Prof. Dr. M. Kemal Öktem

Eğitim Durumu

 • Doktora/PhD Hacettepe - Kamu Yönetimi, 1999 - 2002

Makale / Makaleler

 • Öktem, M. Kemal ve Özdemir, A. Murat, 2013; " "Toplantı Yönetimi: Kamu Yönetiminde Karar Almanın Dayanılmaz Hafifliği"",SosyoEkonomi, Cilt: 9, Sayı: 19, Sayfa: 221-242, [ULAKBİM].
 • B.G. Özcan, M. K. Öktem, Ç. Özel, 2012; " Consumer Rights Perception in Turkey: Legal and Administrative System Perspective", Turkish Yearbook of Human Rights, Cilt: 34, [ULAKBİM].
 • M. Kemal Öktem, 2012; " "Public Administration & ICT for Human Development in Turkey: How to Remove Limitations" ",International Journal of Information Communication Technologies and Human Development, Cilt: 4, Sayı: 4, Sayfa: 25-38, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • K. M. Leonarda, C. Cosansa, F. Pakdilb, M. K. Öktem, et. al. , 2012; " Cooperation across Cultures: An Examination of the Concept in 16 Countries", International Journal of Intercultural Relations , Sayı: 36, Sayfa: 238– 247, [SSCI].
 • İ. PEKGÖZLÜ ve M. K. ÖKTEM, 2012; " Expectation of Privacy in Cyberspace: The Fourth Amendment of the US Constitution and an Evaluation of the Turkish Case (Sanal Ortamda Mahremiyet Beklentisi: Amerikan Anayasası’nın Ek Dördüncü Maddesi ve Türkiye'deki Durumun Değerlendirilmesi)", Sosyoekonomi, Cilt: 8, Sayı: 18, Sayfa: 7-22, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • U. Sadioğlu ve M. K. Öktem, 2011; " Ulusal Kalkınma Sorunsalı Açısından Türkiye’de Kamu Yönetiminin Rolü ve Önemi ",SOSYOEKONOMİ, Cilt: 2, Sayı: 15, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • M. Kemal Öktem, 2011; " Kamu Yönetimini Araştırmak", Verimlilik Dergisi, Sayı: 2011, Sayfa: 63-83, [ULAKBİM].
 • K. Demirhan ve M. K. Öktem, 2011; " Electronic Participation in the Policy Making Process: A Case Study", International Journal of eBusiness and eGovernment Studies, Cilt: 3, Sayfa: 59-78, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • K. M. Leonard, J. R. Van Scotter, F. Pakdil, N. J. Chamseddine, E. Esatoglu, M. Gumus, M. Koyuncu, L. L. Wu, A. I. Mockaitis, L. Salciuviene, M. K. Öktem, G. Surkiene, and F.-S. Tsai, 2011; " Examining Media Effectiveness across Cultures and National Borders: A Review and Multilevel Framework", International Journal of Cross Cultural Management, Sayı: 11, Sayfa: 83–103, [SSCI].
 • M. Kemal Öktem, 2011; " Problems of Public Personnel Performance in Turkey", Transformations, Special Issue 2010 (by Kozminski University Poland), Sayfa: 320-333.
 • M. Kemal Öktem, 2011; " Kamu Hizmeti Değerleri", Güncel Mevzuat, Sayı: 69, Sayfa: 77-80.
 • Öktem, M. Kemal, 2010; " Innovation with Public Administration in Turkey", Journal of US-China Public Administration, Cilt: 7, Sayfa: 42-50, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • Ömürgönülşen, U., Öktem, M.K., Yüceyılmaz, A.A., 2010; " Kentsel Suçla Mücadeleyi Yeniden Düşünmek: Güvenli Bir Kent Yaşamı Sağlama Aracı Olarak Komşuluk Alanı Gözetim Sistemi", Toplum ve Sosyal Hizmet, Cilt: 21, Sayı: 2, Sayfa: 63-76, [ULAKBİM].
 • Öktem, M. K., Ömürgönülşen, U., Sadioğlu, U., 2010; " Turkey in the Development Process: Obstacles, Premise and Prospects", International Journal of Emerging and Transition Economies, Cilt: 3, Sayfa: 13-30, [ALAN İNDEKSİ].
 • Aydın, E. Öktem, M.K., 2009; " Türk Kamu Yönetiminde İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Üzerine", Sosyoekonomi, Sayı: 2009, Sayfa: 123-146, [ULAKBİM].
 • Omurgonulsen, Ugur ve Öktem, M. Kemal, 2009; " Is There any Change in the Public Service Values of Different Generations of Public Administratiors? The Case of Turkish Governors and District-Governors", Journal of Business Ethics, Sayı: 88, Sayfa: 137-156, [SSCI].
 • Çakmak, M., Öktem, M.K., Ömürgönülşen, U., 2009; " Türk Kamu Hastanelerinde Teknik Verimlilik Sorunu: Veri Zarflama Analizi Tekniği İle Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Kadın Doğum Hastanelerinin Teknik Verimliliklerinin Ölçülmesi ", Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt: 12, [ULAKBİM].
 • Kılıç, T., Arslan, M., Öktem, M.K., 2009; " Şans Oyunları Kurumlarının Sosyal Sorumluluğu: Türkiye İçin Önlemler", YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, Sayfa: 50-69, [ULAKBİM].
 • Ömürgönülşen, U., Öktem, M.K., 2009; " A Preliminary Discussion on the Link between Normative and Empirical Research in Public Administration: The Case of Public Service Ethics", H.Ü. İİBF Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 2, Sayfa: 217-243, [ULAKBİM].
 • Öktem, M. Kemal, 2008; " Kamu Yönetimi İşbirliğinde Çevrenin Korunması", YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 2, Sayfa: 56-79, [ULAKBİM].
 • Park, H (Park, Heungsik); Blenkinsopp, J (Blenkinsopp, John); Oktem, MK (Oktem, M. Kemal); Omurgonulsen, U (Omurgonulsen, Ugur), 2008; " Cultural Orientation and Attitudes Toward Different Forms of Whistleblowing: A Comparison of South Korea, Turkey, and the U. K.", JOURNAL OF BUSINESS ETHICS , Cilt: 4, Sayı: 82, Sayfa: 929-939 , [SSCI].
 • Öktem, M. Kemal, Yıldız, M. ve Erkul, E., 2008; " Ankara'daki Belediyelerin Çocuklara Yönelik Hizmetleri ve Elektronik Ortama Taşınabilirliği", Toplum ve Sosyal Hizmet, Cilt: 19, Sayı: 2, Sayfa: 39-55, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • Kılıç, M., Arslan, M., Leblebici, D.N., Aydın, M.D., ve Öktem, M.K. , 2008; " " Managerial Control versus Professional Autonomy"", Journal of Medical Systems, Cilt: 32, Sayı: 2, Sayfa: 157-165, [SCI].
 • M.K. Öktem ve L. Kahraman, 2004; " "Belediye-Ünviersite İşbirliği: Adana Örneği"", Türk İdare Dergisi, Cilt: 76, Sayı: 443, Sayfa: 141-157, [ULAKBİM].
 • L. Kahraman ve M.K. Öktem, 2002; " "Üniversite-Belediye İşbirliğine Doğru: Kent Belediyelerinin Üniversite Gençliği ve Üniversite Öğretim Elemanlarına Yönelik Hizmetleri" ", Çağdaş Yerel Yönetimler , Cilt: 11, Sayfa: 73-108, [ULAKBİM].
 • T. Karaer ve M. K. Öktem, 1988; " "Güneydoğu Anadolu Projesinin Yönetsel Boyutu Üzerine"", Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 2, Sayfa: 37-61.

Kongre ve Sempozyumlar

 • 2015 - , "Mültecilerin Etkileri Çalıştayı", ,Ankara , AFAD - TESEV.
 • 2015 - K. Öztürk & M.K. Öktem, ""Kent Konseylerinde Katılımı Etkileyen Faktörler"", II. Ulusal Kent Konseyleri Sempozyumu 10-11 Nİsan 2015 ,Bursa , Poster Bildiri, Bursa Kent Konseyi-Uludağ Üniversitesi-Bursa BŞB.
 • 2014 - M. Kemal Öktem, ""Local Government and Development in Turkey"", Aritoteles Uni Erasmus Visit: 8-11 Nisan,Selanik/Yunanistan , Aristotales University.
 • 2014 - , ""Üniversite - Kamu İşbirliğinde Yenilikçi Yaklaşımlar Çalıştayı" ", "Çalıştay, 18.12.2014",Ankara , Atılım Üniversitesi.
 • 2014 - , "e-Katılım Eksen Odak Grup Toplantısı Programı ", 2015-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Projesi, 25.12.2014,Ankara , U D H Bakanlığı e-Devlet Daires & TÜBİTAK BİLGEM.
 • 2014 - M. K. Öktem, "Bilişim Teknolojilerinin Verimli Bir Kamu Yönetimi Oluşumuna Etkisi", Kamu Yönetiminde Personel Verimliliği Projesi Ön Değerlendirme Toplantısı 12-13 Kasım 2014,Ankara , Panel Sunum, DPB.
 • 2014 - , ""Hacettepe University"", Science Bridging Nations: German-Turkish University Cooperation 30-31 October 2014,İstanbul , YÖK, DAAD, İstanbul University.
 • 2014 - , "Akıllı Kent Çalıştayı ", Bilişim 6-9 Kasım 2014,Congressium Ankara , Türkiye Bilişim Derneği.
 • 2014 - , "Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Sempozyumu", Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Sempozyumu,Ankara , Koç Üni - Vekam - Ünak.
 • 2013 - , ""Kamu Hizmetinde Eğitim ve Görevde Yükselme Uygulamaları Grubu (3)"", Kamu Personel Sisteminin sorunları, Çözüm Önerileri ve 2023 Vizyonu Çalıştayı 26-27 Ocak 2013,Abant , Devlet Personel Başkanlığı.
 • 2013 - M. Kemal Öktem, ""User-centricity and Rural Inclusiveness"", “User-centricity in the educational and inclusiveness domain: validation of NET-EUCEN network results” 6th February 2013,Brüksel-Belçika , e-konferans, Network of European Stakeholders for Enhance User Centricity in eGovernance.
 • 2013 - , "Trafikte Sorumluluk Hareketi 6. Paydaş Toplantısı ", ,Ankara , Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve 12 kurum.
 • 2013 - Catalin Vrabie and M. Kemal Öktem, "Comparative Study on Local E-Government", European Integration Realities and Perspectives (EIRP) Conference,Romania , tebliğ, Danubius University of Galati.
 • 2013 - M. Kemal Öktem & MAHYÖN Araştırma Grubu, ""Yerel Yönetimlerin Gelişimi ve Muhtarlık Araştırması"", Local Government Workshop,Saraybosna, Bosna-Hersek , Convenor, International University of Sarajevo.
 • 2013 - C. Babaoğlu ve M.K. Öktem, ""Türk Yükseköğretiminde e-Öğretimin Rolü", INTE 2013 Proceedings Book Volume 3 Rome / Italy", 4th Onternational Congress on New Horizons in Education,Rome/Italy , tebliğ, Sakarya University.
 • 2012 - , ""Kentsel Dönüşüm Yönetim Süreci Grubu "", Türkiye'de Yerel Yönetimlerde Kentsel Dönüşüm Yönetim Süreci Çalıştayı ,Ankara , katılımcı, TODAİE.
 • 2012 - , "X. Kamu Yönetimi Forumu", X. Kamu Yönetimi Forumu,Bursa , Katılım, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü.
 • 2012 - , ""Yaşlılar Meclisi Bilim Kurulu"", Ankara Kent Konseyi Yaşlılar Meclisi Bilim Kurulu,Ankara , Katılım, nkara Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi.
 • 2012 - , "Belediyelerin Ölçek Sorunu Oturumu", V. Yerel Yönetimlerin Mali Yönetimi Forumu,Ankara , H.Ü. & .
 • 2012 - , ""Akıllı Kentler Oturumu"", Ulusal Bilişim Kurultayı,Ankara , Katılım, TBD.
 • 2011 - M. Kemal Öktem, "Urban Governance in Turkey: an Administrative Cultural Analysis of Municipalities", 2011 International Conference on Public Administration (7th),Chengdu, P.R. Chima , Sunum, University of Electronic Science and Technology of China.
 • 2010 - M. Kemal ÖKTEM, ""Ekonomik Krize Kamu Yönetiminin Çözüm Arayışı", Uluslararası Global Mali Kriz Konferansı 01-05 Nisan 2010, Manas Üniversitesi, Bişkek / Kırgızistan, Bildiri Özetleri Kitapçığı: 41. ", Uluslararası Global Mali Kriz Konferansı ,Bişkek / Kırgızistan , Tebliğ, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Manas Üniversitesi.
 • 2010 - İ. Pekgözlü ve M.K. Öktem, ""Expectation of Privacy in Cyberspace: The Case Study of the Fourth Amendment of the US Constitution"", MIC 2010 Management International Conference 24-27 November 2010: Social Responsibility, Professional Ethics, and Management,Ankara , Sözlü Sunum, University of Primoska, University Emuni, Hacettepe Üniversitesi.
 • 2010 - A. Bilgin, M.K. Öktem ve S. Sanin, ""Environmental Risk Issues for Social Responsibility in Turkey"", MIC 2010 Management International Conference 24-27 November 2010: Social Responsibility, Professional Ethics, and Management,Ankara , Sözlü Sunum, University of Primoska, University Emuni, Hacettepe Üniversitesi.
 • 2009 - Öktem, M. Kemal , "“IT and Public Administration: Are We Going to Finish Turkish E-Governance in the Black?”", eGOVSharE2009 Conference,Turkey , bildiri , TODAIE (eGovernment Centre).
 • 2009 - Mehmet Şişman, Kemal Öktem, Murat Uzar, Ahmet Ersun Genç, Sinan Gergin, Erman Özturan, ""İstihdam Yöntemleri ve Yeni Yaklaşımlar Komisyonu Raporu", 4. Özürlüler Şurası İstihdam Komisyon Raporları ve Genel Kurul Görüşmeleri; 16-20 Kasım 2009: 41-79.", 4. Özürlüler Şurası: İstihdam,Ankara , 1. Komisyon Başkan Yardımcılığı, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı.

Düzenlediği veya Düzenleme Komitesinde Yer Aldığı Kongre / Sempozyumlar

 • 2013 - Yenilikçi Teknolojide Kamu Yönetişimi Çalıştayı 21 Şubat 2013, Düzenleyen & Yönetici, Hacettepe Üniversitesi Beytepe/Ankara.
 • 2013 - II. Kamu Etiği Kongresi 27-28 Mart 2013, Çalıştay Moderatörü, TODAİE, Ankara.
 • 2013 - Local Governance and Democracy in Europe and Turkey 21-22 March 2013, Advisory Committee, Hacettepe University, Beyetepe Ankara.
 • 2013 - Mahalle Yönetimi Çalıştayı 27.5.2013, Özlük Haklarına İlişkin Sorunlar Grup Başkanı, TODAİE.
 • 2010 - “Yoksullukla Mücadele Stratejileri: Deneyimler ve Yeni Fikirler” 13-15 Ekim 2010, Sempozyum Bilim Kurulu Üyesi, İstanbul (www.poverty2010istanbul.org ).
 • 2010 - MIC 2010 Management International Conference 24-27 November 2010, Organizing Board, Hacettepe University, Ankara.
 • 2009 - eGovernment Sharing Experiences (eGOVSharE2009) International Conference 8-11 Dec 2009 (TODAİE eGov Center), Scientific Committee, Antalya - Turkey.
 • 2004 - II. Kamu Yönetimi Forumu KAYFOR II: , Forum Koordinatörü ve Yürütme Kurulu Üyesi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi İİBF.

