Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici

Eğitim Durumu

 • Lisans/Undergraduate Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Kamu Yönetimi, 1980 - 1985
 • Y. Lisans/Graduate Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Kamu Yönetimi, 1987 - 1989
 • Doktora/PhD Hacettepe Üniversitesi - Kamu Yönetimi, 1990 - 1996
 • Dr. Sonrası/Post Doc University of Massachusetts - Isenberg School of Management, 2005 - 2006

Makale / Makaleler

 • Aydın, Mehmet Devrim, Jane Miller, Yao Xiaojun, Doğan Nadi Leblebici, Mete Yıldız, 2013; " Perception of Surveillance: An Empirical Study in Turkey, USA, and China", International Journal of Business, Humanities and Technology, Cilt: 3, Sayı: 4, Sayfa: 69-76, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • Aydın, Mehmet Devrim, Jane Miller, Yao Xiaojun, Turan Menteş, Doğan Nadi Leblebici, Mete Yıldız, Erdem Erkul, 2013; "Nonverbal Immediacy and Perception of Learning: A Cross-Cultural Survey in Turkey, USA and China", Hacettepe University Journal of Education, Sayı: 44, Sayfa: 17-42, [SSCI].
 • Leblebici, Doğan Nadi, Ayşegül Kurban, Uğur Sadioğlu, 2012; " Türk Yönetim Sisteminde Bağımsız Düzenleyici Kurullar Üzerine Kuramsal Tartışmalar", Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 30, Sayı: 2, Sayfa: 81-109, [ULAKBİM].
 • Leblebici, Doğan Nadi, Hasan Hüseyin Yıldız, Alpay Karasoy, 2009; " Örgütsel yaşamda Dedikodunun Algılanışı ve Araçsallığı", Selçuk Üniversitesi, İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 18, Sayfa: 579-592, [ULAKBİM].
 • Leblebici, Doğan N. ve Alpay Karasoy, 2009; " Örgüt Kültürünün Algılanan Hizmet Kalitesine Etkisi: Kamu ve Özel Öğrenci Yurtlarında Karşılaştırmalı Bir Araştırma", HÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 27, Sayfa: 279-304, [ULAKBİM].
 • Leblebici, Doğan N. ve R. Erdem Erkul , 2008; " Planlı Kalkınma Deneyiminden Stratejik Planlamaya Geçiş: Türkiye Örneği",HÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 26, Sayfa: 269-285, [ULAKBİM].
 • Leblebici, Doğan N., 2008; " Yönetim Bilimlerinde Klasik Dönemi Hatırlama ve Günümüzdeki Yansımalarına Bakış",Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Sayı: 21, Sayfa: 99-114, [ULAKBİM].
 • Leblebici, Doğan N., 2008; " 21.Yüzyılın Liderlik Anlayışına Bakış", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 32, Sayfa: 61-72, [ULAKBİM].
 • Leblebici, Doğan N., 2008; " Örgüt Kuramının Temelleri", Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 9, Sayfa: 111-129, [ULAKBİM].
 • Leblebici, Doğan N., 2008; " Örgüt Kuramında Paradigmalar Ve Metaforlar", Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 15, Sayfa: 345-360, [ULAKBİM].
 • Özel, Çağlar, Doğan Nadi Leblebici, 2007; " Organizasyon Kusurundan Doğan Zarar Açısından Özel Hastane ve Hekimlerin Sorumluluklarına Kısa Bir Bakış", Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 2, Sayfa: 177-200, [ULAKBİM].
 • Özel, Çağlar ve Doğan N. Leblebici, 2007; " Organizasyon Kusurundan Doğan Zarar Açısından Özel Hastane ve Hekimlerin Sorumluluklarına Kısa Bir Bakış", Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 2, Sayfa: 177-200, [ULAKBİM].
 • Kılıç, Mustafa, Mahmut Arslan, Doğan N. Leblebici, Mehmet D. Aydın, M. Kemal Öktem , 2007; " Managerial Control vs Professional Autonomy: An Empirical Study on Perceptions and Expectations of Physicians at Teaching Hospitals in Turkey",Journal of Medical Systems, Cilt: 32, Sayı: 2, Sayfa: 157-165, [SSCI].
 • Arslan, Mahmut, Maria Vasilyeva, Mustafa Kılıç, Doğan N. Leblebici, Mehmet D. Aydın, M. Kemal Öktem, 2006; " Effects of Socio-Cultural Factors in the Perception of Sexual Harassment in the Workplace: A Cross-cultural Study at Turkish and Yakut-Sakha Societies ", HÜ Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, Cilt: 17, Sayfa: 71-89, [ULAKBİM].
 • Leblebici, Doğan N., 2005; " Küresel Değişim Baskısına Karşı Türk Bürokrasisindeki Yapısal Uyum Çabalarının Yapısal Atalet Kavramı Açısından Değerlendirilmesi", CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, [ULAKBİM].
 • Leblebici, Doğan N., M. Kemal Öktem, Mehmet D. Aydın, Uğur Ömürgönülşen , 2005; " Employment of Persons with Disabilities in Turkey: The Effectiveness of current Measures fort he Prevention of Discrimination", HÜ Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, Cilt: 16, Sayfa: 21-44, [ULAKBİM].
 • Aydın, Mehmet D., Doğan N. Leblebici, Mahmut Arslan, Mustafa Kılıç, M. Kemal Öktem, 2005; " The Impact of IQ and EQ on the Preeminent Achievements in Organizations ", The International Journal of Human Resource Management, Cilt: 16, Sayı: 5, Sayfa: 701-719, [SSCI].
 • Leblebici, Doğan N., 2004; " Örgüt-Çevre İlişkisinde Yeni Perspektif Arayışı: Dinamik Örgütsel Çevre ve Örgütsel Doku", HÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 2, Sayfa: 285-307, [ULAKBİM].
 • Öktem, M. Kemal, Doğan N. Leblebici, Mahmut Arslan, Mustafa Kılıç, Mehmet D. Aydın, 2003; " Girişimci Örgütsel Kültür ve Çalışanların İç Girişimcilik Düzeyi", HÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 21, Sayfa: 169-188, [ULAKBİM].
 • Kaya Bensghir, Türksel ve Doğan N. Leblebici , 2001; " Teknolojik Gelişmenin Örgütler ve Örgütsel Gelişim Üzerindeki Etkileri", TODAİE Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 34, Sayı: 2, Sayfa: 19-37, [ULAKBİM].
 • Leblebici, Doğan N., 2001; " Disiplin ve Uygulama Açısından Kamu Yönetiminin Kimlik Krizine Yeni Bir Bakış", CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayfa: 15-24, [ULAKBİM].
 • Leblebici, Doğan N., Uğur Ömürgönülşen, Mehmet D. Aydın , 2001; " Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımında Önemli Bir Araç: Toplam Kalite Yönetimi", HÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 19, Sayfa: 123-135, [ULAKBİM].
 • Leblebici, Doğan N., 2000; " Orta Kademe Yöneticilerinin Örgütsel Karar Alma Davranışları Üzerine Bir İnceleme: Bir Türk Kamu İktisadi Teşebbüsü Örneği", HÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, Sayfa: 181-200, [ULAKBİM].
 • Türkel, Süleyman ve Doğan N. Leblebici , 2000; " Kamu Kesimi İçin Bir Örgütlenme Modeli: Özel Çevre Koruma Kurumu Örneği", HÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 2, Sayfa: 393-413, [ULAKBİM].
 • Türkel, Süleyman ve Doğan N. Leblebici, 2000; " Yönetim Bilimi Açısından Zamanın Anlamı ve Etkili Zaman Yönetiminin Esasları", HÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, Sayfa: 351-376, [ULAKBİM].
 • Leblebici, Doğan N. ve Uğur Ömürgönülşen, 1999; " Kamu Kesiminde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanabilirliği, , Cilt 17, Sayı 1: 63-75. ", HÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 17, Sayfa: 63-75, [ULAKBİM].

Kongre ve Sempozyumlar

 • 2013 - Leblebici, Doğan Nadi, "How to Empower Public Servants for Providing Public Service in A Citizen Oriented Manner", PASAFEC,Fırat Üniversitesi Elazığ , Tebliğ, TODAİE.
 • 2012 - Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici, Arş. Gör. Ayşegül Kurban, "Globalization, Democracy and Development", Eurasian Forum on Social Sciences,Bakü, Azerbaycan , Tebliğ, Hacettepe Üniversitesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Manas Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi.
 • 2012 - , "Tebliğsiz Katılım - Oturum Başkanlığı", 29. Bilişim Kurultayı,Ankara , Türkiye Bilişim Derneği.
 • 2012 - Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici, Arş. Gör. Ayşegül Kurban, "İşlem Maliyeti Kuramının Bürokrasi Piyasa İkileminde Bağımsız Düzenleyici Kurulların Yeri", X. Kamu Yönetimi Forumu,Bursa , Tebliğ, Uludağ Üniversitesi.
 • 2012 - Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici, Abdullah Yılmaz, Dr. Uğur Sadioğlu, "Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Türkiye Deneyimi ve Kamu İhale Kurumu Örneği: Kısa Yolculuğun Sonunda mıyız?", X. Kamu Yönetimi Forumu,Bursa , Tebliğ, Uludağ Üniversitesi.
 • 2012 - , "Tebliğsiz Katılım - Oturum Başkanlığı", 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,Çeşme -İzmir , Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • 2011 - Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici, Arş. Gör. Cenay Babaoğlu, Arş. Gör. Ayşegül Kurban, "Türk Kamu Yönetiminde İstihdamda Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık", 9. Kamu Yönetimi Forumu,Ankara , Tebliğ, Gazi Üniversitesi.
 • 2011 - Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici, Arş. Gör. Ayşegül Kurban, "Gelişen Liberal Ekonomilerde Bürokrasinin Maliyeti: Türkiye Örneği", International Conference on Eurasian Economies,Bişkek, Kırgızistan , Tebliğ, Beykent Üniversitesi, Manas Üniversitesi.
 • 2011 - , "Tebliğsiz Katılım", Sosyal Hizmet Sempozyumu,Ankara , Hacettepe Üniversitesi.
 • 2010 - , "Tebliğsiz katılım.", Kamu Görevlilerinin Sendikal ve Demokratik Hakları Çalıştayı,Abant , Çağrılı Katılımcı, Devlet Personel .
 • 2010 - , "Tebliğsiz Katılım - Oturum Başkanlığı", VII. Kamu Yönetimi Forumu,Ankara , TODAİE.
 • 2009 - , "Tebliğsiz katılım", Kamu Yönetimi Forumu - KAYFOR,KahramanMaraş , Oturum Başkanı, Sütçüimam Üniversitesi.
 • 2009 - Doğan Nadi Leblebici, "İdari Reformun Ekonomik Güvenlik Bağlamında Değerlendirilmesi", Global Mali Kriz: Ekonomik Güvenlike Azerbaycan Modeli,Azerbaycan - Bakü , Tebliğ, Azerbaycan Devlet İktisat Üiversitesi.
 • 2009 - , "Tebliğsiz Katılım", Kamu Bilişim Platformu - 11,Antalya , Türkiye Bilişim Derneği.
 • 2009 - , "Tebliğsiz Katılım - Oturum Başkanı", eGovshare 2009,Antalya , TODAİE.
 • 2008 - Leblebici, Doğan N. ve Hasan H. Yıldız , "Bureaupathologies in Turkish Bureaucracy ", ATINER City Break Conferences,Atina-Yunanistan , Tebliğ, ATINER.
 • 2008 - Leblebici, Doğan N. ve Hasan H. Yıldız, "Örgütsel Yaşamda Dedikodunun Algılanışı ve Araçsallığı, 16. Yönetim Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya.", Yönetim organizasyon Kongresi,Antalya , Tebliğ, İstanbul Kültür Üniversitesi.
 • 2008 - , "Tebliğsiz Katılım - Oturum Başkanı", Bilişim '08,Ankara , Türkiye Bilişim Derneği.
 • 2008 - , "Tebliğsiz Katılım - Oturum Başkanlığı", VI. Kamu Yönetimi Forumu,Bolu , Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 • 2008 - , "Tebliğsiz Katılım - Oturum Başkanlığı", Professional Ethics in Business and Social Life,Antalya , Hacettepe Üniversitesi - EBEN.
 • 2007 - , "Tebliğsiz Katılım", European Quality Assurance Forum 2007,Roma - İtalya , Sapienza Üniversitesi.
 • 2007 - , "Tebliğsiz Katılım - Oturum Başkanlığı", V. Kamu Yönetimi Forumu,Kocaeli , Kocaeli Üniversitesi.
 • 2004 - Leblebici, Doğan N., "Türkiye’de Kamu Yönetimi Öğretiminin Yüksek Lisans ve Doktora Düzeyinde İncelenmesi, II. Kamu Yönetimi Forumu Bildiri Kitabı, Hacettepe Üniversitesi - Ankara. ", KAY-FOR II,Ankara , Tebliğ, Hacettepe Üniversitesi İİBF.
 • 2004 - , "Tebliğsiz Katılım", 12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,Bursa , Uludağ Üniversitesi.
 • 2003 - Leblebici, Doğan N., M. Kemal Öktem, Mehmet D. Aydın , "Türkiye’de Kamu Kesiminde Bilgi Teknolojileri Uygulamaları ve E- Bürokrasi: Örgütsel Dönüşüm Üzerine Etkiler ", Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi,Ankara , Tebliğ, TODAİE.
 • 2003 - Leblebici, Doğan N., Mehmet D. Aydın, M. Kemal Öktem, İlker Pekgözlü , "Polis Bilgi Sisteminin Etkililiği Üzerine Bir Değerlendirme, İçişleri Bakanlığı", 1. Polis Bilişim Sempozyumu,Ankara , Tebliğ, İçişleri Bakanlığı .
 • 2003 - Leblebici, Doğan N., "Kamu Yönetimi ve Türkiye’deki Gelişimi", Atatürk’ün Ölümünün 62. Yılında Cumhuriyet Dönemi Türkiyesinde Bilimsel Gelişmeler Sempozyumu,Ankara , Tebliğ, Hacettepe Üniversitesi.
 • 2003 - Leblebici, Doğan N., Mehmet D. Aydın, M. Kemal Öktem, "Ethical Consideration with Employment of Disabled People in Turkey", International Congress of Business Ethics,Ankara , Tebliğ, Hacettepe Üniversitesi İİBF.
 • 2003 - , "Tebliğsiz Katılım", 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,Afyon , Kocatepe Üniversitesi.

Kitap / Kitaplar

 • İçerik Analizi HÜ Ankara:. , Leblebici, Doğan N., Mehmet D. Aydın, Mustafa Kılıç; HÜ İİBF Yayını, 2004, Ankara , ISBN: 975-491-159-2.
 • Kamu Yönetimi: Dünyada ve Türkiye’deki Gelişimi (Bölüm Yazarlığı), Leblebici, Doğan N. ; İmaj yayınevi, 2004, Ankara , ISBN:975-8752-11-1.
 • Etkili Zaman Yönetimi ve Uygulaması Ankara: ANGİAD., Türkel, Süleyman ve Doğan N. Leblebici; ANGİAD Yayını, 2001, Ankara , ISBN: 975-93439-0-8.
 • (2001) Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Rehberi: 15 Adım ve 54 Soruda A’dan Z’ye Uygulama Konya: Life Ajans , Türkel, Süleyman, Doğan N. Leblebici, Mehmet D. Aydın; Life Ajans, 2001, Konya , 2. Baskı., ISBN: 975-93440-0-9.

Projeler

 • Siyaset Bilimi ve kamu Yönetimi Bölümü Eğitim Teknolojilerini Geliştirme Projesi, Görev: Yürütücü, Süresi: 10 Ay, Destekleyen Kuruluşlar: Hacettepe Üniversitesi, Başlama Yılı: 2009, Bitiş Yılı: 2010, Durumu: Devam Ediyor..
 • Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinin Kontrolü ve Bütçeye Dayalı Okul Performansının Ölçülmesi, Görev: Yürütücü, Süresi: 30 Ay,Destekleyen Kuruluşlar: TÜBİTAK, Başlama Yılı: 2009, Bitiş Yılı: 2009, Durumu: Sağlık nedenleriyle ..
 • T.C. Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Projesi, Görev: Danışman, Süresi: 12 Ay, Destekleyen Kuruluşlar: TODAİE, Başlama Yılı: 2001, Bitiş Yılı: 2002.
 • İşletmelerde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi: Küçük ve Çok Küçük İşletmeler İle Tarım İşletmelerinde Çalışma Şartları ve Çalışanların Nitelikleri, Görev: Danışman, Destekleyen Kuruluşlar: Alman Teknik Yardım Kuruluşu - GTZ, Başlama Yılı: 1999,Bitiş Yılı: 1999.
 • Çevre ve Tabiatı Koruma Projesi: Özel çevre Koruma Kurumu’nun Reorganizasyonu , Görev: Danışman, Destekleyen Kuruluşlar: Alman Teknik Yardım Kuruluşu - GTZ, Başlama Yılı: 1997, Bitiş Yılı: 1997.
 • Türk Teknik Yardımının Yapısallaştırılması Projesi, Görev: İdari Asistan, Destekleyen Kuruluşlar: UNDP, Başlama Yılı: 1990,Bitiş Yılı: 1991.
 • Türkiye'de Sınai Hizmet içi Eğitimin Geliştirilmesi Projesi, Görev: Araştırma Asistanı, Destekleyen Kuruluşlar: Dünya Bankası (IBRD), Başlama Yılı: 1987, Bitiş Yılı: 1989.

Profesyonel İş Deneyimleri:

 • [2011] - [2012], Hacettepe Üniversitesi İİBF, Dekan Yardımcısı.
 • [2009] - [Devam Ediyor], Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı.
 • [2006] - [2009], Hacettepe Üniversitesi, Kalite Koordinatörü.
 • [2006] - [Devam Ediyor], Hacettepe Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı.
 • [2005] - [2006], UMASS-Isenberg School of Management, Ziyaretçi Öğretim Üyesi.
 • [2004] - [2005], Hacettepe Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı.
 • [1996] - [Devam Ediyor], Hacettepe Ünivetsitesi, Öğretim Üyesi.
 • [1994] - [1994], Birleşmiş Milletler, Güney Afrika Seçimleri - Uluslararası Seçim Gözlemcisi.
 • [1990] - [1996], Hacettepe Üniversitesi, Araştırma Görevlisi.
 • [1989] - [1990], DPT - UNIDO Projesi, Administrative Assistant.
 • [1988] - [1989], Harp Akademileri Komutanlığı, Asker.
 • [1987] - [1989], International Labour Organization (ILO) - SEGEM - Dünya Bankası Projesi, Research Assistant.
 • [1985] - [1987], Devlet Bakanlığı, İstihdam Uzmanı.
 • [1985] - [1985], Posta Telefon Telgraf Genel Müdürlüğü (PTT), Sözleşmeli Memur.

Ödüller

 • Fulbright Doktora Sonrası Araştırma Bursu, 2005, Kurum: ABD, Ödül Tipi: Burs.
 • Makale Yarışması Mansiyon Ödülü, 1995, Kurum: TÜSİAD-KALDER.
 • NATO Araştırma Bursu, 1994, Kurum: NATO, Ödül Tipi: Burs.

Üyelikler

 • Kamu Kalite Derneği. Üye.
 • HÜ Geliştirme Vakfı. Üye.
 • ODTÜ Mezunlar Derneği. Üye.

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr