Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Topluluk
Hacettepe Kır Görüntüsü
Hacettepe Kır Görüntüsü
Hacettepe Yeşil Vadi
Hacettepe Elmadağ Tesisleri
Hacettepe Geyik Kafe
Prof. Dr. M. Kemal Öktem

Eğitim Durumu

 • Doktora/PhD Hacettepe - Kamu Yönetimi, 1999 - 2002

Makale / Makaleler

 • Öktem, M. Kemal ve Özdemir, A. Murat, 2013; " "Toplantı Yönetimi: Kamu Yönetiminde Karar Almanın Dayanılmaz Hafifliği"",SosyoEkonomi, Cilt: 9, Sayı: 19, Sayfa: 221-242, [ULAKBİM].
 • B.G. Özcan, M. K. Öktem, Ç. Özel, 2012; " Consumer Rights Perception in Turkey: Legal and Administrative System Perspective", Turkish Yearbook of Human Rights, Cilt: 34, [ULAKBİM].
 • M. Kemal Öktem, 2012; " "Public Administration & ICT for Human Development in Turkey: How to Remove Limitations" ",International Journal of Information Communication Technologies and Human Development, Cilt: 4, Sayı: 4, Sayfa: 25-38, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • K. M. Leonarda, C. Cosansa, F. Pakdilb, M. K. Öktem, et. al. , 2012; " Cooperation across Cultures: An Examination of the Concept in 16 Countries", International Journal of Intercultural Relations , Sayı: 36, Sayfa: 238– 247, [SSCI].
 • İ. PEKGÖZLÜ ve M. K. ÖKTEM, 2012; " Expectation of Privacy in Cyberspace: The Fourth Amendment of the US Constitution and an Evaluation of the Turkish Case (Sanal Ortamda Mahremiyet Beklentisi: Amerikan Anayasası’nın Ek Dördüncü Maddesi ve Türkiye'deki Durumun Değerlendirilmesi)", Sosyoekonomi, Cilt: 8, Sayı: 18, Sayfa: 7-22, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • U. Sadioğlu ve M. K. Öktem, 2011; " Ulusal Kalkınma Sorunsalı Açısından Türkiye’de Kamu Yönetiminin Rolü ve Önemi ",SOSYOEKONOMİ, Cilt: 2, Sayı: 15, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • M. Kemal Öktem, 2011; " Kamu Yönetimini Araştırmak", Verimlilik Dergisi, Sayı: 2011, Sayfa: 63-83, [ULAKBİM].
 • K. Demirhan ve M. K. Öktem, 2011; " Electronic Participation in the Policy Making Process: A Case Study", International Journal of eBusiness and eGovernment Studies, Cilt: 3, Sayfa: 59-78, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • K. M. Leonard, J. R. Van Scotter, F. Pakdil, N. J. Chamseddine, E. Esatoglu, M. Gumus, M. Koyuncu, L. L. Wu, A. I. Mockaitis, L. Salciuviene, M. K. Öktem, G. Surkiene, and F.-S. Tsai, 2011; " Examining Media Effectiveness across Cultures and National Borders: A Review and Multilevel Framework", International Journal of Cross Cultural Management, Sayı: 11, Sayfa: 83–103, [SSCI].
 • M. Kemal Öktem, 2011; " Problems of Public Personnel Performance in Turkey", Transformations, Special Issue 2010 (by Kozminski University Poland), Sayfa: 320-333.
 • M. Kemal Öktem, 2011; " Kamu Hizmeti Değerleri", Güncel Mevzuat, Sayı: 69, Sayfa: 77-80.
 • Öktem, M. Kemal, 2010; " Innovation with Public Administration in Turkey", Journal of US-China Public Administration, Cilt: 7, Sayfa: 42-50, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • Ömürgönülşen, U., Öktem, M.K., Yüceyılmaz, A.A., 2010; " Kentsel Suçla Mücadeleyi Yeniden Düşünmek: Güvenli Bir Kent Yaşamı Sağlama Aracı Olarak Komşuluk Alanı Gözetim Sistemi", Toplum ve Sosyal Hizmet, Cilt: 21, Sayı: 2, Sayfa: 63-76, [ULAKBİM].
 • Öktem, M. K., Ömürgönülşen, U., Sadioğlu, U., 2010; " Turkey in the Development Process: Obstacles, Premise and Prospects", International Journal of Emerging and Transition Economies, Cilt: 3, Sayfa: 13-30, [ALAN İNDEKSİ].
 • Aydın, E. Öktem, M.K., 2009; " Türk Kamu Yönetiminde İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Üzerine", Sosyoekonomi, Sayı: 2009, Sayfa: 123-146, [ULAKBİM].
 • Omurgonulsen, Ugur ve Öktem, M. Kemal, 2009; " Is There any Change in the Public Service Values of Different Generations of Public Administratiors? The Case of Turkish Governors and District-Governors", Journal of Business Ethics, Sayı: 88, Sayfa: 137-156, [SSCI].
 • Çakmak, M., Öktem, M.K., Ömürgönülşen, U., 2009; " Türk Kamu Hastanelerinde Teknik Verimlilik Sorunu: Veri Zarflama Analizi Tekniği İle Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Kadın Doğum Hastanelerinin Teknik Verimliliklerinin Ölçülmesi ", Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt: 12, [ULAKBİM].
 • Kılıç, T., Arslan, M., Öktem, M.K., 2009; " Şans Oyunları Kurumlarının Sosyal Sorumluluğu: Türkiye İçin Önlemler", YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, Sayfa: 50-69, [ULAKBİM].
 • Ömürgönülşen, U., Öktem, M.K., 2009; " A Preliminary Discussion on the Link between Normative and Empirical Research in Public Administration: The Case of Public Service Ethics", H.Ü. İİBF Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 2, Sayfa: 217-243, [ULAKBİM].
 • Öktem, M. Kemal, 2008; " Kamu Yönetimi İşbirliğinde Çevrenin Korunması", YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 2, Sayfa: 56-79, [ULAKBİM].
 • Park, H (Park, Heungsik); Blenkinsopp, J (Blenkinsopp, John); Oktem, MK (Oktem, M. Kemal); Omurgonulsen, U (Omurgonulsen, Ugur), 2008; " Cultural Orientation and Attitudes Toward Different Forms of Whistleblowing: A Comparison of South Korea, Turkey, and the U. K.", JOURNAL OF BUSINESS ETHICS , Cilt: 4, Sayı: 82, Sayfa: 929-939 , [SSCI].
 • Öktem, M. Kemal, Yıldız, M. ve Erkul, E., 2008; " Ankara'daki Belediyelerin Çocuklara Yönelik Hizmetleri ve Elektronik Ortama Taşınabilirliği", Toplum ve Sosyal Hizmet, Cilt: 19, Sayı: 2, Sayfa: 39-55, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • Kılıç, M., Arslan, M., Leblebici, D.N., Aydın, M.D., ve Öktem, M.K. , 2008; " " Managerial Control versus Professional Autonomy"", Journal of Medical Systems, Cilt: 32, Sayı: 2, Sayfa: 157-165, [SCI].
 • M.K. Öktem ve L. Kahraman, 2004; " "Belediye-Ünviersite İşbirliği: Adana Örneği"", Türk İdare Dergisi, Cilt: 76, Sayı: 443, Sayfa: 141-157, [ULAKBİM].
 • L. Kahraman ve M.K. Öktem, 2002; " "Üniversite-Belediye İşbirliğine Doğru: Kent Belediyelerinin Üniversite Gençliği ve Üniversite Öğretim Elemanlarına Yönelik Hizmetleri" ", Çağdaş Yerel Yönetimler , Cilt: 11, Sayfa: 73-108, [ULAKBİM].
 • T. Karaer ve M. K. Öktem, 1988; " "Güneydoğu Anadolu Projesinin Yönetsel Boyutu Üzerine"", Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 2, Sayfa: 37-61.

Kongre ve Sempozyumlar

 • 2015 - , "Mültecilerin Etkileri Çalıştayı", ,Ankara , AFAD - TESEV.
 • 2015 - K. Öztürk & M.K. Öktem, ""Kent Konseylerinde Katılımı Etkileyen Faktörler"", II. Ulusal Kent Konseyleri Sempozyumu 10-11 Nİsan 2015 ,Bursa , Poster Bildiri, Bursa Kent Konseyi-Uludağ Üniversitesi-Bursa BŞB.
 • 2014 - M. Kemal Öktem, ""Local Government and Development in Turkey"", Aritoteles Uni Erasmus Visit: 8-11 Nisan,Selanik/Yunanistan , Aristotales University.
 • 2014 - , ""Üniversite - Kamu İşbirliğinde Yenilikçi Yaklaşımlar Çalıştayı" ", "Çalıştay, 18.12.2014",Ankara , Atılım Üniversitesi.
 • 2014 - , "e-Katılım Eksen Odak Grup Toplantısı Programı ", 2015-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Projesi, 25.12.2014,Ankara , U D H Bakanlığı e-Devlet Daires & TÜBİTAK BİLGEM.
 • 2014 - M. K. Öktem, "Bilişim Teknolojilerinin Verimli Bir Kamu Yönetimi Oluşumuna Etkisi", Kamu Yönetiminde Personel Verimliliği Projesi Ön Değerlendirme Toplantısı 12-13 Kasım 2014,Ankara , Panel Sunum, DPB.
 • 2014 - , ""Hacettepe University"", Science Bridging Nations: German-Turkish University Cooperation 30-31 October 2014,İstanbul , YÖK, DAAD, İstanbul University.
 • 2014 - , "Akıllı Kent Çalıştayı ", Bilişim 6-9 Kasım 2014,Congressium Ankara , Türkiye Bilişim Derneği.
 • 2014 - , "Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Sempozyumu", Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Sempozyumu,Ankara , Koç Üni - Vekam - Ünak.
 • 2013 - , ""Kamu Hizmetinde Eğitim ve Görevde Yükselme Uygulamaları Grubu (3)"", Kamu Personel Sisteminin sorunları, Çözüm Önerileri ve 2023 Vizyonu Çalıştayı 26-27 Ocak 2013,Abant , Devlet Personel Başkanlığı.
 • 2013 - M. Kemal Öktem, ""User-centricity and Rural Inclusiveness"", “User-centricity in the educational and inclusiveness domain: validation of NET-EUCEN network results” 6th February 2013,Brüksel-Belçika , e-konferans, Network of European Stakeholders for Enhance User Centricity in eGovernance.
 • 2013 - , "Trafikte Sorumluluk Hareketi 6. Paydaş Toplantısı ", ,Ankara , Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve 12 kurum.
 • 2013 - Catalin Vrabie and M. Kemal Öktem, "Comparative Study on Local E-Government", European Integration Realities and Perspectives (EIRP) Conference,Romania , tebliğ, Danubius University of Galati.
 • 2013 - M. Kemal Öktem & MAHYÖN Araştırma Grubu, ""Yerel Yönetimlerin Gelişimi ve Muhtarlık Araştırması"", Local Government Workshop,Saraybosna, Bosna-Hersek , Convenor, International University of Sarajevo.
 • 2013 - C. Babaoğlu ve M.K. Öktem, ""Türk Yükseköğretiminde e-Öğretimin Rolü", INTE 2013 Proceedings Book Volume 3 Rome / Italy", 4th Onternational Congress on New Horizons in Education,Rome/Italy , tebliğ, Sakarya University.
 • 2012 - , ""Kentsel Dönüşüm Yönetim Süreci Grubu "", Türkiye'de Yerel Yönetimlerde Kentsel Dönüşüm Yönetim Süreci Çalıştayı ,Ankara , katılımcı, TODAİE.
 • 2012 - , "X. Kamu Yönetimi Forumu", X. Kamu Yönetimi Forumu,Bursa , Katılım, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü.
 • 2012 - , ""Yaşlılar Meclisi Bilim Kurulu"", Ankara Kent Konseyi Yaşlılar Meclisi Bilim Kurulu,Ankara , Katılım, nkara Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi.
 • 2012 - , "Belediyelerin Ölçek Sorunu Oturumu", V. Yerel Yönetimlerin Mali Yönetimi Forumu,Ankara , H.Ü. & .
 • 2012 - , ""Akıllı Kentler Oturumu"", Ulusal Bilişim Kurultayı,Ankara , Katılım, TBD.
 • 2011 - M. Kemal Öktem, "Urban Governance in Turkey: an Administrative Cultural Analysis of Municipalities", 2011 International Conference on Public Administration (7th),Chengdu, P.R. Chima , Sunum, University of Electronic Science and Technology of China.
 • 2010 - M. Kemal ÖKTEM, ""Ekonomik Krize Kamu Yönetiminin Çözüm Arayışı", Uluslararası Global Mali Kriz Konferansı 01-05 Nisan 2010, Manas Üniversitesi, Bişkek / Kırgızistan, Bildiri Özetleri Kitapçığı: 41. ", Uluslararası Global Mali Kriz Konferansı ,Bişkek / Kırgızistan , Tebliğ, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Manas Üniversitesi.
 • 2010 - İ. Pekgözlü ve M.K. Öktem, ""Expectation of Privacy in Cyberspace: The Case Study of the Fourth Amendment of the US Constitution"", MIC 2010 Management International Conference 24-27 November 2010: Social Responsibility, Professional Ethics, and Management,Ankara , Sözlü Sunum, University of Primoska, University Emuni, Hacettepe Üniversitesi.
 • 2010 - A. Bilgin, M.K. Öktem ve S. Sanin, ""Environmental Risk Issues for Social Responsibility in Turkey"", MIC 2010 Management International Conference 24-27 November 2010: Social Responsibility, Professional Ethics, and Management,Ankara , Sözlü Sunum, University of Primoska, University Emuni, Hacettepe Üniversitesi.
 • 2009 - Öktem, M. Kemal , "“IT and Public Administration: Are We Going to Finish Turkish E-Governance in the Black?”", eGOVSharE2009 Conference,Turkey , bildiri , TODAIE (eGovernment Centre).
 • 2009 - Mehmet Şişman, Kemal Öktem, Murat Uzar, Ahmet Ersun Genç, Sinan Gergin, Erman Özturan, ""İstihdam Yöntemleri ve Yeni Yaklaşımlar Komisyonu Raporu", 4. Özürlüler Şurası İstihdam Komisyon Raporları ve Genel Kurul Görüşmeleri; 16-20 Kasım 2009: 41-79.", 4. Özürlüler Şurası: İstihdam,Ankara , 1. Komisyon Başkan Yardımcılığı, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı.

Düzenlediği veya Düzenleme Komitesinde Yer Aldığı Kongre / Sempozyumlar

 • 2013 - Yenilikçi Teknolojide Kamu Yönetişimi Çalıştayı 21 Şubat 2013, Düzenleyen & Yönetici, Hacettepe Üniversitesi Beytepe/Ankara.
 • 2013 - II. Kamu Etiği Kongresi 27-28 Mart 2013, Çalıştay Moderatörü, TODAİE, Ankara.
 • 2013 - Local Governance and Democracy in Europe and Turkey 21-22 March 2013, Advisory Committee, Hacettepe University, Beyetepe Ankara.
 • 2013 - Mahalle Yönetimi Çalıştayı 27.5.2013, Özlük Haklarına İlişkin Sorunlar Grup Başkanı, TODAİE.
 • 2010 - “Yoksullukla Mücadele Stratejileri: Deneyimler ve Yeni Fikirler” 13-15 Ekim 2010, Sempozyum Bilim Kurulu Üyesi, İstanbul (www.poverty2010istanbul.org ).
 • 2010 - MIC 2010 Management International Conference 24-27 November 2010, Organizing Board, Hacettepe University, Ankara.
 • 2009 - eGovernment Sharing Experiences (eGOVSharE2009) International Conference 8-11 Dec 2009 (TODAİE eGov Center), Scientific Committee, Antalya - Turkey.
 • 2004 - II. Kamu Yönetimi Forumu KAYFOR II: , Forum Koordinatörü ve Yürütme Kurulu Üyesi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi İİBF.

Kitap / Kitaplar

 • "Entrepreneurship in Turkey: İstanbul - Kayseri - Van Provinces", Ed. Machado, C., & Melo, P. (2014). Effective Human Resources Management in Small and Medium Enterprises: Global Perspectives (pp. 1-526), pp. 415-426. , L. Tulunay, S. Güney ve M.K. Öktem; IGI Global, 2014, Hershey , ISBN: 9781466647312.
 • “The Adoption Process of Free & Open Source Software (FOSS) in Turkish Public Organizations” In Hakikur Rahman (Ed.), Cases on Adoption, Diffusion and Evaluation of Global E-Governance Systems: Impact at the Grass Roots, : , pp. 148-170. , Yıldız, Mete; Öktem, Mustafa Kemal & Kaya Bensghir, Türksel ; IGI Publishing, 2011, New York , ISBN: 161692814X .
 • “Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetimi Bağlamında Bireyin Yeri: Vatandaş mı Tüketici mi?", Tüketici Yazıları II (Ed. M. Babaoğul ve A. Şener), Hacettepe Üniversitesi TÜPADEM: 23-45., M. Kemal Öktem ve Ezgi Seçkiner; Comart Kurumsal İlet, 2010, Ankara ,ISBN: 978-975-491-2.
 • "Future of Utilization Ethics: Adjusting Environment Engineering and Public Administration Perspective”, Eds.: S. Sharma & P. K. Sharma, Transformative Pathways: Attainable Utopias, 27-51. , M. Kemal Öktem ve Selim Sanin; Prateeksha Publicati, 2008, Japiur / Hindistan , ISBN: 978-81-85819-.
 • "Tüketici Hakları ve Toplumda Algilanışı: Hukuk ve Kamu Yönetimi Açısından Geçiş Süreci", Tüketici Yazıları I (Ed. M. Babaoğul ve A. Şener), Hacettepe Üniversitesi TÜPADEM: 43-76., Özel, Çağlar, Öktem, M. Kemal, Özcan, Burcu G.; , 2007, Hacettepe Üniversite , ISBN: 978-975-491-2.
 • Yönetsel Uyum ve Yönetsel Kapasite Açısından AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYELİK SÜRECİNDE TÜRK KAMU YÖNETİMİ, Ömürgönülşen, U., Öktem, M. K.; İmaj, 2007, Ankara , ISBN: 978-975-8752-.
 • KAMU YÖNETİMİ: Gelişimi ve Güncel Sorunları, (Ed. Öktem, M. K., Ömürgönülşen, U.); İmaj, 2004, Ankara , ISBN: 975-8752-11-1.
 • II. Kamu Yönetimi Forumu: KAYFOR II Bildiriler Kitabı, , (Yayına Hazırlayanlar: Ömürgönülşen, U., Öktem, M. K.; Hacettepe Üniversite, 2004, , ISBN: 975-491-169-X.
 • "Bilgi Teknolojileri ve Kamu Yönetimi", M. Kemal Öktem KAMU YÖNETİMİ: Gelişimi ve Güncel Sorunları, (Ed. Öktem, M. K., Ömürgönülşen, U.) içinde: 139-186.; İmaj, 2004, Ankara , ISBN: 975-8752-11-1.

Profesyonel İş Deneyimleri:

 • - [Devam Ediyor], Hacettepe University , Associate Professor , Tanım: Dept. of Political Science & Public Administration .

Üyelikler

 • H.Ü. MİLT. YK.
 • H.Ü. YDÖS Komisyonu. 2014-2015.
 • H.Ü. PEGEM. Yönetim Kurulu 2009- ....
 • SOCIOECONOMICA : The Scientific Journal for Theory and Practice of Socio-economic Development . International Advisory Board 2013-.....
 • Hacettepe Üniversitesi HÜTAM. YK 2012-2015.
 • Hacettepe Üniversitesi HİSAM. Danışma Kurulu 2012-2013.
 • Kalkınma Bakanlığı ONUNUCU KALKINMA PLANI YEREL YÖNETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU ÇALIŞMA GRUBU. 31 Ekim - 6 Kasım 2012.
 • TEV Bursu Değerlendirme Kurulu. İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Temsilcisi 15.11.2012; 13.11.2013.
 • İİBF Akademik Kurul . Doçent Temsilcisi (2008-2011).
 • Fakülte Yönetim Kurulu. Doçent Temsilcisi (2009-2012).