Staj

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN BELGELER:

ÖNEMLİ NOT: Tüm belgeler bilgisayarda doldurulmalıdır, İşyerine Başvuru ve Kabul Formu (EK 3) staj yapılacak işyeri tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olmalı ve tüm belgeler (Ek2, Ek3, Ek4/Ek5, Nüfus Cüzdan Fotokopisi) staj başlangıç tarihinden en geç 30 gün öncesinde staj koordinatörüne teslim edilmelidir. (Başvuru sonrası koordinatör, Ek2 ve Nüfus Cüzdan Fotokopisini bölüm kanalıyla dekanlığa yollayacak, diğer belgelerin bir kopyasını muhafaza etmek üzere teslim alacaktır).

 

STAJIN DERS OLARAK SAYILMASI:

Bölümümüzde 3. ve 4. Sınıflara “KAY379 Staj I” ve “KAY479 Staj II” kodu ile iki seçmeli ders açılmaktadır. Staj yapan öğrencilerden aşağıdaki şartları karşılayanlar bu derslerden birini alarak 5 AKTS kredi kazanmış olmaktadır.

Öğrenciler yukarıda belirtildiği üzere, stajlarını derse saydırabilmek için aşağıdaki 2 belgeyi hazırlayıp teslim etmelidir:

  1. Staj Raporu (raporunuzu yazdıktan sonra her sayfasını işyeri yetkilisine kaşeletmeyi ve imzalatmayı unutmayınız).
  2. Stajyer Performans Değerlendirme Formu (bu form bütünüyle işyeri yetkilisi tarafından doldurulup kaşe ve imza ile onaylanmış olmalıdır).

Staj en az 20 iş günü olmalıdır. Öğrenciler staj yerini ve takvimini kendileri belirlerler. Rapor teslim tarihi, dersin açıldığı dönemin akademik takvimde belirtilen final haftasıdır (bu tarihten önce stajın bitmiş olması gerekmektedir).

BAŞVURU: Staj Koordinatörü Arş. Gör. YASİN KABATAŞ (yasinkabatas@hacettepe.edu.tr)

HATIRLATMA: Sorularınız için öncelikle Staj Kılavuzunu okuyunuz.