Kitap / Kitaplar

 • "Entrepreneurship in Turkey: İstanbul - Kayseri - Van Provinces", Ed. Machado, C., & Melo, P. (2014). Effective Human Resources Management in Small and Medium Enterprises: Global Perspectives (pp. 1-526), pp. 415-426. , L. Tulunay, S. Güney ve M.K. Öktem; IGI Global, 2014, Hershey , ISBN: 9781466647312.
 • “The Adoption Process of Free & Open Source Software (FOSS) in Turkish Public Organizations” In Hakikur Rahman (Ed.), Cases on Adoption, Diffusion and Evaluation of Global E-Governance Systems: Impact at the Grass Roots, : , pp. 148-170. , Yıldız, Mete; Öktem, Mustafa Kemal & Kaya Bensghir, Türksel ; IGI Publishing, 2011, New York , ISBN: 161692814X .
 • “Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetimi Bağlamında Bireyin Yeri: Vatandaş mı Tüketici mi?", Tüketici Yazıları II (Ed. M. Babaoğul ve A. Şener), Hacettepe Üniversitesi TÜPADEM: 23-45., M. Kemal Öktem ve Ezgi Seçkiner; Comart Kurumsal İlet, 2010, Ankara ,ISBN: 978-975-491-2.
 • "Future of Utilization Ethics: Adjusting Environment Engineering and Public Administration Perspective”, Eds.: S. Sharma & P. K. Sharma, Transformative Pathways: Attainable Utopias, 27-51. , M. Kemal Öktem ve Selim Sanin; Prateeksha Publicati, 2008, Japiur / Hindistan , ISBN: 978-81-85819-.
 • "Tüketici Hakları ve Toplumda Algilanışı: Hukuk ve Kamu Yönetimi Açısından Geçiş Süreci", Tüketici Yazıları I (Ed. M. Babaoğul ve A. Şener), Hacettepe Üniversitesi TÜPADEM: 43-76., Özel, Çağlar, Öktem, M. Kemal, Özcan, Burcu G.; , 2007, Hacettepe Üniversite , ISBN: 978-975-491-2.
 • Yönetsel Uyum ve Yönetsel Kapasite Açısından AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYELİK SÜRECİNDE TÜRK KAMU YÖNETİMİ, Ömürgönülşen, U., Öktem, M. K.; İmaj, 2007, Ankara , ISBN: 978-975-8752-.
 • KAMU YÖNETİMİ: Gelişimi ve Güncel Sorunları, (Ed. Öktem, M. K., Ömürgönülşen, U.); İmaj, 2004, Ankara , ISBN: 975-8752-11-1.
 • II. Kamu Yönetimi Forumu: KAYFOR II Bildiriler Kitabı, , (Yayına Hazırlayanlar: Ömürgönülşen, U., Öktem, M. K.; Hacettepe Üniversite, 2004, , ISBN: 975-491-169-X.
 • "Bilgi Teknolojileri ve Kamu Yönetimi", M. Kemal Öktem KAMU YÖNETİMİ: Gelişimi ve Güncel Sorunları, (Ed. Öktem, M. K., Ömürgönülşen, U.) içinde: 139-186.; İmaj, 2004, Ankara , ISBN: 975-8752-11-1.

Profesyonel İş Deneyimleri:

 • - [Devam Ediyor], Hacettepe University , Associate Professor , Tanım: Dept. of Political Science & Public Administration .

Üyelikler

 • H.Ü. MİLT. YK.
 • H.Ü. YDÖS Komisyonu. 2014-2015.
 • H.Ü. PEGEM. Yönetim Kurulu 2009- ....
 • SOCIOECONOMICA : The Scientific Journal for Theory and Practice of Socio-economic Development . International Advisory Board 2013-.....
 • Hacettepe Üniversitesi HÜTAM. YK 2012-2015.
 • Hacettepe Üniversitesi HİSAM. Danışma Kurulu 2012-2013.
 • Kalkınma Bakanlığı ONUNUCU KALKINMA PLANI YEREL YÖNETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU ÇALIŞMA GRUBU. 31 Ekim - 6 Kasım 2012.
 • TEV Bursu Değerlendirme Kurulu. İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Temsilcisi 15.11.2012; 13.11.2013.
 • İİBF Akademik Kurul . Doçent Temsilcisi (2008-2011).
 • Fakülte Yönetim Kurulu. Doçent Temsilcisi (2009-2012).

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr