Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Topluluk
Hacettepe Kır Görüntüsü
Hacettepe Kır Görüntüsü
Hacettepe Yeşil Vadi
Hacettepe Elmadağ Tesisleri
Hacettepe Geyik Kafe
Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici

Eğitim Durumu

 • Lisans/Undergraduate Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Kamu Yönetimi, 1980 - 1985
 • Y. Lisans/Graduate Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Kamu Yönetimi, 1987 - 1989
 • Doktora/PhD Hacettepe Üniversitesi - Kamu Yönetimi, 1990 - 1996
 • Dr. Sonrası/Post Doc University of Massachusetts - Isenberg School of Management, 2005 - 2006

Makale / Makaleler

 • Aydın, Mehmet Devrim, Jane Miller, Yao Xiaojun, Doğan Nadi Leblebici, Mete Yıldız, 2013; " Perception of Surveillance: An Empirical Study in Turkey, USA, and China", International Journal of Business, Humanities and Technology, Cilt: 3, Sayı: 4, Sayfa: 69-76, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • Aydın, Mehmet Devrim, Jane Miller, Yao Xiaojun, Turan Menteş, Doğan Nadi Leblebici, Mete Yıldız, Erdem Erkul, 2013; "Nonverbal Immediacy and Perception of Learning: A Cross-Cultural Survey in Turkey, USA and China", Hacettepe University Journal of Education, Sayı: 44, Sayfa: 17-42, [SSCI].
 • Leblebici, Doğan Nadi, Ayşegül Kurban, Uğur Sadioğlu, 2012; " Türk Yönetim Sisteminde Bağımsız Düzenleyici Kurullar Üzerine Kuramsal Tartışmalar", Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 30, Sayı: 2, Sayfa: 81-109, [ULAKBİM].
 • Leblebici, Doğan Nadi, Hasan Hüseyin Yıldız, Alpay Karasoy, 2009; " Örgütsel yaşamda Dedikodunun Algılanışı ve Araçsallığı", Selçuk Üniversitesi, İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 18, Sayfa: 579-592, [ULAKBİM].
 • Leblebici, Doğan N. ve Alpay Karasoy, 2009; " Örgüt Kültürünün Algılanan Hizmet Kalitesine Etkisi: Kamu ve Özel Öğrenci Yurtlarında Karşılaştırmalı Bir Araştırma", HÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 27, Sayfa: 279-304, [ULAKBİM].
 • Leblebici, Doğan N. ve R. Erdem Erkul , 2008; " Planlı Kalkınma Deneyiminden Stratejik Planlamaya Geçiş: Türkiye Örneği",HÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 26, Sayfa: 269-285, [ULAKBİM].
 • Leblebici, Doğan N., 2008; " Yönetim Bilimlerinde Klasik Dönemi Hatırlama ve Günümüzdeki Yansımalarına Bakış",Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Sayı: 21, Sayfa: 99-114, [ULAKBİM].
 • Leblebici, Doğan N., 2008; " 21.Yüzyılın Liderlik Anlayışına Bakış", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 32, Sayfa: 61-72, [ULAKBİM].
 • Leblebici, Doğan N., 2008; " Örgüt Kuramının Temelleri", Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 9, Sayfa: 111-129, [ULAKBİM].
 • Leblebici, Doğan N., 2008; " Örgüt Kuramında Paradigmalar Ve Metaforlar", Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 15, Sayfa: 345-360, [ULAKBİM].
 • Özel, Çağlar, Doğan Nadi Leblebici, 2007; " Organizasyon Kusurundan Doğan Zarar Açısından Özel Hastane ve Hekimlerin Sorumluluklarına Kısa Bir Bakış", Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 2, Sayfa: 177-200, [ULAKBİM].
 • Özel, Çağlar ve Doğan N. Leblebici, 2007; " Organizasyon Kusurundan Doğan Zarar Açısından Özel Hastane ve Hekimlerin Sorumluluklarına Kısa Bir Bakış", Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 2, Sayfa: 177-200, [ULAKBİM].
 • Kılıç, Mustafa, Mahmut Arslan, Doğan N. Leblebici, Mehmet D. Aydın, M. Kemal Öktem , 2007; " Managerial Control vs Professional Autonomy: An Empirical Study on Perceptions and Expectations of Physicians at Teaching Hospitals in Turkey",Journal of Medical Systems, Cilt: 32, Sayı: 2, Sayfa: 157-165, [SSCI].
 • Arslan, Mahmut, Maria Vasilyeva, Mustafa Kılıç, Doğan N. Leblebici, Mehmet D. Aydın, M. Kemal Öktem, 2006; " Effects of Socio-Cultural Factors in the Perception of Sexual Harassment in the Workplace: A Cross-cultural Study at Turkish and Yakut-Sakha Societies ", HÜ Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, Cilt: 17, Sayfa: 71-89, [ULAKBİM].
 • Leblebici, Doğan N., 2005; " Küresel Değişim Baskısına Karşı Türk Bürokrasisindeki Yapısal Uyum Çabalarının Yapısal Atalet Kavramı Açısından Değerlendirilmesi", CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, [ULAKBİM].
 • Leblebici, Doğan N., M. Kemal Öktem, Mehmet D. Aydın, Uğur Ömürgönülşen , 2005; " Employment of Persons with Disabilities in Turkey: The Effectiveness of current Measures fort he Prevention of Discrimination", HÜ Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, Cilt: 16, Sayfa: 21-44, [ULAKBİM].
 • Aydın, Mehmet D., Doğan N. Leblebici, Mahmut Arslan, Mustafa Kılıç, M. Kemal Öktem, 2005; " The Impact of IQ and EQ on the Preeminent Achievements in Organizations ", The International Journal of Human Resource Management, Cilt: 16, Sayı: 5, Sayfa: 701-719, [SSCI].
 • Leblebici, Doğan N., 2004; " Örgüt-Çevre İlişkisinde Yeni Perspektif Arayışı: Dinamik Örgütsel Çevre ve Örgütsel Doku", HÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 2, Sayfa: 285-307, [ULAKBİM].
 • Öktem, M. Kemal, Doğan N. Leblebici, Mahmut Arslan, Mustafa Kılıç, Mehmet D. Aydın, 2003; " Girişimci Örgütsel Kültür ve Çalışanların İç Girişimcilik Düzeyi", HÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 21, Sayfa: 169-188, [ULAKBİM].
 • Kaya Bensghir, Türksel ve Doğan N. Leblebici , 2001; " Teknolojik Gelişmenin Örgütler ve Örgütsel Gelişim Üzerindeki Etkileri", TODAİE Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 34, Sayı: 2, Sayfa: 19-37, [ULAKBİM].
 • Leblebici, Doğan N., 2001; " Disiplin ve Uygulama Açısından Kamu Yönetiminin Kimlik Krizine Yeni Bir Bakış", CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayfa: 15-24, [ULAKBİM].
 • Leblebici, Doğan N., Uğur Ömürgönülşen, Mehmet D. Aydın , 2001; " Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımında Önemli Bir Araç: Toplam Kalite Yönetimi", HÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 19, Sayfa: 123-135, [ULAKBİM].
 • Leblebici, Doğan N., 2000; " Orta Kademe Yöneticilerinin Örgütsel Karar Alma Davranışları Üzerine Bir İnceleme: Bir Türk Kamu İktisadi Teşebbüsü Örneği", HÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, Sayfa: 181-200, [ULAKBİM].
 • Türkel, Süleyman ve Doğan N. Leblebici , 2000; " Kamu Kesimi İçin Bir Örgütlenme Modeli: Özel Çevre Koruma Kurumu Örneği", HÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 2, Sayfa: 393-413, [ULAKBİM].
 • Türkel, Süleyman ve Doğan N. Leblebici, 2000; " Yönetim Bilimi Açısından Zamanın Anlamı ve Etkili Zaman Yönetiminin Esasları", HÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, Sayfa: 351-376, [ULAKBİM].
 • Leblebici, Doğan N. ve Uğur Ömürgönülşen, 1999; " Kamu Kesiminde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanabilirliği, , Cilt 17, Sayı 1: 63-75. ", HÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 17, Sayfa: 63-75, [ULAKBİM].

