kadro ve Reorganizasyon Çalışmalarında Temel Sorunlar sayfa: 299-308", 11. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi,Afyon , Tebliğ sunumu.
 • 2003 - Leblebici, D.N., Aydın, M.D., Öktem, M.K. ve Pekgözlü, İ. , "Polis Bilgi Sistemlerinin Etkililiği Üzerine Bir Değerlendirme", 1. Polis Bilişim Sempozyumu,Ankara , Tebliğ sunumu, Emniyet Genel Müdürlüğü.
 • 2003 - Leblebici, D.N., Öktem, M.K. ve Aydın, M.D., " Türkiye’de Kamu Kesiminde Bilgi Teknolojileri Uygulamaları ve E-Bürokrasi: Örgütsel Dönüşüm Üzerindeki Etkiler ", Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi,Ankara , Tebliğ sunumu, TODAİE.
 • 2003 - Leblebici, D.N., Aydın, M.D. ve Öktem M.K., "Ethical Considerations with Employment of Disabled People in Turkey: Legal Issues and Practical Policies ", 1st International Business and Professional Ethics Congress of Turkey,Ankara , Tebliğ sunumu.

Düzenlediği veya Düzenleme Komitesinde Yer Aldığı Kongre / Sempozyumlar

 • 2015 - 28th European Business Ethics Network Annual Conference, Member of Scientific Committee, İstanbul.
 • 2015 - ULEK15-Ulusal Liderlik Eğitimi Konferansı, Danışma Kurulu Üyesi/Member of Advisory Board , Ankara.
 • 2015 - 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi/First Congress of Research on the Bologna Process, Bilim Kurulu Üyesi/Member of Scientific Board, Ankara.
 • 2012 - IV. Kamu Politikası Çalıştayı, 28-29 Eylül 2012, Düzenleme komitesi üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • 2010 - Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu, 13-15 Ekim, T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürülüğü, Bilim Kurulu Üyesi, İstanbul.
 • 2008 - Küreselleşme Sürecinde Türkiye, Danışma ve Bilim Kurulu Üyeliği, 12 Kasım-14 Kasım, İçel.
 • 2008 - Professional Ethics in Business and Social Life, (21st European Business Ethics Network Congress), Düzenleme komitesi üyesi, Antalya, Türkiye.
 • 2004 - II. Kamu Yönetimi Forumu, Yürütme Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Kitap / Kitaplar

 • Aydin, M.D., (2012) "Veri Güvenliği, Mahremiyet, Gözetim Uygulamaları ve E-Devlet", E-Devlet: Kamu Yönetimi Teknoloji İlişkisinde Güncel Yaklaşımlar içinde, (Der: Mehmet Zahid Sobacı ve Mete Yıldız). , ; Nobel, 2012, Ankara
 • Aydin, M.D., Yildiz, M. and Erkul, E., (2012) "CCTV Surveillance and Ethics: Theory and Practice in the West and The MOBESE Case of Turkey", Business Ethics: Contemporary Global and Regional Issues içinde, (Eds.: Robinson, S., ; Lambert Academic Pub, 2012, Saarbrücken
 • Aydin, M. D., (2012) "Living in a “Surveillance Society”: Information Technology in Government, Vanishing Privacy, and the Call for an Ethical Conduct", in Business Ethics: Contemporary Global and Regional Issues, (Eds: Robin, ; Lambert Academic Pub, 2012, Saarbrücken
 • Aydin, M.D. and Miller, J.K. (2009) "Information Technologies and Privacy", in Issues in Criminal Justice, (Eds.: Zengin, S., Hancerli, S., Cinoglu, H., Akdeniz, D., Karademir, K.), ; , 2009, İstanbul
 • Aydın, M.D., (2004) "Kamu Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi", Kamu Yönetimi: Gelişimi ve Güncel Sorunları içinde, (Der: U. Ömürgönülşen ve M. K. Öktem), ; İmaj Yayınevi, 2004, Ankara
 • Aydın, M.D., (2004) "Memurların Sendikal Hak ve Özgürlükleri", Kamu Yönetimi: Gelişimi ve Güncel Sorunları içinde, (Der: U. Ömürgönülşen ve M. K. Öktem), ; İmaj Yayınevi, 2004, Ankara
 • Aydın, M.D. ve Kılınç, İ. (2004) İşletmelerde Kriz Yönetimi ve İletişimi , ; Ankara, 2004, Turhan Kitabevi
 • Aydın, M.D. (2004) İş Hayatında İletişim , ; Hacettepe Üniversite, 2004, Ankara
 • Leblebici, D.N., Kılıç, M. ve Aydın, M.D. (2004) İçerik Analizi, ; Hacettepe Üniversite, 2004, Ankara
 • Türkel, S., Leblebici, D. N. ve Aydın, M. D., (2001) Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Rehberi, ; Life Ajans, 2001, Konya

Profesyonel İş Deneyimleri:

 • [2018] - [Devam ediyor], Hacettepe Üniversitesi Senato Üyesi-İİBF Temsilcisi (Senator-Representative of FEAS)
 • [2016] - [Devam ediyor], Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı (Department Chair).
 • [2015] - [Devam Ediyor], İİBF Fakülte Bologna Koordinatörü (Bologna Faculty Coordinator).
 • [2013] - [2019], Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı (Head of Legal Studies).
 • [2012] - [2014], Bölüm Bologna Koordinatörü (Bologna Department Coordinator).
 • [2012] - [2013], Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (Member of Board of Directors in Faculty of Law).
 • [2012] - [2013], Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi (Member of Board of Faculty in Faculty of Law).
 • [2009] - [2014], Bölüm Başkan Yardımcısı (Assistant Head of Department).
 • [2007] - [Devam Ediyor], Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi (Sürekli Eğitim Merkezi) Danışma Kurulu Üyesi (Member of Board of Advisory in Life Long Learning Center).
 • [2007] - [2007], Massachusetts Üniversitesi, Isenberg İşletme Okulu, Misafir Öğretim Üyesi/Visiting Professor.
 • [2006] - [Devam Ediyor], HÜ İİBF, Sosyoekonomi, AİBÜ İİBF, Amme İdaresi, Verimlilik dergilerinde hakemlik.
 • [2006] - [Devam Ediyor], Yaşam Boyu Öğrenme Merkezince iş dünyasına yönelik düzenlenen İKY Sertifika Programı, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sertifika Programı vb. programlarda eğitmenlik.
 • [2002] - [2006], İİBF Fakülte Erasmus Programları Koordinatör Yardımcısı.
 • [2002] - [2006], İİBF Fakülte AKTS Koordinatörü.
 • [1998] - [Devam Ediyor], Kamu Yönetimi, Örgütsel Davranış, Örgütsel İletişim, Halkla İlişkiler, Liderlik, Kalite Yönetimi, İstatistik ve Bilgisayar alanlarındaki derslerde hocalık.
 • [1997] - [Devam Ediyor], Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Elemanı.
 • [1994] - [1996], T. İş Bankası A.Ş., Müfettiş (Inspector), Teftiş Kurulu Başkanlığı, İstanbul.
 • [1992] - [1994], T. İş Bankası A.Ş., Ekonomist (Economist), İktisadi Araştırmalar ve Planlama Müdürlüğü, Ankara.

Ödüller

 • TÜBİTAK Bursu, 2007, Kurum: TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projesi, E-Devlet alanında Massachusetts Üniversitesi Isenberg İşletme Okulu’nda yürütülmüştür, Ödül Tipi: Doktora Sonrası Araştırma Bursu.
 • TDK Onur ödülü , 2006, Kurum: “Türk Dil Kurumu Başkanlığı” ve “Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu” , Ödül Tipi: Onur Ödülü.

Üyelikler

 • Amerika Birleşik Devletleri İşletmecilik Akademisi (Academy of Management). Üye/Member.
 • Avrupa İş Ahlakı Örgütü (European Business Ethics Network). Üye/Member.
 • Avrupa İş Ahlakı Örgütü Türkiye Birimi (European Business Ethics Network-TR). Üye/Member.
 • Türkiye Bilişim Derneği (Informatics Association of Turkey). Üye/Member.

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr