Koordinatörlükler

Not: Koordinatörlüklerle ilgili kılavuzlar için tıklayınız

 

Prof. Dr. Kemal Öktem
Tanıtım Koordinatörü

Prof. Dr. Mehmet Devrim Aydın
Fakülte Bologna Koordinatörü

Doç. Dr. Kadir Dede
Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Koordinatörü

Doç. Dr. Metin Yüksel
Etkinlik Koordinatörü | Siyaset Bilimi Lisansüstü Program Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Saylam
Risk Koordinatörü | Kamu Yönetimi Lisansüstü Program Koordinatörü

Dr. Ayşe Arslan
Erasmus Koordinatörü
Erasmus Staj Koordinatörü
Mevlana Koordinatörü


Dr. Barış Mutluay
Uzaktan Eğitim Koordinatörü
Tanıtım Koordinatörü Yrd.
Af Öğrencileri Koordinatörü

Araş. Gör. C. İlker Ayaz
Staj Koordinatörü

Araş. Gör. Aras Okuyucu
Yatay/Dikey Geçiş ve İntibak
Koordinatörü

Araş.Gör. Candaş Ayan
Farabi Koordinatörü

Araş. Gör. Elif Berfin Yağbasan
Ders ve Sınav Programı Koordinatörü

Araş. Gör. Erdem Güven
Web Koordinatörü

Araş.Gör. Eser Ergönül
Yandal ve Çift Anadal Koordinatörü

Araş.Gör. Tuncay Çolak
Erasmus Koordinatör Yardımcısı  

Araş.Gör.İrfan Özacit
Mevlana Koordinatör Yardımcısı  

Araş. Gör. Zeynep Esra Dilek
Ders ve Sınav Programı Koordinatörü
Engelli Öğrenciler Koordinatörü