Kongre ve Sempozyumlar

 • 2013 - Leblebici, Doğan Nadi, "How to Empower Public Servants for Providing Public Service in A Citizen Oriented Manner", PASAFEC,Fırat Üniversitesi Elazığ , Tebliğ, TODAİE.
 • 2012 - Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici, Arş. Gör. Ayşegül Kurban, "Globalization, Democracy and Development", Eurasian Forum on Social Sciences,Bakü, Azerbaycan , Tebliğ, Hacettepe Üniversitesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Manas Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi.
 • 2012 - , "Tebliğsiz Katılım - Oturum Başkanlığı", 29. Bilişim Kurultayı,Ankara , Türkiye Bilişim Derneği.
 • 2012 - Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici, Arş. Gör. Ayşegül Kurban, "İşlem Maliyeti Kuramının Bürokrasi Piyasa İkileminde Bağımsız Düzenleyici Kurulların Yeri", X. Kamu Yönetimi Forumu,Bursa , Tebliğ, Uludağ Üniversitesi.
 • 2012 - Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici, Abdullah Yılmaz, Dr. Uğur Sadioğlu, "Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Türkiye Deneyimi ve Kamu İhale Kurumu Örneği: Kısa Yolculuğun Sonunda mıyız?", X. Kamu Yönetimi Forumu,Bursa , Tebliğ, Uludağ Üniversitesi.
 • 2012 - , "Tebliğsiz Katılım - Oturum Başkanlığı", 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,Çeşme -İzmir , Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • 2011 - Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici, Arş. Gör. Cenay Babaoğlu, Arş. Gör. Ayşegül Kurban, "Türk Kamu Yönetiminde İstihdamda Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık", 9. Kamu Yönetimi Forumu,Ankara , Tebliğ, Gazi Üniversitesi.
 • 2011 - Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici, Arş. Gör. Ayşegül Kurban, "Gelişen Liberal Ekonomilerde Bürokrasinin Maliyeti: Türkiye Örneği", International Conference on Eurasian Economies,Bişkek, Kırgızistan , Tebliğ, Beykent Üniversitesi, Manas Üniversitesi.
 • 2011 - , "Tebliğsiz Katılım", Sosyal Hizmet Sempozyumu,Ankara , Hacettepe Üniversitesi.
 • 2010 - , "Tebliğsiz katılım.", Kamu Görevlilerinin Sendikal ve Demokratik Hakları Çalıştayı,Abant , Çağrılı Katılımcı, Devlet Personel .
 • 2010 - , "Tebliğsiz Katılım - Oturum Başkanlığı", VII. Kamu Yönetimi Forumu,Ankara , TODAİE.
 • 2009 - , "Tebliğsiz katılım", Kamu Yönetimi Forumu - KAYFOR,KahramanMaraş , Oturum Başkanı, Sütçüimam Üniversitesi.
 • 2009 - Doğan Nadi Leblebici, "İdari Reformun Ekonomik Güvenlik Bağlamında Değerlendirilmesi", Global Mali Kriz: Ekonomik Güvenlike Azerbaycan Modeli,Azerbaycan - Bakü , Tebliğ, Azerbaycan Devlet İktisat Üiversitesi.
 • 2009 - , "Tebliğsiz Katılım", Kamu Bilişim Platformu - 11,Antalya , Türkiye Bilişim Derneği.
 • 2009 - , "Tebliğsiz Katılım - Oturum Başkanı", eGovshare 2009,Antalya , TODAİE.
 • 2008 - Leblebici, Doğan N. ve Hasan H. Yıldız , "Bureaupathologies in Turkish Bureaucracy ", ATINER City Break Conferences,Atina-Yunanistan , Tebliğ, ATINER.
 • 2008 - Leblebici, Doğan N. ve Hasan H. Yıldız, "Örgütsel Yaşamda Dedikodunun Algılanışı ve Araçsallığı, 16. Yönetim Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya.", Yönetim organizasyon Kongresi,Antalya , Tebliğ, İstanbul Kültür Üniversitesi.
 • 2008 - , "Tebliğsiz Katılım - Oturum Başkanı", Bilişim '08,Ankara , Türkiye Bilişim Derneği.
 • 2008 - , "Tebliğsiz Katılım - Oturum Başkanlığı", VI. Kamu Yönetimi Forumu,Bolu , Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 • 2008 - , "Tebliğsiz Katılım - Oturum Başkanlığı", Professional Ethics in Business and Social Life,Antalya , Hacettepe Üniversitesi - EBEN.
 • 2007 - , "Tebliğsiz Katılım", European Quality Assurance Forum 2007,Roma - İtalya , Sapienza Üniversitesi.
 • 2007 - , "Tebliğsiz Katılım - Oturum Başkanlığı", V. Kamu Yönetimi Forumu,Kocaeli , Kocaeli Üniversitesi.
 • 2004 - Leblebici, Doğan N., "Türkiye’de Kamu Yönetimi Öğretiminin Yüksek Lisans ve Doktora Düzeyinde İncelenmesi, II. Kamu Yönetimi Forumu Bildiri Kitabı, Hacettepe Üniversitesi - Ankara. ", KAY-FOR II,Ankara , Tebliğ, Hacettepe Üniversitesi İİBF.
 • 2004 - , "Tebliğsiz Katılım", 12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,Bursa , Uludağ Üniversitesi.
 • 2003 - Leblebici, Doğan N., M. Kemal Öktem, Mehmet D. Aydın , "Türkiye’de Kamu Kesiminde Bilgi Teknolojileri Uygulamaları ve E- Bürokrasi: Örgütsel Dönüşüm Üzerine Etkiler ", Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi,Ankara , Tebliğ, TODAİE.
 • 2003 - Leblebici, Doğan N., Mehmet D. Aydın, M. Kemal Öktem, İlker Pekgözlü , "Polis Bilgi Sisteminin Etkililiği Üzerine Bir Değerlendirme, İçişleri Bakanlığı", 1. Polis Bilişim Sempozyumu,Ankara , Tebliğ, İçişleri Bakanlığı .
 • 2003 - Leblebici, Doğan N., "Kamu Yönetimi ve Türkiye’deki Gelişimi", Atatürk’ün Ölümünün 62. Yılında Cumhuriyet Dönemi Türkiyesinde Bilimsel Gelişmeler Sempozyumu,Ankara , Tebliğ, Hacettepe Üniversitesi.
 • 2003 - Leblebici, Doğan N., Mehmet D. Aydın, M. Kemal Öktem, "Ethical Consideration with Employment of Disabled People in Turkey", International Congress of Business Ethics,Ankara , Tebliğ, Hacettepe Üniversitesi İİBF.
 • 2003 - , "Tebliğsiz Katılım", 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,Afyon , Kocatepe Üniversitesi.

Kitap / Kitaplar

 • İçerik Analizi HÜ Ankara:. , Leblebici, Doğan N., Mehmet D. Aydın, Mustafa Kılıç; HÜ İİBF Yayını, 2004, Ankara , ISBN: 975-491-159-2.
 • Kamu Yönetimi: Dünyada ve Türkiye’deki Gelişimi (Bölüm Yazarlığı), Leblebici, Doğan N. ; İmaj yayınevi, 2004, Ankara , ISBN:975-8752-11-1.
 • Etkili Zaman Yönetimi ve Uygulaması Ankara: ANGİAD., Türkel, Süleyman ve Doğan N. Leblebici; ANGİAD Yayını, 2001, Ankara , ISBN: 975-93439-0-8.
 • (2001) Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Rehberi: 15 Adım ve 54 Soruda A’dan Z’ye Uygulama Konya: Life Ajans , Türkel, Süleyman, Doğan N. Leblebici, Mehmet D. Aydın; Life Ajans, 2001, Konya , 2. Baskı., ISBN: 975-93440-0-9.

Projeler

 • Siyaset Bilimi ve kamu Yönetimi Bölümü Eğitim Teknolojilerini Geliştirme Projesi, Görev: Yürütücü, Süresi: 10 Ay, Destekleyen Kuruluşlar: Hacettepe Üniversitesi, Başlama Yılı: 2009, Bitiş Yılı: 2010, Durumu: Devam Ediyor..
 • Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinin Kontrolü ve Bütçeye Dayalı Okul Performansının Ölçülmesi, Görev: Yürütücü, Süresi: 30 Ay,Destekleyen Kuruluşlar: TÜBİTAK, Başlama Yılı: 2009, Bitiş Yılı: 2009, Durumu: Sağlık nedenleriyle ..
 • T.C. Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Projesi, Görev: Danışman, Süresi: 12 Ay, Destekleyen Kuruluşlar: TODAİE, Başlama Yılı: 2001, Bitiş Yılı: 2002.
 • İşletmelerde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi: Küçük ve Çok Küçük İşletmeler İle Tarım İşletmelerinde Çalışma Şartları ve Çalışanların Nitelikleri, Görev: Danışman, Destekleyen Kuruluşlar: Alman Teknik Yardım Kuruluşu - GTZ, Başlama Yılı: 1999,Bitiş Yılı: 1999.
 • Çevre ve Tabiatı Koruma Projesi: Özel çevre Koruma Kurumu’nun Reorganizasyonu , Görev: Danışman, Destekleyen Kuruluşlar: Alman Teknik Yardım Kuruluşu - GTZ, Başlama Yılı: 1997, Bitiş Yılı: 1997.
 • Türk Teknik Yardımının Yapısallaştırılması Projesi, Görev: İdari Asistan, Destekleyen Kuruluşlar: UNDP, Başlama Yılı: 1990,Bitiş Yılı: 1991.
 • Türkiye'de Sınai Hizmet içi Eğitimin Geliştirilmesi Projesi, Görev: Araştırma Asistanı, Destekleyen Kuruluşlar: Dünya Bankası (IBRD), Başlama Yılı: 1987, Bitiş Yılı: 1989.

Profesyonel İş Deneyimleri:

 • [2011] - [2012], Hacettepe Üniversitesi İİBF, Dekan Yardımcısı.
 • [2009] - [Devam Ediyor], Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı.
 • [2006] - [2009], Hacettepe Üniversitesi, Kalite Koordinatörü.
 • [2006] - [Devam Ediyor], Hacettepe Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı.
 • [2005] - [2006], UMASS-Isenberg School of Management, Ziyaretçi Öğretim Üyesi.
 • [2004] - [2005], Hacettepe Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı.
 • [1996] - [Devam Ediyor], Hacettepe Ünivetsitesi, Öğretim Üyesi.
 • [1994] - [1994], Birleşmiş Milletler, Güney Afrika Seçimleri - Uluslararası Seçim Gözlemcisi.
 • [1990] - [1996], Hacettepe Üniversitesi, Araştırma Görevlisi.
 • [1989] - [1990], DPT - UNIDO Projesi, Administrative Assistant.
 • [1988] - [1989], Harp Akademileri Komutanlığı, Asker.
 • [1987] - [1989], International Labour Organization (ILO) - SEGEM - Dünya Bankası Projesi, Research Assistant.
 • [1985] - [1987], Devlet Bakanlığı, İstihdam Uzmanı.
 • [1985] - [1985], Posta Telefon Telgraf Genel Müdürlüğü (PTT), Sözleşmeli Memur.

Ödüller

 • Fulbright Doktora Sonrası Araştırma Bursu, 2005, Kurum: ABD, Ödül Tipi: Burs.
 • Makale Yarışması Mansiyon Ödülü, 1995, Kurum: TÜSİAD-KALDER.
 • NATO Araştırma Bursu, 1994, Kurum: NATO, Ödül Tipi: Burs.

Üyelikler

 • Kamu Kalite Derneği. Üye.
 • HÜ Geliştirme Vakfı. Üye.
 • ODTÜ Mezunlar Derneği. Üye.