Tanıtım ve Tarihçe

Temelleri 1982 yılında atılan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (SBKY), yenilikçi programı ve 11 Profesör, 8 Doçent, 1 Doktoralı Öğretim Görevlisi, 3 Doktoralı Araştırma Görevlisi ve 12 Araştırma Görevlisinden oluşan toplam 35 kişilik güçlü akademik kadrosuyla ve 800'ü aşkın öğrencisiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 1982 yılında ‘Kamu Yönetimi’ adı altında kurulmuş ve 1983 yılında lisans eğitimine başlamıştır. 1986 yılında yüksek lisans ve 1989 yılında doktora programları açılmıştır. Bölüm, 1998 yılında %30 İngilizce eğitim vermeye başlamıştır. 2011 yılından itibaren ise eğiim dili %100 İngilizcedir. Bölümün adı 2006 yılında ‘Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’ olarak değiştirilmiştir. Hali hazırda ‘Siyaset ve Sosyal Bilimler’, ‘Yönetim Bilimleri’, ‘Yerel Yönetimler ve Siyaset’, ‘Kamu Politikaları’ ve ‘Hukuk Bilimleri’ olmak üzere, beş anabilim dalından oluşan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde; Lisans Programı’nın yanı sıra, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde ‘Siyaset Bilimi’ ve ‘Kamu Yönetimi’ alanlarında dört yüksek lisans ve iki doktora programı yürütülmektedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Lisans Programı'nda 61’i Bölüm içi seçmeli olmak üzere toplam 89 ders yer almaktadır. Lisans Programı’nın ilk iki yılı; ağırlıklı olarak, temel sosyal bilimler ve hukuk dersleri ile ‘Siyaset Bilimi’ ve ‘Kamu Yönetimi’nin giriş niteliğindeki zorunlu alan derslerinden oluşmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda Program, tamamen, öğrencinin ilgi alanlarına göre belirleyeceği seçmeli derslerden oluşmaktadır. Öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine yardımcı olmak üzere, Bölüm Program Koordinatörlüğü ve Bölüm Kariyer Koordinatörlüğü tarafından etkin bir rehberlik ve danışma faaliyeti yürütülmektedir.

Erasmus ve Mevlana Programları Eğitim ve Öğretim hareketliliği kapsamında Bölümümüz, dünya çapında 46 üniversite ile öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği yürütmektedir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü merkez olmak üzere; Hacettepe Üniversitesi, Sağlık, Spor ve Kültür Daire Başkanlığı çatısı altında faaliyetlerini yürüten ‘Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu’ ve ‘Politika Teorisi Topluluğu’ isimli iki öğrenci topluluğu bulunmaktadır. 

Bölümümüz; YÖK Başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreterliği, rektörlük, rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü müdürlüğü vb. idari görevler yürütmüş çok sayıda mensubuyla Türk Üniversite sistemine, hem akademik, hem de idari anlamda önemli katkılarda bulunmuştur. Bölümümüz; Türkiye sıralamasında yurt dışı yayın sayısında ve akademik teşvik alan öğretim elemanı sayısında kendi alanında 1. sırada yer almaktadır. Bu ve benzeri bilgilere yan sütunda Aday Öğrenciler başlığı altında yer alan Başarılarımız linkinden ulaşabilirsiniz.